Skip to content

POSTGRAU EN ESTÈTICA DENTAL AVANÇADA 2023/2024

  Dates

  Octubre 2023 – Juny 2024 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  SOCI FSCOE 5.700€ / ALTRES: 6200€


  Places

  45

  Dates

  Octubre 2023 – Juny 2024 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  SOCI FSCOE 5.700€ / ALTRES: 6200€

  Places

  45

  Postgrau en Estètica Dental Avançada

  El postgrau en Estètica Dental Avançada té com a objectiu mostrar protocols de treball clars, pràctics i eficients que ens permetin obtenir resultats predictibles de manera consistent alhora que gaudim de la nostra professió. A cada alumne se li obsequiarà amb un freser amb freses de tallat, valorat en 145 €.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Emblanquiments interns i externs eficaços, restauracions estètiques anteriors i posteriors, rehabilitacions adhesives, estratificació, adhesió pràctica, ceràmiques i nous materials, composites, diverses tècniques de control de l'estètica rosa, pròtesi estètica, oclusió, implantologia estètica, maneig de provisionals, flux de treball digital complet, tecnologia cad-cam, consells de gestió, primera visita, planificació i presentació de casos, màrqueting ètic, i multitud de trucs pràctics per al dia a dia.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  PRESENTACIÓN DEL POSTGRADO
  MÒDUL 1. DIAGNÒSTIC I PLANIFICACIÓ
  26 i 27 Octubre 2023 (Dr. José Luis Padrós i Dra. Jennifer Martín)

  PART TEÒRICA

  • Introducció
  • Situació actual de la professió
  • Consells pràctics de gestió i màrqueting ètic i eficaç de la clínica d’estètica dental
  • Diferenciació i maneig del pacient
  • La primera visita eficaç, i efectiva, pas a pas
  • Com connectar amb el pacient
  • Fotografia intraoral i extraoral amb mòbil i càmera reflex
  • Del rutinari al més avançat
  • Odontologia digital
  • Valoració estètica
  • Referències
  • Planificació global dels casos
  • Disseny del somriure pràctic, senzill i avançat
  • Simulacions i proves estètiques
  • Mock up digital i analògic
  • Presentació de casos i pressuposts

  PART PRÀCTICA

  • Fotografia pràctica amb mòbil i càmera reflex, il·luminació, fotografia artística, ús de l’escàner intraoral. (Material que haurà de portar l’alumne per la pràctica: Ordinador portàtil (pot ser Pc o Mac) amb Power Point instal·lat. Si algun alumne no disposa d’ordinador portàtil ha de comunicar-lo perquè puguem procurar-li un. Qui tingui una càmera rèflex pot portar-la)
  MÒDUL 2. ADHESIÓ, CEMENTACIÓ I COMPÒSITS
  16 i 17 Novembre 2023 (Dr. José Luis Padrós)

  PART TEÒRICA

  • Adhesió dental. Conceptes clars. Com fer servir cada adhesiu i per a què
  • Com gestionar situacions especials
  • Adhesió a diversos materials i superfícies (ceràmiques, composites antics, metalls, zirconi, fibres de reforç, etc)
  • Sellat dentinari immediat
  • Trucs pràctics en l’ús rutinari del dic de goma
  • Preparacions i acabats marginals per obtenir restauracions indetectables
  • Composites, conceptes clars
  • Forma i característiques de cada dent
  • Anatomia primària, secundària i terciària
  • Biointegració estètica
  • Trucs per aconseguir efectes òptics especials
  • Ús ideal de cada material
  • Técniques d’estratificació simples i avançades
  • Ús de tints, opalescents, intensius, opaquers etc.
  • Restauracions anteriors i posteriors
  • Técniques d’acabat i pulit avançat
  • Manteniment en el temps
  • Ponts de fibres, tancament de troneres
  • Instruments especials, gadgets, matrius
  • Facetes preformades
  • Composites injectats
  • Ús de composites especials
  • Restauracions indirectes
  • Importància de l’estètica rosa en la bellesa del somriure
  • Diagnòstic i determinació de la posició ideal
  • Com moure les genives apical i coronalment per obtenir un resultat estètic avançat
  • La respiració i la pressió negativa en la creació de papil·les
  • Translació del punt de contacte
  • 5 formes de modificar l’anatomia i posició de la geniva sense cirurgia
  • Tècniques quirúrgiques simples i avançades de modificació gingival
  • Gingivectomia amb i sense ostectomia
  • Ostectomia piezoelèctrica mínimament invasiva
  • Tècnica VISTA i PST per recobriment de recessions
  • Matrius Tipus i sel·lecció per a cada situació
  • Punts de contacte eficaços i predictibles
  • Art en l’ús de composites

