POSTGRAU EN ESTÈTICA DENTAL AVANÇADA 2021/2022

  Dates

  Octubre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  Soci 5700€ / No Soci 6200€


  Places

  35

  Dates

  Octubre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  Soci 5700€ / No Soci 6200€

  Places

  35

  Postgrau en Estètica Dental Avançada

  El Postgrau d'Estètica té com a objectiu mostrar protocols de treball clars, pràctics i eficients que ens permetin obtenir resultats predictibles de manera consistent alhora que gaudim de la nostra professió. A cada alumne se li obsequiarà amb un freser amb freses de tallat, valorat en 145 €.

  LA NOSTRA METODOLOGIA

  Clases teóricas con reconocidos profesionales

  Clars, clínics i accessibles, perquè no et quedis amb dubtes

  Sessions pràctiques a la seu de la SCOE

  Con materiales de calidad y profesores experimentados que harán que te sientas seguro al hacer los tratamientos.

  Instalaciones ideales para la formación

  Con moderno equipamiento y todo lo necesario para una excelente experiencia educativa.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Emblanquiments interns i externs eficaços, restauracions estètiques anteriors i posteriors, rehabilitacions adhesives, estratificació, adhesió pràctica, ceràmiques i nous materials, composites, diverses tècniques de control de l'estètica rosa, pròtesi estètica, oclusió, implantologia estètica, maneig de provisionals, flux de treball digital complet, tecnologia cad-cam, consells de gestió, primera visita, planificació i presentació de casos, màrqueting ètic, i multitud de trucs pràctics per al dia a dia.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU
  MÒDUL 1. GESTIÓ I MÀRQUETING DE LA CONSULTA D’ESTÈTICA DENTAL. LA PRIMERA VISITA. DIAGNÒSTIC I i DISSENY DEL SOMRIURE. FOTOGRAFIA. OCLUSIÓ. (Teòric-pràctic)

  28 i 29 Octubre 2021

  PART TEÒRICA

  Gestió i Màrqueting de la consulta d’estètica dental

  • Situació actual de la professió
  • Com enfocar la professió sense patir per la creixent competència
  • Consells pràctics de gestió, màrqueting, imatge i relació amb el pacient
  • Com orientar la consulta per tractar més casos d’estètica i rehabilitació oral
  • Com gaudir més de la professió i evitar la sobrecàrrega laboral

  La primera visita

  • La primera visita eficaç, I efectiva, pas a pas
  • Com connectar amb el pacient
  • Diagnòstic global i presentació de casos

  Diagnòstic i disseny del somriure

  • Anàlisi facial
  • Disseny del somriure
  • Comunicació amb l’equip
  • Creació de el pla de tractament ordenat
  • Presentació del pla de tractament per a un enfocament complet
  • Encerat diagnòstic
  • Forma, anatomia primària, secundària, terciària, etc.
  • Mock up digital i analògic
  • Documentació en el núvol i comunicació amb l’equip de treball
  • Odontologia emocional

  Fotografia

  • Fotografia intraoral i extraoral
  • Fotografia amb càmera reflex i amb telèfon mòbil
  • Materials i tècniques per a un ús rutinari, senzill i pràctic
  • Paràmetres, protocols i trucs
  • Fotografia artística i per a presentacions

  Oclusió

  • PIM, DVO, RC, Com registrar-la. Com ajustar rehabilitacions orals.
  • Patologia bàsica de l’ATM, diagnòstic i relació en rehabilitació oral.
  • Muntatge en articulador i diagnòstic oclusal. Ajust oclusal. Dissolucions.

  PART PRÀCTICA

  • Fotografia intraoral i extraoral
  • Disseny del somriure pas a pas

  Material que ha de portar l’alumne per a la pràctica

  Ordinador portàtil (pot ser Pc o Mac) amb Power Point instal·lat. Si algun alumne no disposa d’ordinador portàtil ha de comunicar perquè puguem procurar un. Qui tingui una càmera reflex pot portar-la.

