POSTGRAU EN ODONTOPEDIATRIA 2021/2022

  Dates

  Novembre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  8 mesos

  Preu

  Soci 3600€ / No Soci 4000€


  Places

  30

  Dates

  Novembre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  8 mesos

  Preu

  Soci 3600€ / No Soci 4000€

  Places

  30

  Postgrau en Odontopediatria

  El Postgrau en Odontopediatria et donarà totes las bases del maneig odontològic del nen des de el naixement fins els 18 anys.

  LA NOSTRA METODOLOGIA

  Clases teóricas con reconocidos profesionales

  Clars, clínics i accessibles, perquè no et quedis amb dubtes

  Sessions pràctiques a la seu de la SCOE

  Instal·lacions ideals per a la formació, materials de qualitat i professors experimentats que faran que et sentis segur en fer els tractaments.

  Residències a les clíniques del professorat del curs

  Disponibles a nivell de tot l´estat.

  OBJECTIUS GENERALS

  • Que l'alumne conegui les bases del maneig odontològic del nen des del naixement fins als 18 anys a través de classes teòriques i pràctiques basades en l'evidència i en la presentació de casos clínics per a poder desenvolupar una base de coneixements que els permetin resoldre problemes clínics concrets i així l'èxit del tractament dental prioritzant mantenir la salut oral en el pacient pediàtric. Aquest Postgrau ofereix a més la possibilitat de pràctiques clíniques a l'HOSPITAL ODONTOLÒGIC DE BELLVITGE, supervisades per una odontopediatra.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Història clínica.

  • Prevenció.

  • Maneig de la conducta.

  • Restauracions.

  • Patologia pulpar.

  • Maneig de les urgències en traumatologia dental.

  • Ortopèdia.

  • Patologia oral en teixits tous i durs.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  Mòdul 1. LA PRIMERA VISITA EN ODONTOPEDIATRIA. HISTÒRIA CLÍNICA.

  20 de Novembre 2021

  En el Mòdul 1 l’alumne serà capaç de reconèixer la importància de la primera visita en odontopediatria, elaborar un qüestionari per a pares i motivar-los a aconseguir la salut oral del seu(s) fill(s) i coneixerà la definició, característiques i filosofia de la Llar Dental. Sabrà elaborar i desenvolupar un examen clínic extra i intraoral del pacient i coneixerà la seqüència de l’exploració. Haurà de finalitzar el mòdul coneixent les diferents anormalitats i patologies que afecten la cavitat oral del nen i sabrà registrar-les en el odontodiagrama. Aprendrà el valuós de l’examen radiogràfic, les dificultats de la realització de radiografies en nens de poca edat i com solucionar-les. Així mateix, comptarà amb teoria i pràctica per a realitzar fotografies clíniques com a material de suport, de diagnòstic i seguiment de casos. En la confecció del pla de tractament, sabrà planificar el temps de les visites i les jerarquies dels tractaments a efectuar. I finalment coneixerà la importància de les guies d’objectius per a pares en la motivació per a aconseguir una salut oral òptima des de la primerenca infància.

  Teòric/Pràctic
  Dra. Yndira González, Dra. Claudia Hahn


  La primera visita Com, quan i on?
  Llar Dental: Definició, justificació i característiques
  Història clínica:
  Anamnesi. Què hem de preguntar en el qüestionari?
  Exàmen clínic:
  Tècniques d’exploració segons l’edat del pacient
  Posicionament per a l’exploració
  Odontodiagrama
  Examen radiogràfic:
  Indicacions de l’examen radiogràfic
  Radiografies intra i extraorals
  Tècniques, interpretació i diagnòstic
  Fotografia clínica
  Pla de tractament

  Pràctica (2 hores)
  I. Posicionament: reductors de butaca dental. Tècnic genoll-amb-genoll, llitera pediàtrica
  II. Fotografia clínica
  La pràctica estarà orientada a facilitar als alumnes la realització de l’examen clínic al nedó i el nen, així com el registre fotogràfic correcte dels casos.

