Skip to content

POSTGRAU EN GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA CLÍNICA DENTAL 2022/2023

  Dates

  Març - Juny | 9.30 a 19.30h

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 2600€ / Col·legiat COEC - No Soci FSCOE: 2755€ / No Soci FSCOE 2900€


  Places

  15

  Dates

  Març - Juny | 9.30 a 19.30h

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 2600€ / Col·legiat COEC - No Soci FSCOE: 2755€ / No Soci FSCOE 2900€

  Places

  15

  Postgrau en Gestió estratègica de la Clínica dental

  En tenir una clínica dental, ens adonem que no és suficient de tenir els coneixements adquirits sobre la pràctica de l'odontologia. Ens trobem decidint sobre inversions molt elevades sense saber analitzar si surten a compte o no, hem de gestionar el personal de la clínica sense saber res de Recursos Humans, ni de com funcionen les nòmines i tenim un gestor que ens presenta els números de la clínica que no entenem i encara no sabem sobre que paguem els impostos. A més, la competència ens fa prendre decisions i no sabem si les prenem bé o no. Aquest curs proporciona totes eines per entendre el funcionament de totes les àrees de la clínica, analitzar la informació i prendre decisions per gestionar la teva clínica amb èxit. El contingut del curs es basa en l’estudi de casos reals que il·lustren els continguts teòrics. Aquesta teoria es veurà reforçada amb exercicis pràctics elaborats sobre la pròpia clínica dental de cada assistent amb l’assistència dels professors del curs. Es treballaran i s’analitzaran, de forma privada i personal, les dades de cada clínica. També es facilitaran manuals sobre cada mòdul amb informació de suport complementària.

  OBJECTIUS GENERALS

  • Assolir els coneixements de totes les àrees de la clínica que són necessaris per dirigir-la amb èxit.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Conèixer les claus de la generació de negoci de la clínica dental.

  • Definir l’organització interna de la clínica.

  • Dominar els aspectes més importants dels Recursos Humans.

  • Comprendre les finances i la fiscalitat de la clínica dental.

  • Coneixement de l'entorn legal. S'analitzarà la clínica com un model de negoci. S'aprofundirà en la importància estratègica de cadascuna de les àrees de la clínica.

  • Elaborar el Pla Estratègic de la teva clínica dental.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  MÓDULO 1. LA GENERACIÓN DE NEGOCIO
  17 de març 2023 – 9.30 a 19:30h
  18 de març 2023 – 9.30 a 13:30h

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Xavier Esteban

  Contingut Teòric

  INTRODUCCIÓ. LA CLÍNICA DENTAL, UN MODEL DE NEGOCI

  Objectiu:

  Analitzar l’entorn canviant en el qual estem treballant com a professionals, conèixer quines són les variables que incideixen en ell i com actuen els diferents actors que participen. Tots ells exerceixen una influència en el dia a dia de la nostra clínica. També ens introduirem en la concepció de la clínica dental com a negoci i com a empresa.  LA GENERACIÓ DE NEGOCI

  Objectiu:

  Conèixer i gestionar els mecanismes que fan créixer el negoci d’una clínica dental.


  Temàtica:

  Aprofundirem en la nostra proposta de valor de cara al pacient, en l’anàlisi del pacient, les maneres de comunicar-nos amb ell i com fidelitzar-lo.


  A l’el llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

  • Sé el que em diferencia de les clíniques del meu entorn?
  • Conec a pacient i sigues quina activitat em genera?
  • Quina informació necessito demanar al meu sistema informàtic per a saber si la meva clínica va bé? I com la interpreto?
  • Quins indicadors haig de definir per a conèixer de manera ràpida com va la clínica?
  • Em comunico bé amb els meus pacients?
  • Quins canals de comunicació hauria d’utilitzar?
  • Com dirigir-me a la gent perquè vingui a la meva clínica?
  • Com fidelitzo als pacients una vegada estan dins de la clínica?

  Contingut Pràctic

  Aquest mòdul compta amb una sessió pràctica sobre comunicació amb el pacient i presentació de pressupostos.


  L’alumne realitzarà una anàlisi de les dades de l’activitat i dels pacients de la seva clínica que serà revisada de manera privada i confidencial en sessions en línia.

  MÓDULO 2. PROCEDIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS Y ALIANZAS
  21 d’abril 2023 – 9.30 a 19:30h
  22 d’abril 2023 – 9.30 a 13:30h

  Professors:
  Xavier Tremosa
  María Chico
  Carles Arderiu

  Contingut Teòric

  ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

  Objectiu:

  Conèixer i controlar tot l’engranatge de la clínica perquè funcioni de manera eficient i puguem centrar la nostra atenció en el pacient.