  MÒDUL 2. ADHESIÓ DENTAL. AÏLLAMENT. COMPOSITES. PONTS DE FIBRES (Teòric-pràctic)

  18 i 19 Novembre 2021 

  PART TEÒRICA

  Adhesió Dental

  • Teoria I pràctica de l’adhesió dental
  • Tipus d’adhesius, característiques i maneig
  • Com actuar en situacions especials?
  • (Dentines especials, contaminació de les superfícies etc)
  • Adhesió a diferents materials i superfícies
  • (Ceràmiques, Metalls, Fibres de reforç, Composites, Reparacions etc)

  Aïllament

  • Maneig pràctic del dic de goma a cada situació
  • Simplificació i habituació al seu ús
  • Trucs pràctics

  Composites

  • Tipus, característiques i maneig
  • Aplicació predictible en cada cas per obtenir resultats altament estètics
  • Com gestionar qualsevol composite disponible per obtenir bons resultats?
  • Quins materials emprar per aconseguir restauracions altament estètiques rutinàriament?
  • Preparacions, bisells i tipus de tallats per obtenir resultats òptims.
  • Estratificació anterior i posterior senzilla i avançada. Opalescència, fluorescència etc
  • Forma, proporcions, anatomia i trucs per aconseguir efectes òptics espectaculars
  • Encerat parcial i complet. Encerat diagnòstic senzill. Preformes.
  • Claus de silicona
  • Composites injectats
  • Maneig de composites fluids, bulk, composites roses etc
  • Composites d’efectes, opaquers i tints (i com manejar-los adequadament)
  • Polit
  • Composites semidirectes i indirectes
  • Confecció de facetes estètiques de composite
  • Facetes preformades comercials i de fabricació pròpia. Maneig i estratificació.

  Ponts de fibres

  • Com, quan i per què?
  • Ponts de creació directa
  • Ponts de fibres de creació indirecta
  • Aplicació i cimentat. Consells útils.

  PART PRÀCTICA

  • Encerat i pràctiques de forma, anatomia i efectes òptics.
  • Creació de guies de silicona senzilles i econòmiques per a diferents usos clínics.
  • Elaboració de ponts de fibres

  No és necessari que l’alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les

  MÒDUL 3. COMPOSITS (Teòric-pràctic)

  16 i 17 Desembre 2021

  PART TEÒRICA

  Composits

  • Diagnòstic per al maneig de defectes estètics
  • Microdòncies, diastemes, fractures, desgast, decoloracions etc
  • Restauracions estètiques anteriors i posteriors
  • Característiques dels diferents tipus de composits
  • Art en el maneig de composits
  • Quan són predictibles les restauracions de compòsit i quan no
  • Instrumentació tecnològica amb abrasió i puntes sòniques
  • Polimerització foto tèrmica
  • Factor “C” horitzontal, vertical i oblic. Protocols.
  • Esquema oclusal
  • Matrius tipus i selecció per a cada situació. Punts de contacte.
  • Estratificació simplificada per obtenir resultats naturals
  • Restauracions directes i semidirectes. Com posar restauracions que no requereixin ajustos oclusals
  • Ús d’opaquers. Maneig de dents molt enfosquits
  • Tècniques d’acabat i poliment simples i efectives
  • Maneig dels diferents tipus de reconstruccions estètiques
  • Tipus de marges per obtenir restauracions invisibles
  • Color, elecció del composite, translucidesa, halo, opalescència i com recrear
  • Recreació d’efectes artístics
  • Recreació i modelatge d’anatomia palatina

  PART PRÀCTICA

  • Estratificació o maneig de composits anteriors
  • Estratificació i maneig de composits posteriors
  • Ús d’opaquers i efectes
  • Acabats i polit

  No és necessari que l’alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

  MÒDUL 4. MANEIG AVANÇAT DELS COMPOSITS (Teòric-pràctic)

  13 i 14 Gener 2022

  PART TEÒRICA

  Maneig avançat de compòsit.

  • Diagnòstic i interpretació de la dent a restaurar
  • Plantilles de diagnòstic i estratificació
  • Imitació de la dent natural. Restauracions altament estètiques
  • Biointegració estètica, índex de refracció
  • Rehabilitació estètica de la dentició jove i adulta
  • Estratificació avançada
  • Efectes avançats per donar màxima naturalitat a les restauracions
  • Rehabilitació estètica i funcional del somriure utilitzant composits
  • Diagnòstic oclusal i postural
  • Com programar un pla de tractament correcte segons l’oclusió?
  • Criteris de selecció de materials i tècniques restauratives
  • Rehabilitació de la dentadura desgastada emprant composits
  • Forma, acabat i polit avançat
  • Manteniment en el temps dels resultats obtinguts

  PART PRÀCTICA   

  • Preparació, maneig elaboració de la plantilla d’estratificació
  • Estratificació avançada de composits
  • Acabat i polit

