Skip to content

Curs Intensiu teoricopràctic en PRÒTESI AMOVIBLE 2023

  Dates

  26 al 30 de Juny de 2023 // De 9.30 a 20.00 (dilluns a dijous) i 9.30 a 14.00 (divendres)

  Durada

  5 jornades

  Preu

  Soci FSCOE: 2.800€ / SEPE: 2.900 / Col·legiat COEC: 2.940€ / Altres: 3.100€


  Places

  40

  Dates

  26 al 30 de Juny de 2023 // De 9.30 a 20.00 (dilluns a dijous) i 9.30 a 14.00 (divendres)

  Durada

  5 jornades

  Preu

  Soci FSCOE: 2.800€ / SEPE: 2.900 / Col·legiat COEC: 2.940€ / Altres: 3.100€

  Places

  40

  Curs intensiu teoricopràctic en Pròtesi Amovible 2022/2023

  El Curs Intensiu en Pròtesi Amovible de FSCOE es desenvoluparà del 26 al 30 de Juny en la seu central de FSCOE. Dirigit pel doctor Ernest Mallat i co dirigit pel doctor Salvador Gallardo, la formació estarà dividida en una part teòrica i una altra pràctica en la qual es veuran punts com a Pròtesi Parcial Amovible, Pròtesi Mixta, Pròtesi Completa Mucosuportada o Sobredentaduras sobre Implants.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE: CLÍNICA Y DISEÑO (Dr. Ernest Mallat) (Teórico – Práctico)

  CONTINGUT TEÒRIC

  Introducció a la pròtesi parcial removible
  Com influeix la biomecànica en el disseny de la pròtesi parcial amovible?
  Tipus d’edentacions sobre la base de la biomecànica
  Selecció de pilars per a PPR

  Descripció dels elements que integren la pròtesi parcial amovible des del punt de vista de la lògica del disseny clínic (I):
  • Topes oclusals. Per què són necessaris? On situar-los? Quan són necessaris els dobles topes? Com han de preparar-se?
  • Retenidors indirectes. Quan són necessaris? Quan cal utilitzar una barra Kennedy? Com han de preparar-se?
  • Plans guia i plaques proximals. Per què són necessaris? Quins tipus hi ha? Com han de preparar-se?

  Pràctica de disseny

  Sobre dibuixos de classes I, II, II i IV de Kennedy se situaran topes oclusals, retenidors indirectes i plans guia.

  Discussió dels dissenys realitzats

  Contingut Teòric

  Descripció dels elements que integren la pròtesi parcial amovible des del punt de vista de la lògica del disseny clínic (II):
  • Bases protéticas. Quins tipus de bases hi ha i quan estaran indicats? Com han de preparar-se? Com reduir la velocitat de reabsorció òssia en els extrems lliures?
  • Retenidors directes. Ganxos circumferencials i ganxos a barra. Indicacions segons el pilar i la biomecànica de la PPR. Per què cal tallar plans guia per als braços recíprocs?
  • Connectors majors maxil·lars i mandibulars. Quines característiques generals han de reunir? Quin està indicat en cada cas?
  • Connectors menors

  Pràctica de disseny

  Sobre dibuixos de classes I, II, II i IV de Kennedy es dibuixaran bases protètiques, connectors majors, connectors menors i retenidors directes topes oclusals, retenidors indirectes i plans guia.

  Discussió dels dissenys realitzats

  Contingut Teòric

  Quines altres preparacions dentàries han de realitzar-se?
  • Presa d’impressions definitives. Ús de les silicones d’addició per a la presa d’impressions en pròtesi intercalar i pròtesi a extrem lliure .
  • Anàlisi del model definitiu i disseny de la pròtesi parcial amovible
  • Prova en boca de la pròtesi i ajust del colat
  • Presa de registres. Cures en la presa de registres per a evitar errors de muntatge
  • Selecció de dents artificials. Detalls d’interès en el muntatge de dents
  • Oclusió en pròtesi parcial amovible
  • Acabat i lliurament de la PPR. Manteniment