  PART PRÀCTICA

  • Dic de goma, tècniques i trucs
  • Encerats analògics i digitals
  • Forma
  • Ponts de fibres
  • Tancament de troneres

  MÒDUL 3. PREPARACIONS PER A PRÒTESIS, BOPT, CERÀMIQUES, COLOR
  21 i 22 Desembre 2023 (Dr. Xavier Vela, Dr. Xavier Rodríguez, Sr. August Bruguera, Dr. José Luis Padrós)

  PART TEÒRICA

  • BOPT en dents i implants
  • Bases, possibilitats i tècniques
  • Tallat, gingitage, pròtesi provisional i definitiva
  • Ús de provisionals i perfils d’emergència
  • Millora del biotipus. L’estètica i la salut gingival
  • Ceràmiques. Bases, tipus, característiques, propietats, indicacions, materials i tècniques
  • Zirconies, silicats, disilicats, feldespàtiques, leucita, virgilita etc.
  • Ceràmiques híbrides i composites cad-cam
  • Disseny d’estructures i trucs en el maneig de cada material
  • Ús correcte de cada tipus de ceràmica
  • Maquillatges, cut-back i estratificació
  • Restauracions indirectes anteriors i posteriors
  • Tècniques de preparació, elaboració i cimentat de facetes pas a pas
  • Preparacions per a cada tipus de faceta. Facetes sense tallat, de mínim tallat i de tallat complet
  • Criteris clars de selecció i tècnica pas a pas
  • Selecció del color i comunicació amb el laboratori
  • Tècnica del botó ceràmic
  • Trucs per aconseguir pròtesi altament estètiques i a la primera
  • Resolució de casos complexes
  • Trucs per l’aplicació ràpida i senzilla dels fils de retracció
  • Preses d’impressió
  • Tècniques de preparació de dents per corones i ponts predictibles pas a pas
  • Ús de provisionals
  • Tipus de ciments i el seu ús per a obtenir els millors resultats
  • Protocols pas a pas
  • Ús de textures naturals
  • Concepte SKYNS
  • Com treure tot el profit a les possibilitats de l’odontologia digital
  • Impressores 3D i la seva aplicació clínica diària
  • Característiques i ús de cada escàner intraoral. Sistemes cad-cam. Sistemes chairside
  • Cimentat de facetes predictible i durador pas a pas.

  PART PRÀCTICA

  • Preparació per a cada tipus de faceta de ceràmica
  • Tallat per corones i ponts
  • Tallat amb la tècnica BOPT
  • Tècnica de protecció dentinària IDS
  • Ús de provisionals

  MÒDUL 4. COMPOSITES
  11 i 12 Gener 2024 (Dr. Javier Tapia)

