Skip to content

Curso Modular GENERAL per a Higienistes i Auxiliars Dentals 2022/2023

  Dates

  Desembre 2022 - Juny 2023

  Durada

  7 mesos

  Preu

  1.200€ set mòduls / 1.000€ modular complet (estalvi de 200€) Possibilitat de cursar mòduls individuals (preu en cada apartat).


  Places

  60

  Dates

  Desembre 2022 - Juny 2023

  Durada

  7 mesos

  Preu

  1.200€ set mòduls / 1.000€ modular complet (estalvi de 200€) Possibilitat de cursar mòduls individuals (preu en cada apartat).

  Places

  60

  Curso modular General per a Higienistes i Auxiliars Dentals

  Curs dirigit a Higienistes i Auxiliars dentals (imprescindible presentar titulació). En aquesta formació de la Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia l'alumnat ampliarà els seus coneixements a través de diverses temàtiques específiques com són la desinfecció, pròtesi, periodòncia, ortodòncia, cirurgies, odontopediatria o endodòncies. Aquesta formació està dividida en 7 mòduls que també es podran cursar de manera separada. Estalvi de 200€ en matricular-se del curs complet. AVÍS IMPORTANT: Les funcions tècnic-assistencials sempre han de realitzar-se dins del marc de les competències legals de les higienistes dentals i auxiliars i sota les indicacions i supervisió dels professionals sanitaris competents L'obtenció del certificat del curs no habilita al titular a realitzar les tècniques i pràctiques apreses si aquestes no són de la seva competència segons s'especifica en la normativa vigent.

  OBJECTIUS GENERALS

  • Ampliar els coneixements teòrics i pràctics sobre diferents disciplines odontològiques.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Aquesta formació compta amb els millors doctors i professors perquè l'alumnat comprengui els diagnòstics, tècniques i tractaments en cada cas i sobre cadascuna de les disciplines que recorrerem al llarg de cada mòdul.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  MÓDULO 1. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL

  Divendres, 16 de Desembre 2022


  Professora: Anabel Hernández Gutiérrez


  L’objectiu d’aquest curs és una actualització sobre els conceptes bàsics en desinfecció i esterilització en una clínica dental i aconseguir uns protocols clínics clars per a una aplicació eficaç en el centre odontològic.


  Preu mòdul individual: 100€

  CONTINGUT TEÒRIC

  (15:30H – 19:30H)
  • Higienització i desinfecció del gabinet dental.
  • Neteja i desinfecció, Productes. Classificació i Processament de l’instrumental dental
  • Esterilització: sistemes, controls, envasament i magatzematge
  • Protocols clínics derivats del Covid
  • Classificació i gestió de residus
  MÓDULO 2. PRÓTESIS PARA HIGIENISTAS Y PERSONAL AUXILIAR

  Divendres, 27 de gener de 2023
  Dissabte, 28 de gener de 2023


  Dr. Eduard Riera i Dra. Olga Lóbez


  L’objectiu és conèixer les diferents tècniques, materials i passos per a la confecció clínica dels diferents tipus de pròtesis, tant fixa com amovible, dentosoportada i implantosoportada, incidint en els procediments clínics on intervé l’auxiliar i la higienista dental, el paper de la qual és fonamental per a aconseguir un tractament reeixit.


  Precio módulo individual: Teoría 100€ / Demostración Práctica 75€/ Teoría y Demostración Práctica 150€

  CONTINGUT TEÒRIC

  27 DE GENER DEL 2023 (15.30-20 H)
  1. PRÒTESI FIXA
  • Concepte de pròtesi fixa
  • Tipus de pròtesi fixa i materials utilitzats
  • Tallat i tipus de maduixes
  • Presa d’impressions
  • Buidatge
  • Registres intermaxil·lars
  • Articulador i arc facial
  • Confecció de provisionals
  • Proves clíniques
  • Cementado
  • Manteniment en pròtesi fixa
  2. PRÒTESI COMPLETA I AMOVIBLE
  • Concepte de pròtesi completa i amovible
  • Materials i instrumental utilitzat
  • Proves clíniques
  • Manteniment en pròtesi completa i amovible
  3. PRÒTESI SOBRE IMPLANTS
  • Concepte de pròtesi sobre implants
  • Instrumental i material utilitzat
  • Tipus de connexions, pilars i sistemes implantológicos
  • Proves clíniques
  • Manteniment en pròtesi sobre implants

  CONTINGUT PRÀCTIC

  28 DE GENER DEL 2023 (9:30H-13:00H)
  • Demostració de la confecció d’una corona provisional
  • Demostració de presa d’impressions sobre implants
  • Descripció del articulador semiajustable
  MÓDULO 3. PERIODONCIA PARA HIGIENISTAS Y AUXILIARES

  Divendres, 24 de febrer de 2023
  Dissabte, 25 de febrer de 2023


  Dra. Ana María González i Dr. Oscar Gómez


  Posada al dia en prevenció i diagnòstic de les Malalties Periodontals i Periimplantarias, així com de la nova Classificació. Actualització en les opcions terapèutiques i l’instrumental necessari per a cada cas, elaboració d’un pronòstic i un correcte pla de tractament i com dissenyar i establir els protocols de manteniment.