  Material Necessari
  Per a aquesta pràctica els alumnes han d’aportar:
  Càmera
  Un mirall per a fotografia intrabucal oclusal grandària 1
  Ordinador amb el programa Microsoft PhotoManager o el seu equivalent per a Mac

  Mòdul 2. PREVENCIÓ. ODONTOLOGIA MATERNO-INFANTIL. ASSESORIA DE RISC DE CÀRIES. FLÚOR I DIETA

  11 de Desembre 2021

  En el Mòdul 2 l’alumne haurà d’aprendre quines són les bases del tractament preventiu en odontopediatría i com aplicar-les en la clínica. Insistirem en l’inici de la prevenció abans del naixement del nen i en l’especial atenció i cures orals en la dona embarassada. Discutirà sobre la posició actual de la societat i del clínic enfront de la utilització del fluor, dels antisèptics orals i el rol conductor de la dieta del nen en el desenvolupament del procés de la càries. Tindrà en l’assessoria de risc de càries i el diagnòstic basat en el sistema ICDAS unes eines actuals en la presa de decisions per al tractament i control del procés de la càries. Es ressaltarà la importància d’implicar l’odontòleg en la difusió dels temes de salut oral dins de la comunitat i que sigui capaç de difondre els coneixements i cures per a mantenir una adequada salut oral a les diferents especialitats que atenen mares i bebès.

  Teòric-Pràctic (In situ).
  Dra. Camila Palma

  Odontologia Materno-infantil
  Salut oral i embaràs
  Tractament dental en la gestant
  Cures orals durant els primers mesos del nadó

  Bases de la prevenció en odontopediatria: En què es basa la prevenció en OP? Importància i conceptes
  Placa: Detenció i control. Tècniques de raspallat

  Flúor: Actualització de las pautes
  Antisèptics
  Segellats de fosses i fissures
  Noves tendències: Xilitol, CPP-ACP
  Nutrició
  Rol de la dieta en el desenvolupament del procés de la càries
  Consells d’alimentació per a les famílies

  Assessoria de risc de càries
  Diagnòstic de càries
  El proces de la càries
  Control de lesions precoces. “La taca blanca”
  ICDAS (International Caries Detection Assessment System)
  Promoció de la salut oral

  Mòdul 3. MANEIG DE CONDUCTA. CONTROL DEL DOLOR. ANESTÈSIA LOCAL EN ODONTOPEDIATRIA. SEDACIÓ I ANESTÈSIA GENERAL. CIRURGIA EN ODONTOPEDIATRIA

  15 de Gener 2022

  En el Mòdul 3 els alumnes aprendran que per a tenir un millor acompliment com odontopediatres han de tenir les bases del desenvolupament cognitiu i socioemocional de nen i que el comportament del nen en la consulta odontològica pot modificar-se i adaptar-se a les diferents situacions.
  Coneixeran i identificaran les tècniques per al maneig de la conducta i podran diferenciar les actituds negatives i encaminar-les cap a l’assoliment del tractament i estaran capacitats per a derivar als pacients a tractaments amb sedació o anestèsia general en aquells casos que així ho requereixin.
  Tindran coneixements d’anestèsia local en odontopediatria, sabran manejar dosi, vies d’administració i sobretot la importància d’aconseguir una bona anestèsia abans dels procediments invasius per al confort dels nostres pacients i augmentar les possibilitats d’èxit del tractament.
  Aprendran tècniques bàsiques en cirurgia oral, amb indicacions correctes per a la seva realització i com identificar procediments complexos que necessitin derivació.

