Skip to content

POSTGRAU EN GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA CLÍNICA DENTAL 2024

  Dates

  Gener - Juny 2024 | 9.30 a 13.30h / 9.30 a 19.30h

  Durada

  6 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 3500€ / Col·legiat COEC - No Soci FSCOE: 3705€ / No Soci FSCOE 3900€


  Places

  15

  Dates

  Gener - Juny 2024 | 9.30 a 13.30h / 9.30 a 19.30h

  Durada

  6 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 3500€ / Col·legiat COEC - No Soci FSCOE: 3705€ / No Soci FSCOE 3900€

  Places

  15

  Postgrau en Gestió estratègica de la Clínica dental

  Dirigir vol dir conduir alguna cosa que està en moviment cap a un direcció determinada. En tenir una clínica dental, ens adonem que no és suficient de tenir els coneixements adquirits sobre la pràctica de l'odontologia. Ens trobem decidint sobre inversions molt elevades sense saber analitzar si surten a compte o no, hem de gestionar el personal de la clínica sense saber res de Recursos Humans, ni de com funcionen les nòmines i tenim un gestor que ens presenta els números de la clínica que no entenem i encara no sabem sobre què paguem els impostos A més, la competència ens fa prendre decisions i no sabem si les prenem bé o no. Per dirigir bé la nostra clínica hem de definir una estratègia de negoci. . En aquest curs coneixerem quines són les variables per incidir en la marxa de la nostra clínica, proporcionant totes les eines per entendre el funcionament de les diferents àrees de la clínica, analitzar la informació i prendre decisions per gestionar la teva clínica amb èxit. El contingut del curs es basa en l’estudi de casos reals que il·lustren els continguts teòrics.

  OBJECTIUS GENERALS

  • Assolir els coneixements i les tècniques per dur a terme una direcció estratègica de la clínica.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Conèixer les claus de la generació de negoci de la clínica dental.

  • Definir l’organització interna de la clínica.

  • Dominar els aspectes més importants dels Recursos Humans.

  • Comprendre les finances i la fiscalitat de la clínica dental.

  • Coneixement de l'entorn legal.

  • Elaborar el Pla Estratègic de la teva clínica dental.

  • S'analitzarà la clínica com un model de negoci. S'aprofundirà en la importància estratègica de cadascuna de les àrees de la clínica.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  MÓDULO 1. LA GENERACIÓN DE NEGOCIO
  26 de gener 2024 – 9.30 a 19:30h
  27 de gener 2024 – 9.30 a 13.30

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Víctor Lasierra

  Analitzarem l’entorn canviant en el qual estem treballant com a professionals i coneixerem quines són les variables que incideixen en ell.

  També coneixerem els mecanismes que fan créixer el negoci de la clínica dental.

  Contingut Teòric

  INTRODUCCIÓ. LA CLÍNICA DENTAL, UN MODEL DE NEGOCI

  Objectiu:

  Aprofundirem en la proposta de valor que oferim al pacient, a la vegada que analitzarem qui és el nostre pacient i quin negoci ens genera. Coneixerem les claus de la comunicació amb el pacient i de la fidelització a la nostra clínica.  LA GENERACIÓ DE NEGOCI

  Temàtica:

  A l’el llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

  • Sé el que em diferencia de les clíniques del meu entorn?
  • Conec a pacient i sigues quina activitat em genera?
  • Quina informació necessito demanar al meu sistema informàtic per a saber si la meva clínica va bé? I com la interpreto?
  • Quins indicadors haig de definir per a conèixer de manera ràpida com va la clínica?
  • Em comunico bé amb els meus pacients?
  • Quins canals de comunicació hauria d’utilitzar?
  • Com dirigir-me a la gent perquè vingui a la meva clínica?
  • Com fidelitzo als pacients una vegada estan dins de la clínica?

  Contingut Pràctic

  Es realitzarà un taller pràctic per aprendre a definir la nostra proposta de valor que és allò en el què som bons i que ens diferencia de la competència. Cada assistent realitzarà aquest exercici sobre la proposta de valor de la seva pròpia clínica.

  MÓDULO 2. MARKETING Y COMUNICACIÓN
  23 de febrer 2024 – 9.30 a 19:30h
  24 de febrer 2024 – 9.30 a 13.30

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Jorge Herrera
  Xavier Esteban

  Objectiu:

  Aprendre conceptes de marketing aplicables a la clínica dental i ser capaços d’elaborar un pla de marketing que ens ajudi a diferenciar-nos a través del valor.

  Aprendrem els elements per comunicar la nostra proposta de valor als pacients actuals i als pacients potencials.