  PART TEÒRICA

  • Paràmetres bàsics de color, to, croma i valor
  • El translúcid com a modelador del valor
  • Opalescència i fluorescència
  • Mites i llegendes
  • Bio-emulació, un nou abordatge del color en odontologia
  • Propietats òptiques dels teixits dentals
  • Anatomia en 3D
  • Esmalts versus dentina
  • Entenent el procès d’envelliment dels teixits dentals
  • Estratègies de selecció del color
  • La fotografia com a eina d’anàlisi
  • Concepte penta-laminar
  • Tècnica d’estratificació dinàmica
  • Implementació pràctica: és possible simplificar?
  • Emulant la naturalesa amb un nombre limitat de masses
  • Criteri de selecció
  • Aplicació clínica
  • Concepte tri-laminar
  • Restauracions biomimètiques en el sector posterior
  • Magnificació
  • Aïllament
  • Criteris per a recobriment de cúspides directes o indirectes
  • Dominant la forma. Contornejat i poliment
  • Domini de l’anatomia secundària i terciària.

  PART PRÀCTICA

  • Estratificació avançada anterior i posterior.

  MÒDUL 5. CERÀMIQUES
  15 i 16 de febrer 2024 (Dr. Ferràn Llansana)

  PART TEÒRICA

  • Facetes de ceràmica
  • Elecció de materials
  • Preparació segons el cas
  • Odontologia chairside amb Cerec, Exocad i Cad-Cam
  • Maquillatges ceràmics i modificacions d’efectes
  • Criteris i tècniques per a rehabilitacions parcials i totals
  • Control dels gruixos
  • Acabat marginal i presa de registres analògics i digitals
  • Mock up additiu, mock up substractiu, mock up-SKYN, mock up directe
  • Gingivectomies amb ostectomies piezoelèctriques
  • Quan com i per què obrir els contactes interproximals.
  • Freses i passos clínics en la preparació, cementació i acabat de les facetes de ceràmica
  • Ús de les diferents opacitats segons el cas
  • Com igualar substrats en casos complexos

   

  PART PRÀCTICA

  • Preparació tipus B.O.P.T., adaptació, cimentat i maneig dels provisionals

  MÒDUL 6. DICS. FOTOGRAFIA I CERÀMIQUES
  14 i 15 Març 2024 (Dr. Calin Pop)

  PART TEÒRICA

  • Tècniques avançades amb dic de goma.
  • Preparació i cimentat de ceràmiques amb aïllament total.
  • Fotografia Avançada

  PART PRÀCTICA

  • Col·locació avançada del dic de goma.
  • Fotografia avançada
  MÒDUL 7. RESTAURACIONS POSTERIORS ESTÈTIQUES. AÏLLAMENT AVANÇAT. CIMENTAT.
  25 i 26 Abril 2024 (Dr. David Gerdolle)

  PART TEÒRICA

  • Tècniques avançades d’aïllament per a preparació i cimentat de restauracions indirectes posteriors
  • Principis de bio-emulació en relació a la biomecànica
  • Preparació dentària, segellat dentinari i elevació marginal (Deep Margin Elevation)
  • Tècniques d’impressió analògiques i digitals
  • Solucions i trucs en les restauracions temporals
  • Selecció del color
  • Protocols pas a pas per a cementació adhesiva de restauracions indirectes posteriors Quin material triar?
  • Tècniques d’acabat i poliment de restauracions indirectes
  • Disseny de la preparació
  • Inlays, onlays, overlays, veneerlays etc.
  • Límits de les restauracions parcials indirectes adherides
  • Plans de tractament globals per a casos complexos
  • Tractament de casos d’erosió i desgast
  • Últims desenvolupaments
  • Cimentat adhesiu amb composite calent
  • Cimentat amb composite fluid dual
  • Tècniques pràctiques

  PART PRÀCTICA

  • Aïllament, preparació i cimentat amb composites fluids
  • Cimentat amb composite restaurador dens pre-escalfat de restauracions indirectes posteriors
  Accordion title 1

  This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

  Accordion title 2

  This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

  MÒDUL 8. ESTÈTICA EN IMPLANTS .
  9 i 10 Maig 2024 (Dr. Osmundo Gilbel, Dra Ana Arques)

  PART TEÒRICA

  • Estètica en implants.
  • Preservació de teixits senzilla i eficaç.
  • Pròtesi sobre implants.
  • Perfil d’emergència.
  • Maneig de provisionals.