  Mòdul Teòric.
  Dra. Ana García, Dra. Judit Rabassa. Dr. Josep Ros
  Pràctiques a l’Hospital de Nens de Barcelona (Residència Clínica)

  Desenvolupament psicomotor del nen. Desenvolupament cognitiu i emocional
  Por, ansietat o fòbia dental?
  I. Definició
  II. Etiologia
  III. Tècniques de maneig de conducta:
  Definició. Classificació

  I. Usos segons l’edat del pacient
  II. Sedació i Anestèsia General
  Indicacions i contraindicacions
  Sedació conscient
  Anestèsia general

  Dolor. Tècniques per al maneig del dolor
  Anestèsia local en Odontopediatria
  Classificació i dosi. Toxicitat
  Indicacions i contraindicacions
  Mètodes d’administració

  Cirurgia en Odontopediatria
  Exodòncies
  Exèresi de lesions
  Frenectomies

  Mòdul 4. RESTAURADORA I i II

  11 i 12 de Febrer 2022

  En el Mòdul 4 els alumnes es capacitaran en les diferents modalitats de restauracions en odontopediatria amb èmfasis en les lesions més comunes que representen un repte degut a la curta edat dels pacients. La confecció de cavitats en dentició temporal; els diferents materials, les seves indicacions i la presa de decisions per a la selecció adequada del material a utilitzar. Donarem un repàs a les noves tendències en restauradora en casos complexos com ho són les grans pèrdues de teixit dentari en la hipomineralització incisiu-molar, amb la intenció d’elaborar protocols de tractament, basats en un correcte diagnòstic i pronòstic a llarg termini.

  Mòdulo Teòric/Pràctic.
  Dra. Yndira González, Dra. Gema Redondo

  RESTAURADORA I. AÏLLAMENT DEL CAMP OPERATORI EN OP. CÀRIES DE LA PRIMERA INFÀNCIA. RESTAURACIONS EN DENTICIÓ PRIMÀRIA.
  RESTAURADORA II. RESTAURACIONS EN DENTICIÓ PERMANENT. HIPOMINERALITZACIÓ INCISIU MOLAR

  Aïllament del camp operatori: Materials, Tècnica

  Patró de la càries en dentició primària: Patró alimentació, Patró interproximal, Patró Hipoplàsia

  Càries de la Primera Infància: Definició, Característiques clíniques, Classificació, Problemàtica actual

  El concepte actual del tractament de la càries: Tractament mínimament invasiu, Tractament restaurador i les seves opcions (Restauracions interines, Restauracions convencionals (Sector anterior i posterior), Corones d’acer inoxidable). Tècnica de Hall, Rehabilitació protèsica. Aparell de Groper)

  Restauracions en Dentició Permanent jove: Tractament mínimament invasiu, Restauracions amb materials composts

  Materials dentals: Principis bàsics i manipulació. Amb quins materials hem de comptar en la consulta d’OP?, Hipomineralització Incisiu Molar (HIM) (Concepte, epidemiologia, problemàtica actual), Diagnòstic diferencial, Classificació, Maneig clínic: Mínima intervenció: Quan i com?, Restaurador: Restauracions interines, Restauracions amb material compost, Incrustacions, Radical (Casos complexos, no restaurables), Moment ideal de l’exodòncia de 1r molar afectat de HIM.

  Discussió de casos clínics

  Pràctica:
  La pràctica està orientada a la confecció de restauracions en dents temporals antero-superiors afectats per càries i amb gran destrucció coronària a través de la utilització de corones d’acetat i d’aquesta manera resoldre un dels problemes més comuns en tractar nens petits amb CPI; i d’altra banda explicar i ensenyar com ha de tallar-se un molar permanent amb pèrdua de cúspides a causa de la HIM i/o càries avançada per a ser restaurat amb incrustacions indirectes de composite i oferir una alternativa de tractament enfront de les restauracions tradicionals.