  Pràctica de disseny

  Es realitzarà el disseny de pròtesi parcial amovible en classes I i II de Kennedy dels models aportats per l’alumne seguint el següent protocol:

  1. Topes oclusals
  2. Retenció indirecta
  3. Plans guia
  4. Bases protèsiques
  5. Connectors majors i connectors menors
  6. Decidir l’alleujament sota el connector major mandibular
  7. Retenedors directes

  Discussió dels dissenys presentats pels alumnes


  Contingut Teòric

  Errors en la interpretació dels problemes que poden aparèixer posteriorment (úlceres, afluixament prematur de ganxos, mobilitat de dents pilars,…) i com resoldre correctament aquests problemes

  Reajustaments i depassats. Materials i tècnica per a realitzar correctament un depassat.


  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica

  Llapis negre, vermell i blau

  4 Models de pacients parcialment desdentats i correctament ‘zocalados’: el primer d’una edentació a extrem lliure bilateral (classe I de Kennedy), el segon d’una edentación a extrem lliure unilateral (classe II de Kennedy), el tercer d’una edentación intercalar posterior uni o bilateral (classe III de Kennedy) i el quart d’una edentació intercalar anterior (classe IV de Kennedy)

  PRÓTESIS MIXTA (Dr. Ernest Mallat) (Teórico – Práctico)
  Generalitats dels ancoratges
  Tipus d’ancoratges sobre la base de la biomecànica. Ancoratges rígids i ancoratges resilients
  Selecció d’ancoratges en pròtesi mixta.
  Detalls de disseny en pròtesi mixta
  Procediments clínic de treball pas a pas en pròtesi mixta. Es mostrarà el protocol de treball des de la primera cita fins a l’última cita.

  Pràctica de preparacions dentàries

  Preparació de pilars per a pròtesi parcial amovible. En fantomas con edentaciones parciales distintas se realizarán las preparaciones dentarias siguiendo el protocolo y las pautas descritas en la parte teórica ((topes oclusales, barra Kennedy, planos guía, caras palatinas dientes posteriores, caras vestibulares para modificar el ecuador dentario…). En fantomas amb edentaciones parcials diferents es realitzaran les preparacions dentàries seguint el protocol i les pautes descrites en la part teòrica ((topalls oclusales, barra Kennedy, plans guia, cares palatinas dents posteriors, cares vestibulars per a modificar l’equador dentari…).

  PRÓTESIS COMPLETA MUCOSUPORTADA (Dr. Salvador Gallardo) (Teórico)

  La pròtesi completa mucosuportada es pot considerar la mare de la pròtesi rehabilitadora dels nostres dies. Encara que sembla que és un tractament en desús, en la pràctica continua sent una teràpia d’habitual en moltes clíniques i que si no tenim una sèrie de conceptes clars i no seguim un protocol meticulós ens pot implicar molts maldecaps. En aquesta xerrada desenvoluparem el pas a pas de la tècnica clínica i veurem els detalls de major interès per a aconseguir l’objectiu de l’èxit clínic. Es podrà veure bona part del procés amb vídeos il·lustratius.

  Introducció
  Factors d’èxit en pròtesi completa:
  1. Retenció
  2. Suport
  3. Estabilitat
  Impressions preliminars
  Confecció de planxes base i rodets. Paràmetres de referència
  Impressions definitives
  1. Funcionalització de les bases
  2. Individualització dels rodets
  3. Elecció del material d’impressió
  4. Presa de la impressió definitiva

  Registres craneomaxilars i intermaxil·lars
  Muntatge de dents en cera. Detalls importants relatius al muntatge de dents
  Prova de dents en cera. Detalls a valorar en la prova de dents
  Acabat de la pròtesi completa i col·locació en boca
  Oclusió en pròtesi completa
  Manteniment