  Temàtica:

  A nivell de Recursos Humans, coneixerem les disposicions laborals i els components de les nòmines i seguretat social, aprofundirem en la figura i la relació amb el fals autònom i les claus per a la gestió de l’equip humà, la seva motivació, la seva avaluació i la preparació de reunions efectives. També identificarem aquelles aliances que ens ajuden en el nostre dia a dia.


  A nivell d’organització es definiran les bases per a la definició i redacció de les funcions i responsabilitats del personal de la clínica i la redacció dels procediments de treball i els seus controls.


  Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

  • Com organitzo el meu equip de treball?
  • Quins procediments de treball haig de tenir en la meva clínica?
  • Com els puc definir de manera eficient? I com els controlo?
  • Com es negocia el sou? Com retribuir l’acompliment?
  • Com puc motivar al personal i tenir un equip cohesionat?
  • Com m’afecta la figura del fals autònom?
  • Què se de els contractes laborals?
  • Quins aspectes del conveni m’afecten?
  • Quines aliances puc establir que m’ajudin a dirigir la clínica?

  CONTINGUT PRÀCTIC

  Aquest mòdul comptarà amb una sessió pràctica sobre lideratge i gestió de conflictes en la clínica dental. L’alumne realitzarà una anàlisi dels procediments de treball de la seva clínica que serà revisada de manera privada i confidencial en sessions individuals en línia.

  MÓDULO 3. FINANZAS PRÁCTICAS E INVERSIONES
  19 de maig 2023 – 9.30 a 19:30h
  20 de maig 2023 – 9.30 a 13.30

  Professors:
  Xavier Tremosa

  Contingut Teòric

  FINANCES I FISCALITAT

  Objectiu:

  Comprendre les finances de la clínica dental. Com realitzar previsions i saber per què es paguen els impostos.


  Temàtica:

  Coneixerem les claus de la generació de beneficis en la clínica dental i com evolucionen al llarg del temps. Estudiarem les formes de cobrament, l’efecte que tenen sobre les nostres finances i la importància de la gestió de tresoreria. Hi haurà un apartat especial de valoració de les inversions en la clínica dental. Ens introduirem en les fiscalitat de la clínica i sabrem per què es paguen els impostos. També coneixerem les claus per a augmentar el valor de la clínica.


  Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem qüestions com:

  • Com sigues quant guanyo?
  • Quines conseqüències té no saber el marge que tinc?
  • On estic perdent diners?
  • Com puc saber quin benefici em deixa cada especialitat?
  • Quins impostos paga la clínica i per què?
  • Si el meu gestor em diu que tinc beneficis, com és que tinc tan pocs diners en el compte corrent?
  • Puc fer previsions de l’evolució financera de la clínica?
  • Com preparo la venda de la clínica?
  • Si compro una clínica, ¿cómo sé que lo que me piden es correcto?
  • Quines són les variables que augmenten el valor de la meva clínica?

  Contingut pràctic

  Aquest mòdul comptarà amb una sessió pràctica de finances i valoració de les inversions, amb especial èmfasi en la inversió en el flux digital de la clínica. L’alumne realitzarà una anàlisi del compte de resultats i de les finances de la seva clínica que serà revisada de manera privada i confidencial en sessions individuals en línia.

  MÓDULO 4. ENTORNO LEGAL
  2 de juny 2023 – 9.30 a 19:30h

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Lara Pellicer

  CONTINGUT TEÒRIC

  Objetius:

  Conèixer l’estructura jurídica de la clínica dental.

  Conèixer els drets i deures del pacient, definir les bones pràctiques i les seves conseqüències legals.


  Temàtica:

  Al llarg de la sessió estudiarem les diferents formes jurídiques baix les quals una clínica dental pot ser operativa, coneixerem les seves característiques i veurem qual interessa més en cada etapa (autònom o societat).


  Ens introduirem en els racons de la Llei orgànica de Protecció de Dades, coneixerem el significat i la importància dels consentiments informats i els drets i deures del pacient i de la clínica i els diferents períodes de la custòdia de la informació clínica.


  Al llarg de la sessió coneixerem i debatrem qüestions com:

  • Tinc una clínica. Què m’interessa més, ser autònom o societat?
  • Quan em convé canviar de l’una a l’altra?
  • Puc digitalitzar els arxius i destruir els de paper?
  • Què passa si un pacient menor va a la meva consulta i no ve acompanyat?
  • Puc enviar la història clínica d’un pacient per email?
  • Necessito consentiments per a tots els tractaments?
  • Poden ser generals o haver de ser específics?
  • Quina importància té el qüestionari de salut de primera visita?
  • Com haig d’actuar amb la informació clínica de pacients menors amb pares separats?