  CONTINGUT TEÒRIC i PRÀCTIC

  A través del mòdul anirem revisant tots els elements que composen un pla de marketing mitjançant la introducció de conceptes claus i amb una especial importància a la aplicabilitat pràctica al nostre dia a dia

  • Introducció al marketing
  • Marketing Analític
   • Anàlisi Interna
   • Anàlisi Externa
  • Establiment dels objectius de la clínica dental
  • Màrqueting Estratègic
   • Definició de producte & servei
   • El posicionament, un element clau
   • Definició del teu públic objectiu
  • Màrqueting Operatiu
   • El preu com a element clau de la teva clínica
   • Màrqueting Digital vs màrqueting analògic
   • Fidelització de pacients
   • KPIs i mesura dels resultats

  Ens introduirem en les habilitats de comunicació amb el pacient a través d’un taller pràctic on tractarem els temes següents:

  • La comunicació amb el pacient
  • Els diferents tipus de comunicació
  • Analitzarem els diferents estils comunicatius
  • Coneixerem els instruments de la comunicació amb el pacient
  MÓDULO 3. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
  15 de març 2024 – 9.30 a 19:30h
  16 de març 2024 – 9.30 a 13.30

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Carles Arderiu

  Contingut Teòric

  ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

  Objectiu:

  La gestió del personal és el tema més complexe de la clínica dental, i una bona gestió comença per una bona selecció, però també amb una bona gestió del personal quan està dins de l’organització. En aquest mòdul coneixerem les claus per dur a terme una bona política de gestió dels recursos humans de la clinica.

  També estudiarem com definir els procediments de treball de la clínica per augmentar la seva eficiència i com establir els elements de control i supervisió.

  Contingut Teòric

  A nivell de Recursos Humans, coneixerem les disposicions laborals i els components de les nòmines i seguretat social, aprofundirem en la figura i la relació amb el fals autònom i les claus per a la gestió de l’equip humà, la seva motivació, la seva avaluació i la preparació de reunions efectives. També identificarem aquelles aliances que ens ajuden en el nostre dia a dia.

  A nivell d’organització s’estudiaran les bases per a la definició i redacció de les funcions i responsabilitats del personal de la clínica i la redacció dels procediments de treball i els seus controls.

  Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

  • Com puc elaborar un bon procés de selecció de personal?
  • Com es negocia el sou? Com retribuir l’esforç de cadascú?
  • Com retribuir l’esforç de cadascú?
  • Com m’afecta la figura del fals autònom?
  • Què sé dels contractes laborals?
  • Quins aspectes del conveni m’afectin?
  • Quines aliances puc establir que m’ajudin a dirigir la clínica?
  • Com organitzo el meu equip de treball?
  • Quins procediments de treball haig de tenir en la meva clínica?
  • Com els puc definir de manera eficient? I com els controlo?

  CONTINGUT PRÀCTIC

  • Treballarem sobre casos reals de gestió dels recursos humans de la clínica
  • Discutirem en grup les diverses situacions que es donen a les clíniques
  • Coneixerem les claus per preparar reunions de treball efectives
  MÓDULO 4. LIDERAZGO, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
  26 d’abril 2024 – 9.30 a 19:30h
  27 d’abril 2024 – 9.30 a 13.30

  Professors:
  María Chico

  Contingut

  Objectiu:

  Adquirir les competències per a liderar i gestionar persones i transformar la clínica en un espai amable que fidelitza els seus pacients oferint un ambient de benestar i harmonia.

  Pacificar les relacions entre el personal de la clínica millorant el seu sistema comunicatiu, guanyant flexibilitat i tolerància a l’hora de rebre o emetre missatges.

  Temàtica:

  Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem sobre qüestions com:

  • Lideratge conscient
  • Les competències d’un bon lideratge
  • El treball en equip i el correcte funcionament de la clínica
  • Atenció i fidelització del pacient
  • El model comunicatiu i la seva estratègia d’aplicació

  CONTINGUT PRÀCTIC

  Aquest mòdul comptarà amb una sessió pràctica sobre lideratge i gestió de conflictes en la clínica dental. L’alumne realitzarà una anàlisi dels procediments de treball de la seva clínica que serà revisada de manera privada i confidencial en sessions individuals en línia.

  MÓDULO 5. FINANZAS, FISCALIDAD E INVERSIONES
  17 de maig 2024 – 9.30 a 19:30h
  18 de maig 2024 – 9.30 a 13.30

  Professors:
  Xavier Tremosa

  Contingut Teòric

  FINANCES I FISCALITAT

  Objectiu:

  Temàtica:

  Comprendre les finances de la clínica dental. Com realitzar previsions i saber per què es paguen els impostos.


  Coneixerem les claus de la generació de beneficis en la clínica dental i com evolucionen al llarg del temps. Estudiarem les formes de cobrament, l’efecte que tenen sobre les nostres finances i la importància de la gestió de tresoreria. Hi haurà un apartat especial de valoració de les inversions en la clínica dental. Ens introduirem en la fiscalitat de la clínica i sabrem sobre què es paguen els impostos. També coneixerem les claus per a augmentar el valor de la clínica.