  SOBREDENTADURA SOBRE IMPLANTES (Dr. Salvador Gallardo) (Teórico)
  Diagnòstic i planificació del tractament amb sobredentadures sobre implants
  • Quan estarà indicada una sobredentadura sobre implants?
  • Tractament de la Síndrome combinada de Kelly amb sobredentadures
  • Importància del muntatge de dents en cera
  • Ús de la Tècnica dels models intercanviables en la planificació
  • Quan optar per pròtesi fixa i quan per sobredentadures?
  • Biomecànica en sobredentadures sobre implants
  • Com podem modificar la biomecànica a través del disseny?
  • Nombre d’implants en funció de si es tracta el maxil·lar o la mandíbula i en funció de la biomecànica
  • Criteris d’aplicació de la càrrega immediata en sobredentaduras
  Presa d’impressions definitives
  • Tècnica en sobredentadures implantosuportades
   • Elecció del material d’impressió
   • Tècnica de cubeta oberta o tècnica de cubeta tancada
   • Ferulització de pilars d’impressió

  Registres craneomaxilars i intermaxil·lars
  Selecció del sistema de retenció per a sobredentadures sobre implants
  • Ancoratges axials
   • Indicacions
   • Tipus d’ancoratges axials (ancoratges de bola, ancoratges Locator)
   • Característiques
   • Detalls de la seva manipulació en clínica. Recanvi de femelles
  • Barras
  1. Indicacions
  2. Tipus de barres (Ackerman, Dolder, Hader)
  3. Característiques de les barres. On situarem la barra? Quina és la mínima distància entre implants? Quant espai deixarem sota les barres? Quan col·locarem ‘cantilevers’ en les barres? Quin és l’espai mínim per a una barra?
  4. Tipus de cavallets
  5. Detalls de la seva manipulació en clínica. Prova de les barres. Recanvi de cavallets

  • Quan utilitzar ancoratges axials i quan barres?
  Estructures de reforç de la sobredentadura. Per què col·locarem estructures colades de reforç en les SDI? Quin disseny realitzarem?
  Selecció i muntatge de dents anteriors i de dents posteriors
  Prova de dents en boca. Valoració dels diferents paràmetres
  Acabat de la sobredentadura sobre implants. Per què i com realitzarem un segellament perifèric?
  Col·locació en boca
  Oclusió en sobredentadures sobre implants
  Manteniment
  HORARIOS

  Dilluns 26 de juny, de 9.30 a 20.00h

  Dimarts 27 de juny, de 9.30 a 20.00h

  Dimecres 28 juny, de 9.30 a 20.00h

  Dijous, 29 de juny, de 9.30 a 20.00h

  Divendres 30 de juny, de 9.30 a 19.00h

  PONENTES

  Currículum Vitae _Dr. Ernest Mallat Callís

  • Llicenciat en Medicina i Cirugia (Universidad de Barcelona, 1992,)
  • Llicenciat en Odontologia (Universidad Complutense de Madrid, 1995)
  • Diploma de Postgrau en Pròtesi Bucal (Universidad de Barcelona, 1997)
  • Professor Adjunt de l’Àrea de Biomaterials i Pròtesi (Universitat Internacional de Catalunya, 1998-1999)
  • Director del Postgrau Acadèmic de Pròtesi de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia desde 2007
  • President de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) des de 2016
  • Pertany a SEPES, SEPA
  • Ha impartit més de 160 cursos a nivell nacional e internacional de Pròtesi fixa, Pròtesi totalment ceràmica, Pròtesi parcial amovible, Pròtesi sobre implants, Sobredentadures sobre implants i Oclusió.
  • Ha impartit més de 50 conferències a nivell nacional e internacional sobre Estètica en Pròtesi, Pròtesi fixa, Pròtesi mixta, Pròtesi parcial amovible, Pròtesi sobre implants i Reconstrucció de dents endodonciades i Oclusió.