  Tallat i elaboració de reconstruccions de molars temporals amb corones metàl·liques
  Reconstruccions d’incisius amb corones d’acetat.
  Tallat de molars permanents per a l’elaboració d’incrustacions indirectes de composite.
  Maneig de materials dentals (lonòmer de vidre d’alta densitat, biociments, Diamino Fluorur d’argent)

  Mòdul 5. PATOLOGIA PULPAR. TRACTAMENT PULPAR EN DENTICIÓ PRIMÀRIA I PERMANENT. ENDODÒNCIA EN EL PACIENT PEDIÀTRIC.

  25 i 26 de Març 2022

  En el Mòdul 5 els alumnes aprendran les noves tendències en tractaments pulpars a través del coneixement de l’anatomia i fisiologia pulpar i el comportament del complex dentino-pulpar enfront de l’atac bacterià de la càries. Amb base en les últimes recerques, discutiran sobre les diferents modalitats de tractament pulpar, sobre els materials a utilitzar i sobretot com realitzar un correcte maneig de les complicacions en matèria de patologies pulpars que poden desencadenar infeccions moderades o severes que són motiu d’urgència freqüent en consultes odontològiques i pediàtriques.

  Mòdul Teòric i Pràctic.
  Dra. Montserrat Mercadé B, Dra. Ruth Mayné

  Resposta de la dentina i la polpa a la càries
  Diagnòstic de les lesions pulpars en dentició primària
  Tractament pulpar en Dentició Primària:
  Protecció pulpar indirecta
  Pulpotomia:
  Principis. Indicacions i contraindicacions. Materials i tècnica
  Pulpectomia:
  Principis. Indicacions i contraindicacions. Materials i tècnica
  Complicacions del tractament pulpar en dentició primària i el seu maneig
  Controls i pronòstic

  Tractament pulpar en Dentició Permanent jove

  Diagnòstic de les lesions pulpars en dentició permanent
  Protecció pulpar indirecta i indirecta
  Pulpotomia parcial:
  Principis. Indicacions i contraindicacions. Tècnica. Materials
  Endodòncia:
  Principis. Indicacions i contraindicacions. Tècnica. Materials
  Complicacions del tractament pulpar en dentició permanent jove i el seu maneig
  Controls i pronòstic
  Emergències en odontopediatria
  Infecció odontogènica
  Tractamento local
  Indicacions de l’ús d’antibiòtics i analgèsics. Dosi, posologia
  Discussió de casos clínics

  Pràctica:

  Endodòncia en molars temporals (Pulpotomia i Pulpectomia)

  Mòdul 6. MANEIG DE LES URGÈNCIES EN TRAUMATOLOGIA DENTAL. SEQÜELES DELS TRAUMATISMES. ESTÈTICA EN LA DENT AMB TRAUMATISME.

  22 i 23 d’Abril 2022

  En el Mòdul 6 discutirem l’extens tema de la Traumatologia Dental: Com diagnosticar i classificar correctament les lesions; quines són les que necessiten tractament d’urgència o són susceptibles de derivació hospitalària; com fer protocols de tractament i com controlar en el temps les possibles seqüeles o complicacions. A més, coneixerà les últimes tendències en tractament estètic de la dent traumatitzada, l’ús de composites estètics i les tècniques d’estratificació que ens permetran restaurar de la millor manera possible la pèrdua coronal de les dents afectades pel trauma. El mòdul comprendrà una gran quantitat d’imatges clíniques de casos amb diversos tipus de traumatismes.

  Mòdul teòric i pràctic.
  Dra. Yndira González, Dra. Gema Redondo

  Traumatisme dental: Veritable urgència en Odontopediatria

  Generalitats
  Epidemiologia
  Factors predisponents
  Classificació
  Història clínica en els traumatismes dentals
  Exèmen radiogràfic

  Traumatismes en Dentició Primària
  I. Lesions en teixits tous
  II. Lesions en teixits durs
  Infracció
  Fractura no complicada de la corona
  Fractura complicada de la corona
  Fractura corono-radicular
  Fractura radicular
  III. Lesions en el periodont
  Concusió
  Subluxació
  Luxació lateral
  Luxació extrusiva
  Luxació intrusiva
  Avulsió