  Al llarg de les sessions coneixerem i debatrem qüestions com:

  • Com sigues quant guanyo?
  • Quin caràcter
  • Quines conseqüències té no saber el marge que tinc?
  • On estic perdent diners?
  • Com puc saber quin benefici em deixa cada especialitat?
  • Quins impostos paga la clínica i per què?
  • Si el meu gestor em diu que tinc beneficis, com és que tinc tan pocs diners en el compte corrent?
  • Puc fer previsions de l’evolució financera de la clínica?
  • Com augmentar el valor de la meva clínica?

  Contingut pràctic

  • Estudi i anàlisi del compte de resultats de la clínica
  • Anàlisi de les inversions a realitzar comparant les diferents opcions de compra i les diferents formes de finançament
  MÓDULO 6. ENTORNO LEGAL
  7 de juny 2024 – 9.30 a 19:30h

  Professors:
  Xavier Tremosa
  Lara Pellicer

  CONTINGUT TEÒRIC

  Objetius:

  Conèixer l’estructura jurídica de la clínica dental.

  Conèixer els drets i deures del pacient, definir les bones pràctiques i les seves conseqüències legals.


  Temàtica:

  Al llarg de la sessió estudiarem les diferents formes jurídiques baix les quals una clínica dental pot ser operativa, coneixerem les seves característiques i veurem qual interessa més en cada etapa (autònom o societat).


  Ens introduirem en els racons de la Llei orgànica de Protecció de Dades, coneixerem el significat i la importància dels consentiments informats i els drets i deures del pacient i de la clínica i els diferents períodes de la custòdia de la informació clínica.


  Al llarg de la sessió coneixerem i debatrem qüestions com:

  • Tinc una clínica. Què m’interessa més, ser autònom o societat?
  • Quan em convé canviar de l’una a l’altra?
  • Puc digitalitzar els arxius i destruir els de paper?
  • Què passa si un pacient menor va a la meva consulta i no ve acompanyat?
  • Puc enviar la història clínica d’un pacient per email?
  • Necessito consentiments per a tots els tractaments?
  • Poden ser generals o haver de ser específics?
  • Quina importància té el qüestionari de salut de primera visita?
  • Com haig d’actuar amb la informació clínica de pacients menors amb pares separats?

  Aquest mòdul és totalment teòric per ser basa en l’anàlisi de casos reals.

  MÓDULO 7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
  8 de juny 2024 – 9.30 a 13:30h

  Professors:
  Xavier Tremosa

  Contingut Teòric i Pràctic

  Objetius:

  Definir els basis per elaborar el pla estratègic de la clínica dental.


  Temàtica:

  Al llarg de la sessió s’estudiaran les bases de l’estratègia empresarial, revisant la informació obtinguda en els mòduls anteriors i encaixant-la d’una forma lògica i ordenada que serveixi de base per a prendre les decisions necessàries per a la clínica dental.


  Al llarg del mòdul, coneixerem i debatrem qüestions com:

  • Com s’integren els coneixements adquirits sobre les diverses àrees de la clínica?
  • Què és important per a elaborar el Pla Estratègic?
  • Com elaborar el Pla estratègic perquè sigui coherent?
  • Com duc a terme les accions definides?
  • Quines eines tinc per a avaluar els resultats?
  Dates

  Gener – Juny 2024 | 9.30 a 13.30h / 9.30 a 19.30h

  Durada

  6 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 3500€ / Col·legiat COEC – No Soci FSCOE: 3705€ / No Soci FSCOE 3900€


  Places

  15

  Dates

  Gener – Juny 2024 | 9.30 a 13.30h / 9.30 a 19.30h

  Durada

  6 mesos

  Preu

  Soci FSCOE: 3500€ / Col·legiat COEC – No Soci FSCOE: 3705€ / No Soci FSCOE 3900€

  Places

  15

  Xavier Tremosa i Balcells Xavier Tremosa i Balcells
  Director i Professor Xavier Tremosa
  Carles Arderiu Meya Carles Arderiu Meya
  Professor Carles Arderiu Meya
  Maria Chico León Maria Chico León
  Professora María Chico León
  Xavier Esteban Fradera Xavier Esteban Fradera
  Professor Xavier Esteban Fradera
  Lara Pellicer Lara Pellicer
  Professora Lara Pellicer
  Jorge Herrera Jorge Herrera
  Professor Jorge Herrera
  Victor Lasierra Victor Lasierra
  Professor Victor Lasierra

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

   Los campos marcados con * son obligatorios

   Informació del curs

   Categories:

   Aquest curs no té cap secció.