  Autor i coautor dels següents llibres:

  • FUNDAMENTOS DE ESTÉTICA BUCAL EN EL GRUPO ANTERIOR. E.Mallat Desplats, E.Mallat Callís. Ed.Quintessence. 2001
  • PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y SOBREDENTADURAS. E.Mallat Desplats, E.Mallat Callís. Ed.Elsevier 2003.
  • PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA: UN ENFOQUE CLÍNICO E INTERDISCIPLINARIO. E.Mallat Callís. Ed.Elsevier 2006.
  • RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS: UNA PAUTA DE ACTUACIÓN CLÍNICA. E.Mallat Callís. Ed. Europeas Especializadas 2007.
  • MANUAL DE RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO. E.Mallat Callís. Ed.Ergon. 2014
  • LAS CLAVES DE LA PRÓTESIS FIJA EN ÓXIDO DE ZIRCONIO. E.Mallat Callís, J. Cadafalch Cabaní, J. de Miguel Figuero. Edición digital en Ibooks, 2016.
  • LAS CLAVES DE LA PRÓTESIS FIJA EN CERÁMICA. E.Mallat Callís, J. Cadafalch Cabaní, J. de Miguel Figuero. Editorial Librería Servicio Médico, 2018.
  • MANUAL DE RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO. 2ª Edición. E.Mallat Callís. Editorial Librería Servicio Médico 2019.
  • MANUAL CLÍNICO DE SOBREDENTADURAS SOBRE IMPLANTES. E.Mallat Callís. Editorial Librería Servicio Médico 2020.

  Currículum Vitae_Dr. Salvador Gallardo Colchero

  • Llicenciat en Odontologia per la Universidad de Sevilla (2000).
  • Curs de Formació Contínua de la Universidad de Sevilla: “Rehabilitación protésica, implantoprótesis y patología de la oclusión”.
  • Certified in Orognathic Bioesthetic Dentistry Level III. San Sebastián (2009-10).
  • Pràctica privada a Huelva.
  • Director del Curs Modular en Oclusió i Pròtesi (Huelva)
  • Exprofessor Colaborador del Dpt. d’Estomatologia de la Universidad de Sevilla.
  • Professor Associat del Dpt. d’Estomatologia de la Universidad de Sevilla des de 2006.
  • Professor del Curs de Formació Contínua de la Universidad de Sevilla: “Rehabilitación protésica, implantoprótesis y patología de la oclusión”.
  • Professor del Títul Propi de la Universidad de Sevilla: “Diploma de especialización en Prótesis sobre implantes”.
  • Autor i Co-autor de comunicacions orals i en format póster en congressos nacionals de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica (SEPES).
  • Membre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Huelva des de 2006.
  • Dictant de cursos d’Oclusió i Rehabilitació oral sobre dents i sobre implants.
  PROFESORES DE PRÁCTICAS

  Dr. Juan Cadafalch Cabaní

  Dr. Àlex Urpí Garcia

  Dr. Mazen Khoury

  Dr. Sergi Pedemonte Sarrias

  Dr. Iván Mendoza Martínez

  Dr. Antonio Mendoza Rodríguez

  Dr. José María Barrachina Díez

  Dr. Habib Shammas Garroum

  Dra. Dolores Rodriguez Andújar

  Dr. Xavier Mallat Callís

  Dra. Laura Khoury Ribas

  Dra. Olga Lóbez Vea

  Dr. Eduard Riera Hervás

  Dr. Oriol Mallat Jovell

  Dr. David López Antich

  Dates

  26 al 30 de Juny de 2023 // De 9.30 a 20.00 (dilluns a dijous) i 9.30 a 14.00 (divendres)

  Durada

  5 jornades

  Preu

  Soci FSCOE: 2.800€ / SEPE: 2.900 / Col·legiat COEC: 2.940€ / Altres: 3.100€


  Places

  40

  Dates

  26 al 30 de Juny de 2023 // De 9.30 a 20.00 (dilluns a dijous) i 9.30 a 14.00 (divendres)

  Durada

  5 jornades

  Preu

  Soci FSCOE: 2.800€ / SEPE: 2.900 / Col·legiat COEC: 2.940€ / Altres: 3.100€

  Places

  40

  Dr. Ernest Mallat Callís Dr. Ernest Mallat Callís
  Director i Professor Dr. Ernest Mallat
  Dr. Salvador Gallardo Colchero Dr. Salvador Gallardo Colchero
  Codirector i Professor Dr. Salvador Gallardo Colchero

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   Los campos marcados con * son obligatorios

   Informació del curs

   Aquest curs no té cap secció.