  No és necessari que l’alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

  MÒDUL 5. CERÀMIQUES. INCRUSTACIONS DE CERÀMICA. FACETES DE CERÀMICA. PRÒTESIS ESTÈTICA. CIMENTAT, REHABILITACIÓ DE LA DENTADURA DESGASTADA. TÈCNICA BOPT. (Teòric-pràctic)

   10 i 11 Febrer 2022

  PART TEÒRICA

  Ceràmiques

  • Tipus de ceràmiques, característiques, propietats i indicacions
  • Zirconias, silicats i disilicatos de liti, feldspàtiques, leucita etc.
  • Ceràmiques híbrides
  • Dissenys d’estructures i trucs en el maneig de cada material
  • Maneig correcte de cada tipus de ceràmica
  • Maquillatges, cut back, estratificació
  • Selecció de la color i comunicació amb el laboratori
  • Trucs per aconseguir pròtesis altament estètiques a la primera
  • Maneig i correcció de problemes clínics
  • Ús del fil de retracció
  • Presa d’impressions. Presa de color avançada. Trucs pràctics.
  • Registres i muntatge de l’articulador

  Incrustacions de ceràmica

  • onlays, inlays, overlays, oclusovestibulares
  • Fragments ceràmics

  Facetes de ceràmica

  • Tipus, materials, indicacions, diagnòstic i planificació
  • Tipus de preparacions. Quan, com i per què
  • Casos especials
  • Facetes sense tallat, de mínim tallat i de tallat complet
  • Protecció de la dent preparada
  • Provisionalització de facetes

  Pròtesis estètica

  • Diagnòstic i indicacions per a cada tècnica
  • Tècniques de preparació de dents per a les diferents restauracions indirectes segons el cas i el material. Maneig de el fil de retracció
  • Tècniques de preparació de dents per corones i ponts predictibles pas a pas
  • Protecció de les dents preparades per evitar riscos de sensibilitat postoperatòria
  • Provisionals i el seu maneig per obtenir resultats altament estètics

  Cimentat

  • Tipus de ciments i protocols pas a pas segons el material
  • Cimentat de pròtesis fixes estètiques provisionals i definitives. Tipus, va indic. i tècniques
  • Cimentat de facetes predictible i durador pas a pas. Pastes de prova.

  Rehabilitació de la dentadura desgastada

  • Diagnòstic i pla de tractament
  • Rehabilitació oclusal funcional i estètica predictible pas a pas. Table tops. Facetes linguals

  Tècnica BOPT

  • Indicacions i maneig pas a pas
  • Com canviar la posició de la geniva emprant la pròtesis? Estètica rosa
  • Biotip periodontal: de fi a gruixut
  • Perfil d’emergència: fistonat gingival
  • Estabilitat gingival: de curt a llarg termini
  • Tallat, gingitage, pròtesis provisional i pròtesi definitiva
  • Control estètic i salut gingival
  • Com corregir genives fosques emprant la tècnica de preparació vertical?
  • BOPT en dents i implants

   

  PART PRÀCTICA

  • Tallat de facetes de mínim tallat i de preparació completa.
  • Tallat de corones i ponts senzill i reproduïble. Maneig del fil de retracció.
  • Protecció de la dent tallada.

  No és necessari que l’alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

  MÒDUL 6. ODONTOLOGIA DIGITAL. EL CEREC. EL CONCEPTE SKYNS (Teòric-pràctic)

  10 i 11 Març 2022

  PART TEÒRICA

  Odontologia digital

  • Evolució analògic a digital. Flux i protocol de treball.
  • Implementació de l’odontologia digital en la pràctica clínica diària
  • Protocols d’actuació senzills per obtenir resultats reproduïbles i predictibles
  • Com treure tot el profit a l’odontologia digital?
  • Ajuda en el diagnòstic i la planificació
  • Disseny de somriure digital
  • Mock up
  • L’escàner intraoral. Presa de registres digitals.
  • Unió del disseny diagnòstic amb el registre intraoral i amb les radiografies per a una planificació i execució completament guiades
  • Avantatges pràctiques del flux digital
  • Registres oclusals, replicació anatòmica, simetria, guies quirúrgiques, guies de tallat, provisionals, provisionals de closca, encerats etc
  • Impressores 3D i la seva aplicació clínica pràctica
  • Protocols clínics des de la restauració unitària fins a la rehabilitació completa
  • Odontologia digital en implantologia estètica
  • Diferents sistemes cad-cam. CEREC, exocad, 3Shape, etc.
  • característiques dels diferents escàners intraorals