  Preu mòdul individual: Teoria 100€ / Demostració Pràctica 75€/ Teoria i Demostració Pràctica 150€

  CONTINGUT TEÒRIC

  24 DE FEBRER DEL 2023 (15.30 H-19.30H)
  • Malalties Periodontals i Periimplantarias: Etiopatogènia, Diagnòstic i Classificació.
  • Fases del Tractament Periodontal:

  Control de Comportament (motivació i instruccions d’higiene oral, eliminació mecànica professional de la placa, factors de risc).

  Control del Biofilm Subgingival (instrumentació subgingival, agents químics) – Instrumental i ergonomia –

  Tractament de zones que no responen adequadament (cirurgia periodontal).

  Protocol de Manteniment Periodontal.

  CONTINGUT PRÀCTIC

  25 DE FEBRER DE 2023 (9.30-13 H)
  • Demostració Pràctica de sondatge i instrumentació mecànica amb curetas.
  • Material de pràctiques a aportar per l’alumne:

  Sonda periodontal

  Curetas Universales

  Curetas Gracey

  Piedra de Afilado

  MÓDULO 4. ORTODONCIA PARA HIGIENISTAS Y AUXILIARES DENTALES

  Divendres, 10 de març de 2023
  , Dissabte, 11 de març de 2023


  Dra. Ana Martín i Dra. Montserrat Nadal


  Els objectius d’aquest curs són proporcionar els coneixements bàsics i els instruments necessaris per a treballar en el camp de l’ortodòncia- Reconèixer les diferents maloclusions, conèixer els diferents tipus d’ortodòncia, conèixer els materials utilitzats en ortodòncia i perquè serveixen i emergències que poden presentar-se i com resoldre-les


  Preu mòdul individual: Teoria 100€ / Demostració Pràctica 75€/ Teoria i Demostració Pràctica 150€

  CONTINGUT TEÒRIC

  10 DE MARÇ DE 2023 (15.30-19:30H)
  • Tipus de dentició i nomenclatura dental
  • Classificació de les maloclusions
  • Presa de registres per a l’estudi ortodòntic : fotografies, radiografies, models de guix o amb escàner intraoral.
  • Materials utilitzats en ortodòncia.
  • Paper de la higienista i auxiliar en els tractaments d’ortodòncia interceptiva, en l’ortodòncia fixa i en l’ortodòncia amb aliniadores.
  • Atenció d’urgències

  CONTINGUT PRÀCTIC

  11 DE MARÇ DE 2023 (9:30H- 13.00 H)
  • Jornada on es realitzaran demostracions de la pràctica diària en ortodòncia, entre ells el cimentat de brackets i ataches, i com afrontar diferents situacions d’urgència en ortodòncia fixa i amovible.
  MÓDULO 5. CIRUGÍA ORAL E IMPLANTOLOGÍA PARA HIGIENISTAS Y AUXILIARES DENTALES

  Divendres, 24 de març de 2023

  Dissabte, 25 de març de 2023


  Dr. Habib Shammas i Dr. Mazen Khoury


  L’objectiu d’aquest curs és dotar a les higieniestas e auxiliars de tots els coneixements bàsics per a exercir les seves tasques de manera eficaç en el camp de la cirurgia i la implantologia, contribuint a l’èxit de tots els tractaments quirúrgics realitzats.


  Preu mòdul individual: Teoria 125€ / Demostració Pràctica 100€/ Teoria i Demostració Pràctica 200€

  CONTINGUT TEÒRIC

  24 DE MARÇ DE 2023 (15:00H-20:00H)
  Introducció a la Cirurgia Oral
  • Anatomia bàsica oral i regional cranial
  • Patologia Quirúrgica Bucal, diagnòstic i tractament
  • Material i Instrumental utilitzat en la cirurgia oral
  • Accidents i complicacions
  • Anestesiologia i farmacologia relacionada amb la cirurgia oral
  • Preparació del camp quirúrgic
  Introducció a la Implantologia Bucal
  • Anatomia i Biologia Periimplantaria
  • Anatomia i Biologia Periimplantaria
  • Tipus de tractaments amb implants i les seves respectives restauracions profètiques
  • Tècniques quirúrgiques complementàries a la implantologia
  • Accidents, complicacions i patologies en la implantologia Bucal
  • Anestesiologia i farmacologia relacionada amb la Implantologia
  • Material i Instrumental quirúrgic utilitzat en la Implantologia