  PART PRÀCTICA

  • Encerat digital.
  • Provisional sobre implant. Adaptació, modificació i registre del perfil d’emergència.
  MÒDUL 9. COLOR. ESTRATIFICACIÓ. ESTÈTICA ROSA. ORTODÒNCIA. CREACIÓ DE PAPIL·LES.
  30 i 31 Maig 2024 (Dr. Jordi Pérez Manauta, Dra. Anna Salat, Dra Angèlica Iglesias, Dra. Eva Mayo, Dr. Emilio López Jiménez)

  PART TEÒRICA

   

  • Tècniques de selecció i comunicació del mapa de color avançades
  • Selecció de materials
  • Estratificació avançada de composites
  • Composites directes i semidirectes
  • Tècniques d’ortodòncia senzilles i ràpides per a generalistes
  • Combinació de petits moviments d’ortodòncia per a simplificar la rehabilitació estètica
  • Integració de les tècniques d’ortodòncia senzilles en els tractaments rutinaris d’estètica dental
  • Gestió de casos interdisciplinaris entre ortodoncista i restaurador
  • Rehabilitació respiratòria-masticatòria
  • La importància de la respiració en la salut i l’estètica dental dels nostres pacients
  • Criteris per a conèixer l’enorme influència de la manera de respirar i mastegar dels nostres pacients en el seu estat oral
  • Importància del tipus de respiració
  • Com diagnosticar-ho i com modificar-ho per a aconseguir millores periodontals i estètiques
  • La pressió negativa i com utilitzar-la
  • Creació de papil·les per pressió negativa

  PART PRÀCTICA

  • Estratificació de compòsits.
  • Maneig de tints.
  • Estratificació complexa.
  • Ús de opaquers.
  MÒDUL 10. COMPÒSITS. ESTRATIFICACIÓ AVANÇADA. EMBLANQUIMENTS. REHABILITACIÓ DE LA DENTADURA GASTADA. OCLUSION.
  6, 7 i 8 Juny 2024 (Dr. José Luis Padrós, Dr. Roberto Padrós)

  PART TEÒRICA

  • Composites avançats
  • Tècniques avançades d’estratificació
  • Ús de dentines, opalescents, intensius, composites d’efectes i esmalts
  • Forma, acabat i poliment avançat
  • Rehabilitació de la dentició desgastada amb composite i ceràmica
  • Table tops, elevació de la dimensió vertical, quan, com i per què
  • Relació de la funció i l’estètica
  • Avaluació de la ATM
  • Ajust oclusal simple i avançat
  • Què podem modificar i com? Què hem d’evitar?
  • Ús de desprogramadors: quin, on i com exactament?
  • Anàlisi digital de l’oclusió
  • Rehabilitacions adherides mínimament invasives
  • Relació de l’oclusió amb la postura
  • Emblanquiment extern i intern super-eficaç i predictible. Tècnica pas a pas
  • Trucs pràctics i protocols que milloren les tècniques convencionals
  • Possibilitats i avantatges de l’odontologia digital
  • Implantologia guiada. Materials i tècniques
  • Repàs del postgrau i resolució de dubtes

  Accordion title 1

  This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

  Accordion title 2

  This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

  Dates

  Octubre 2023 – Juny 2024 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  SOCI FSCOE 5.700€ / ALTRES: 6200€


  Places

  45

  Dates

  Octubre 2023 – Juny 2024 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  9 mesos

  Preu

  SOCI FSCOE 5.700€ / ALTRES: 6200€

  Places

  45

  Dr. José Luis Padrós Dr. José Luis Padrós
  Director Dr. José Luis Padrós

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

   Los campos marcados con * son obligatorios