  El cerec

  • Avantatges, indicacions i possibilitats de l’odontologia digital en clínica
  • Restauracions indirectes en una sola visita

  El concepte Skyns

  • Replicació perfecta de l’anatomia i textura de la dentició natural
  • Ús del flux digital en cada pas del procés, des del diagnòstic fins a la col·locació final de les restauracions estètiques

  PART PRÀCTICA 

  • Maneig del CEREC
  • Escanejat amb CEREC i disseny de restauracions cad-cam
  • Pràctiques d’escanejat digital amb diferents escàners intraorals
  • Pràctiques en laboratori digital
  • Elaboració d’un encerat digital amb programes de disseny digital i maneig d’arxius

  No és necessari que l’alumne aporti cap material.

  MÒDUL 7. CERÀMIQUES. ORTODÒNCIA. BLANQUEJAMENT. ESTÈTICA EN IMPLANTS (Teòric – pràctic)

  21 i 22 Abril 2022

  PART TEÒRICA

  Ceràmiques

  • Maneig avançat de ceràmica
  • Casos avançats de rehabilitació estètica amb ceràmiques
  • Facetes de ceràmica en casos complexos, pas a pas
  • Cimentat de ceràmiques en casos complexos
  • Selecció de casos i planificació avançada

  Ortodòncia

  • Tractaments senzills d’ortodòncia que pot portar a terme un clínic general
  • Extrusió, intrusió, alineaments ràpids i senzills per facilitar les rehabilitacions estètiques i evitar tallats innecessaris o tractaments més complexos
  • alineadors senzills, ortodòncia invisible, ortodòncia ràpida
  • Coordinació amb ortodoncistes per a tractaments complexos i avançats i com guiar-los i controlar-los basats en el diagnòstic del somrriure inicial

  Blanquejament

  • Diagnòstic i tipus de blanquejaments.
  • Tractaments alternatius, ozó en odontologia
  • Materials i tècniques disponibles actualment
  • Protocols clínics per aconseguir rutinàriament resultats eficaços (B1)
  • Trucs pràctics en cada situació per aconseguir predictibilitat
  • Prevenció i tractament dels efectes secundaris de l’emblanquiment
  • Blanquejament intern pas a pas
  • Com aconseguir alta predictibilitat en blanquejaments interns?
  • Preparació, materials, segellat cameral correcte i seguiment protocol·litzat
  • Restauració final després d’un tractament de blanquejament extern o intern

  Estètica en implants

  • Diagnòstic i pla de tractament per obtenir resultats predictibles e implantologia
  • Perfil d’emergència, papil·les i tipus de restauració. Material ideal en cada cas.
  • Ús del flux digital per obtenir resultats excel·lents en pròtesi estètica sobre implants. Registres digital i analògics i comunicació amb el laboratori.
  • Maneig de complicacions i casos complexos.
  • Manteniment

  PART PRÀCTICA

  • Aplicació pràctica i maneig avançat del dic de goma.
  • Cimentat de facetes.
  • Pràctica de la tècnica de blanquejament.

  No és necessari que l’alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

  MÒDUL 8. ESTÈTICA ROSA. CREACIÓ DE PAPIL·LES. EMPELTS DE GENIVES. TÈCNIQUES AVANÇADES DE RECOBRIMENT RADICULAR. (Teòric – pràctic)

  12 i 13 Maig 2022

  PART TEÒRICA

  Estètica rosa

  • Importància de l’estètica rosa a la bellesa del somriure
  • Diagnòstic i determinació de la posició ideal segons el disseny del somriure
  • Com moure les genives apical o coronalment per obtenir estètica avançada
  • Moviment de genives apical i coronalment sense cirurgia (només mitjançant maneig de la restauració, els provisionals o de el moviment dental simple)
  • Gingivectomia convencional, amb bisturí, electrobisturí o amb làser. Materials ideals.
  • Gingivectomia amb ostectomia sense penjoll (mínimament invasiva) amb cirurgia piezoeléctria.
  • Gingivectomia amb ostectomia convencional pas a pas. Espai biològic i ús de plantilles quirúrgiques. Recobriment d egenives retretes.