  CONTINGUT PRACTICO

  25 DE MARÇ DE 2023 (9.30-13:30H)
  • Reconeixement de Material i Instrumental quirúrgic en la cirurgia oral
  • Reconeixement de Material i Instrumental d’Implantologia i les seves tècniques complementàries
  • Preparació del camp estèril de treball i consideracions generals d’higiene i asèpsia
  • Demostració de tècniques de sutura
  • Ergonomia aplicada al camp quirúrgic
  MÓDULO 6. ODONTOPEDIATRIA PARA PERSONAL AUXILIAR E HIGIENISTAS

  Divendres, 19 de maig de 2023

  Dissabte, 20 de maig de 2023


  Dra. Ana María García Valoria


  Preu mòdul individual: Teoria 100€ / Demostració Pràctica 75€/ Teoria i Demostració Pràctica 150€

  CONTINGUT TEÒRIC

  19 DE MAIG DE 2023 (15.30 H-19.30 H)
  1a visita en odontopediatria
  • Comunicació pacient – pares – equipo odontològic
  • L’ambient en la consulta
  • Llar dental
  • Dentició temporal i permanent
  Prevenció en el pacient odontopediátrico
  • Dieta
  • Higene
  • Hàbits nocius
  Tractament odontològic preventiu i conservador en el pacient odontopediátrico
  • Maneig de conducta
  • Tractament en dentició temporal (taques blanques, càries en la primera infància, corones d’acetat, ionómero de vidre, diamino fluorur de plata, pulpectomías, corones)
  • Tractament en dentició permanent (MIH, fissures, càries, ortodòncia, fluorizaciones, segellats, obturacions, recobriment pulpar, exodòncies)
  Urgències en odontopediatria
  • Traumatismes
   • Com atendre-les per telèfon
  • Erupció ectòpica
  • Lesions mucosa

  CONTINGUT PRACTICO

  20 DE MAIG DE 2023 (9.30 H-13 H)
  • Taller demostració de la tècnica de raspallat en el pacient pediàtric
  • Demostració dels materials més utilitzats en odontopediatria
  • Organització del material
  MÓDULO 7. ODONTOLOGÍA CONSERVADORA Y ENDODONCIA

  Divendres, 16 de juny de 2023

  Dissabte, 17 de juny de 2023


  Dr. Oriol Mallat, Dra. Verónica del Toro i Dra. Sara Arias


  Adquirir i consolidar els coneixements necessaris per a exercir amb solvència i resolució totes les tasques relacionades amb l’odontologia conservadora i l’endodòncia. Actualitzar els coneixements de tècniques i materials més recents i sovint utilitzats en el dia a dia en clínica. Millorar la tècnica i protocols de fotografia i aïllament dentals.


  Preu mòdul individual: Teoria 125€ / Demostració Pràctica 75€/ Teoria i Demostració Pràctica 175€

  CONTINGUT TEÒRIC

  16 JUNY (TARDE 15:00 – 20:00)
  Odontologia conservadora general
  • Concepte i principis bàsics.
  • Instrumental. Identificació i conservació.
  • Instrumental rotatori i maduixes de tallat i poliment.
  • Radiografía dental. Tècniques i interpretació d’imatges.
  • Sistemes de matrius.
  • Sistemes adhesius. Manipulació i conservació.
  • Protocols d’adhesió.
  • Materials d’obturació. Manipulació i conservació.
  • Llums de polimerització i polimerització clínica.
  • Cimentat de pals.
  • Aïllament
  Endodoncia
  • Concepte i principis bàsics. Fases del tractament de conductes.
  • Instrumental. Preparació del camp operatori.
  • Sistemes d’instrumentació manual i rotatori. Identificació, manipulació, neteja i magatzematge.
  • Motores de endodoncia.
  • Irrigació en endodòncia. Solucions d’irrigació i tècniques d’activació.
  • Materials d’obturació dels conductes i tècniques.
  • Anatomia pulpar bàsica i registres de treball.
  • Provisionalización. Materiales i manipulació.
  • Teràpia pulpar vital. Protocols de treball.
  • Treball assistencial amb microscopi.
  • Gestió d’agenda en endodòncia. Cribratge d’urgències reals.
  • Traumatologia.
  • Cirurgia apical. Sistemàtica de treball.

  CONTINGUT PRACTICO

  17 JUNY (DEMÀ 9.30 – 13.00)
  • Demostració d’Aïllament
  • Fotografia

  Dates

  Desembre 2022 – Juny 2023

  Durada

  7 mesos

  Preu

  1.200€ set mòduls / 1.000€ modular complet (estalvi de 200€) Possibilitat de cursar mòduls individuals (preu en cada apartat).


  Places

  60

  Dates

  Desembre 2022 – Juny 2023

  Durada

  7 mesos

  Preu

  1.200€ set mòduls / 1.000€ modular complet (estalvi de 200€) Possibilitat de cursar mòduls individuals (preu en cada apartat).

  Places

  60

  Olga Lobez Olga Lobez
  Doctora i Directora Olga Lobez
  Eduard Riera Eduard Riera
  Doctor i Director Eduard Riera

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

   Los campos marcados con * son obligatorios