  Traumatismes en Dentició Permanent Jove
  I. Lesions en teixits tous
  II. Lesions en teixits durs
  Infracció
  Fractura no complicada de la corona
  Fractura complicada de la corona
  Fractura corono-radicular
  Fractura radicular
  III. Lesions en el periodont
  Concusió
  Subluxació
  Luxació lateral
  Luxació extrusiva
  Luxació intrusiva
  Avulsió
  Fractura del proces alveolar
  Fractura de los maxil·lars

  Seqüeles dels traumatismes dentals
  I. Seqüeles en la dent traumatitzada
  Canvi de color
  Necrosi
  Reabsorcions internes/externes
  II. Seqüeles en la dent successora
  Etiopatogènia
  Descoloracions/Taques/Hipoplàsia
  Ectopies/Fallades eruptives
  Dilaceracions
  Quists/Odontomes

  Estètica en la dent traumatitzada
  Elecció del color
  Tècnica d’estratificació

  Discussió de casos clínics

  Pràctica:
  Model de acrílic+composite
  Composites FilTek
  Adhesius
  Material rotatori i làmpada
  Kit de ferulització (Flow, filferro de lligadura ortodòncia)

  Mòdul 7. ORTOPÈDIA. ROL DE L’ODONTOPEDIATRA EN EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE LES MALOCLUSIONS

  13 i 14 de Maig 2022

  Mòdul teòric/pràctic.
  Dra. Claudia Hahn, Dra. Martha Torres

  DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE LES MALOCLUSIONS EN ODONTOPEDIATRIA

  TEMA 1. Creixement i Desenvolupament Craniofacial i Oclusal.

  1. Desenvolupament de l’oclusió en la dentició humana.

  A. La dentició primària (període prenatal i postnatal)

  a- Creixement dels maxil·lars i la seva relació amb el desenvolupament dentari.

  b- Característiques generals dels arcs.

  c- Establiment de la normalitat en la dentició primària.

  B. La dentició mixta

  a- Concepte d’àrea apical.

  b- Relacions entre la forma i grandària de les dents primàries i els permanents.

  c- El procés de l’erupció dentària: temps i seqüència d’erupció de les dents permanents

  d- Variacions en el temps i seqüència d’erupció i la seva importància.

  e- Mecanisme per a l’obtenció de la relació molar de neutroclusió

  2-Implicacions clíniques d’una desviació de la normalitat en aquests períodes

  TEMA 2. Hàbits i Disfuncions i la seva relació amb el desenvolupament de Maloclusions.
  1. Hàbits de succió no nutritiva (deglució atípica, protrusió lingual, succió digital)
  2. Respiració bucal

  TEMA 3. Timing en Ortodòncia. Què s’ha de tractar i quan?
  Tipus de maloclusions, quan s’ha d’abordar o derivar. Limitacions i contraindicacions del tractament ortodòncic primerenc.
  Selecció de casos ortodòncics en la pràctica general
  Paper de l’odontòleg general, odontopediatra i ortodoncista

  Pràctica

  Manipulació i activació de plaques amovibles, Arcs linguals, Quadhélix, Disyuntor.

  Al final de la pràctica l’alumne identificarà amb claredat quan usar aquest tipus de
  aparatologia i en quin tipus de pacient. Serà capaç de prescriure-ho i dominarà les
  instruccions que els pares han de conèixer quan ho col·loqui en la consulta.