  Creació de papil·les

  • Millora de l’anatomia gingival i creació de papil·les sense cirurgia
  • Importància del tipus de respiració i com modificar-lo per aconseguir millores periodontals i estètiques
  • La pressió negativa i com utilitzar-la

  Empelts de geniva

  • Com dur a terme empelts de geniva senzills i predictibles per aconseguir correccions estètiques gingivals.
  • Empelts lliures i de teixit connectiu simplificats
  • Alternatives a l’ús d’empelts. Indicacions i procediments.

  Tècniques avançades de recobriment radicular

  • Tècnica VISTA per a recobriment de múltiples recessions sense presa d’empelts.
  • Tècnica PST per a recobriment de múltiples recessions sense presa d’empelts ni col·locació de sutures. Diagnòstic, indicacions i casos.

   

  PART PRÀCTICA

  • Pràctica de la tècnica VISTA per a recobriment de múltiples retraccions sense necessitat de topa d’empelts.
  • Pràctica sobre cap de porc d’empelts simplificats de diferents tipus.

  No és necessari que l’alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

  MÒDUL 9. ESTÈTICA EN IMPLANTS. Repàs i resolució de dubtes (Teòric)

  9 i 10 Juny 2022

  PART TEÒRICA

  Estètica en implants

  • Tipus d’implants, indicacions i característiques
  • Claus en l’estabilitat dels teixits
  • Introducció a la pròtesi sobre implants
  • Planificació estèticament guiada
  • Planificació de rehabilitacions parcials i completes en funció de el cas
  • Diferents tipus de pròtesi sobre implants
  • Maneig estètic en la càrrega immediata
  • Perfil d’emergència. Perfil crític i subcrític
  • Preservació o reconstrucció de la arquitectura gingival
  • Maneig i remodelació dels teixits tous
  • Individualització el pilar provisional
  • Implantologia estètica, des del diagnòstic fins a l’acabat
  • Ús de la digitalització per obtenir estètica predictible
  • Fèrules quirúrgiques, provisionals associats
  • Tipus de connexions protèsiques, mútliples i unitàries. Importància en cada cas
  • Selecció de additaments i pilars provisionals i definitius en funció de cada cas
  • Planificació de cirurgia guiada
  • One abutment one time
  • Procediments clínics per a l’elaboració de pròtesis estètiques sobre implants
  • Pròtesis cimentades, cargolades, ciment-cargolades, etc.
  • Presa d’impressions definitives analògiques o digitals. Protocols pràctics.
  • Maneig dels pòntics provisionals i definitius
  • Comunicació amb el laboratori
  • Maneig dels provisionals per a control del perfil ideal d’emergència
  • Prototips funcionals i el seu ús per obtenir resultats predictibles
  • Materials i tècniques per a rehabilitacions amb implants, des de la pròtesi unitària fins a la rehabilitació completa
  • Consideracions en els tractaments combinats de dents i implants
  • Maneig de complicacions
  • Correcció de casos complexos amb rehabilitacions antiestètiques preexistents

   

  Repàs dels temes tractats durant el Postgrau i resolució de dubtes.


  PLACES EXHAURIDES

  SOL·LICITA INSCRIPCIÓ” per a properes convocatòries

  Las plazas para esta formación se han agotado. Si estás interesado en próximas ediciones o bien recibimos una baja, nos pondremos en contacto contigo. | Les places per aquesta formació s’han exhaurit. Si estàs interessat en properes edicions o bé rebem una baixa, contactarem amb tu. Le informaremos si disponemos de alguna plaza libre próximamente. Introduzca los datos a continuación. / L'informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi les dades a continuació.

  Dates

  Octubre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  Soci 5700€ / No Soci 6200€


  Places

  35

  Dates

  Octubre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  Soci 5700€ / No Soci 6200€

  Places

  35

  José Luis Padrós
  Director i Professor
  José Luis Padrós

  PROFESSORS

  • Dr. José Luis Padrós
  • Dr. Esteban Padrós
  • Dr. Roberto Padrós
  • Dra. Margarita Monterrubio
  • Dra. Jennifer Martín
  • Dr. Jason Smithson
  • Dr. Lorenzo Vanini
  • Sr. August Bruguera
  • Dr. Xavier Vela
  • Dr. Xavier Rodríguez
  • Dr. Rafael Vila
  • Dr. David Morales Schwartz
  • Dr. Emilio López Jiménez
  • Dr. Ramón Ceballos
  • Dr. Sergi Pedemonte
  • Dr. Ferran Llansana
  • Dra. Yusmedi Mendoza
  • Dra. Eva Mayo
  • Sr. Ángel Ballesteros
  • Srta. Rosa Avellaneda

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

  bsh