  Aquest mòdul és totalment teòric per ser basa en l’anàlisi de casos reals.

  MÓDULO 5. EL PLAN ESTRATÉGICO
  3 de juny 2023 – 9.30 a 13:30h

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Lara Pellicer

  Contingut Teòric

  Objetius:

  Definir els basis per elaborar el pla estratègic de la clínica dental.


  Temàtica:

  Al llarg de la sessió s’estudiaran les bases de l’estratègia empresarial, revisant la informació obtinguda en els mòduls anteriors i encaixant-la d’una forma lògica i ordenada que serveixi de base per a prendre les decisions necessàries per a la clínica dental.


  Al llarg del mòdul, coneixerem i debatrem qüestions com:

  • Com s’integren els coneixements adquirits sobre les diverses àrees de la clínica?
  • Què és important per a elaborar el Pla Estratègic?
  • Com elaborar el Pla estratègic perquè sigui coherent?
  • Com duc a terme les accions definides?
  • Quines eines tinc per a avaluar els resultats?

  Contenido práctico

  En aquest mòdul es realitzaran exercici de plantejament de l’estratègia sobre diferents situacions internes i externes d’una clínica dental. L’alumne realitzarà posteriorment al final del curs, un plantejament estratègic de la seva clínica dental segons les dades analitzades al llarg del curs i que serà revisat de manera privada i confidencial en sessions individuals en línia.

  Dates

  Març – Juny | 9.30 a 19.30h

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 2600€ / Col·legiat COEC – No Soci FSCOE: 2755€ / No Soci FSCOE 2900€


  Places

  15

  Dates

  Març – Juny | 9.30 a 19.30h

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 2600€ / Col·legiat COEC – No Soci FSCOE: 2755€ / No Soci FSCOE 2900€

  Places

  15

  Xavier Tremosa i Balcells Xavier Tremosa i Balcells
  Director i Professor Xavier Tremosa
  Carles Arderiu Meya Carles Arderiu Meya
  Professor Carles Arderiu Meya
  Maria Chico León Maria Chico León
  Professora María Chico León
  Xavier Esteban Fradera Xavier Esteban Fradera
  Professor Xavier Esteban Fradera
  Lara Pellicer Lara Pellicer
  Professora Lara Pellicer
  Jorge Herrera Jorge Herrera
  Professor Jorge Herrera

  PROFESSORS

  • Xavier Tremosa i Balcells: Economista i Consultor de Clíniques Dentals. Máster en Direcció Financera. Màster Fiscalitat i Gestió Tributària. + 20 anys col·laborant amb el sector dental.
  • Xavier Tremosa i Balcells: Economista i Consultor de Clíniques Dentals. Máster en Direcció Financera. Màster Fiscalitat i Gestió Tributària. + 20 anys col·laborant amb el sector dental.
  • Lara Pellicer Arroyo: Advocada. Consultora de LOPD d’hospitals i clíniques dental. Vocal de la Secció de Dret de Tecnologies de la Informació, de Drets de Propietat Intel·lectual i de Drets d’Imatge de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
  • Mara Chico León: Psicoanalista i formadora. Formadora en Creació d’Equips de Treball, Lideratge i Gestió de conflictes.
  • Carles Arderiu Meya: Economista i Consultor. Màster en Administració d’Empreses. Professor de Gestió Econòmica i Financera, Dret Laboral i Relacions Laborals.
  • Xavier Esteban Fradera: Llicenciat en Farmàcia. Consultor, Formador i coach de clíniques dentals. Diplomat en marketing. Certificat en Coaching per l’Escola Europea de Coaching. Professor de Marketing Dental en el Màster de Periodòncia de la UIC.
  • Dr. Jorge Herrera: Llicenciat en odontologia l’any 2002 en la Universitat de Barcelona. Estudis en Direcció de Màrqueting. Experiència durant més de 20 anys en diferents empreses del sector farmacèutic i odontològic, com Inibsa, Straumann Group, Dentsply Sirona i Anthogyr. Actualment associat a Corus dirigeix el servei de consultoria i acompanyament per a la transformació digital de clíniques dentals. Professor de màrqueting en EADA així com ponent sobre transformació digital en diferents tipus de fòrums.

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

   Los campos marcados con * son obligatorios

   Informació del curs

   Aquest curs no té cap secció.