  NECESSITATS PER A AQUESTA PRÀCTICA (aportar per l’alumne)

  Retolador per a marcar indeleble (punta gruixuda) negre o blau

  Alicate d’Angle estàndard

  Alicate tres puntes mitjà

  Alicate de tall per filferro gruixut (laboratori)

  Alicate d’Adams

  Alicate de Weingart

  Alicate de dues puntes

  Mòdul 8. PATOLOGIA ORAL EN TEIXITS TOUS I DURS. MALALTIA PERIODONTAL. EL NEN AMB PATOLOGIA SISTÈMICA

  10 i 11 de Juny 2022

  En el mòdul 8 els alumnes podran conèixer i identificar les lesions més freqüents de patologia oral en nens i el seu tractament adequat a través de diverses imatges clíniques i casos. Valoraran la relació de moltes lesions orals amb malalties comunes de la infància. Discutirem la malaltia periodontal en el nen que a pesar que no és comú el seu diagnòstic pot implicar una malaltia sistèmica de base pel que la nostra troballa pot ser vital en el pronòstic de la malaltia de base. Aprendran sobre l’atenció odontològica del nen amb patologia sistèmica i els protocols a seguir per a reduir els riscos de complicacions de la seva salut general que puguin generar-se per problemes en la salut oral.

  Mòdul teòric.
  Dra. Yndira González, Dra. Mariona Monfort

  Patologia oral en el nounat:
  Epidemiologia i etiopatogènia
  Quists d’inclusió
  Dents neonatals
  Defectes congènits
  El nen prematur: Lesions associades a la prematuritat

  Patologia oral en el nen:
  Patologia de teixits tous
  Lesions ulceratives i vesículo-ampolloses (GEHV, lesions per trauma, aftes, eritema multiforme)
  Lesions pigmentades (Candidiasis, nevus, “llengua negra”, llengua geogràfica)
  Lesions exofítiques (papil·loma, mucoceles, ránules)
  Malalties comunes de la infància que cursen amb manifestacions orals

  Patologia dento-alveolar:
  Relacionada amb l’erupció dentària
  Relacionada amb l’estructura dentària:
  Defectes estructurals
  Alteracions del color
  Alteracions de número
  Lesions quístiques

  Malaltia periodontal en la infància:
  Epidemiologia
  Etiopatogènia
  Diagnòstic
  Classificació
  Tractament
  Prevenció

  El nen amb patologia sistèmica
  Generalitats
  Protocols d’actuació en l’atenció odontològica de pacients amb patologia sistèmica:
  Asma
  Al·lèrgia
  Cardiopaties
  Alteracions hematològiques
  Antecedents oncològics

  El pacient amb Esquerda Llavi-palatina
  El pacient amb alteració del Sistema Nerviós Central (PCI, Autisme)
  Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

  Dates

  Novembre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  8 mesos

  Preu

  Soci 3600€ / No Soci 4000€


  Places

  30

  Dates

  Novembre 2021 – Juny 2022 | 9.30 a 19.30h

  Durada

  8 mesos

  Preu

  Soci 3600€ / No Soci 4000€

  Places

  30

  Yndira González Chopite
  Directora i Professora
  Yndira González Chopite

  PROFESSORS

  • Dra. Yndira González Chopite
  • Dra. Ana García Valoria
  • Dra. Ruth Mayné Acién
  • Dra. Camila Palma Portaro
  • Dra. Montserrat Mercadé
  • Dra. Gema Redondo Santiago
  • Dra. Claudia Hahn Chacón
  • Dra. Judit Rabassa Blanc
  • Dra. Mariona Monfort Codinach
  • Dra. Martha Torres
  • Dra. Cristina Marès
  • Dr. Pau Cahuana Bartra
  • Dr. Josep Ros

  EMPRESES COL·LABORADORES

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.


  PLACES EXHAURIDES

  SOL·LICITA INSCRIPCIÓ” per a properes convocatòries

  Las plazas para esta formación se han agotado. Si estás interesado en próximas ediciones o bien recibimos una baja, nos pondremos en contacto contigo. | Les places per aquesta formació s’han exhaurit. Si estàs interessat en properes edicions o bé rebem una baixa, contactarem amb tu. Le informaremos si disponemos de alguna plaza libre próximamente. Introduzca los datos a continuación. / L'informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi les dades a continuació.