POSTGRAU EN ORTODÒNCIA INTERCEPTIVA 2021/2022

  Dates

  Març – Juny 2022

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci 2500€ / No Soci 2850€


  Places

  15

  Dates

  Març – Juny 2022

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci 2500€ / No Soci 2850€

  Places

  15

  Postgrau en Ortodòncia interceptiva

  L'objectiu del POSTGRAU EN ORTODÒNCIA INTERCEPTIVA és ensenyar a l'odontòleg general com plantejar un tractament amb protocols clars de diagnòstic centrant-se en els problemes més comuns que afecten els pacients que es troben en la franja d'edat que tracta l'odontopediatra.

  LA NOSTRA METODOLOGIA

  Clases teóricas con reconocidos profesionales

  Clars, clínics i accessibles, perquè no et quedis amb dubtes

  Sessions pràctiques a la seu de la SCOE

  Con materiales de calidad y profesores experimentados que harán que te sientas seguro al hacer los tratamientos.

  Instalaciones ideales para la formación

  Con moderno equipamiento y todo lo necesario para una excelente experiencia educativa.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Es mostrarà de manera pràctica, com diferenciar, tractar i diagnosticar les maloclusions que més sovint afecten els pacients infantils sota la perspectiva de l'ortodòncia interceptiva.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU
  MÒDUL 1.

  Dijous, 3 de març de 2022 (14:30 – 20:00h)
  Divendres, 4 de març de 2022 (9:30 – 19:30h)
  Dissabte, 5 de març de 2022 (9:00 – 18:30h)

  PART TEÒRICA
  o Elements diagnòstics i planificació del tractament en la dentició temporal i mixta, amb una visió ortodòntica. Què tractar i què mantenir?
  o Mossegada creuada anterior: principis diagnòstics:
  – Per què apareix una mossegada creuada anterior?
  – Època òptima en el tractament d’aquest tipus de maloclusió.
  – Quina aparatologia és la més predictible al pacient infantil?

  PART PRÀCTICA
  o Maneig i activació amb l’ús de la placa amb ressorts helicoidals:
  – Disseny de la placa: tipus de ressorts, gruix del filferro, activació.
  – Problemes clínics del tractament interceptiu en la dentició mixta.

  PART TEÒRICA
  o L’anàlisi cefalomètric; com pot ajudar-nos en el pla de tractament?
  o Estudi del pacient equilibrat mitjançant el diagnòstic cefalomètric.
  o Què és normal? En pacient, des del punt de vista cefalomètric.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Traçat d’una teleradiografia: anàlisi cefalomètric contemporani.
  o Dibuix anatòmic, definició de les estructures. o Identificació dels punts en la radiografia lateral de crani en el pacient de creixement facial Model I:
  – Base de crani i punts ossis d’aquestes estructures.
  – Maxil·lar i mandíbula: traçat i determinació de punts.
  – Teixits tous i vies aèries.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Manipulació de filferros d’acer, exercicis bàsics:
  – Ús del filferro de 0,7 mm en ortodòncia.
  – Conceptes generals en el doblegat: principis clínics.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Tècnica de soldadura: importància de conèixer com realitzar-la:
  – Soldadura en aparatologia amb bandes (ATP, ALN, Quad-helix…)

  PART TEÒRICA
  – Impactació dentària i diferències entre la retenció primària i secundària.
  – Infraoclusió i agènesi en el pacient ortodòntic.
  – Objectius de les extraccions en pacients afectats per agènesi.
  – Abordatge clínic de les dents retingudes en la regió anterior.
  – Disseny e instruccions pel laboratori de aparatologia en retencions dentàries.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Barra transpalatina (BTP):
  – Directrius del mantenidor d’espai més utilitzat.
  – Activacions i feina actiu en la consulta d’ortodòncia.
  – La rotació de molars: Quant espai podem obtenir?

  TREBALL PERSONAL ENTRE MÒDULS (treball individual)
  o Exercicis pràctics per realitzar:
  – Exercicis en filferro de 0,9 mm i de 0,5 mm.
  – Urgències clíniques als aparells cimentats de dues bandes.
  – Com saber si el problema és nostre o del laboratori? Forma de solucionar-ho.

  MÒDUL 2. ON-LINE

  Divendres, 23 d’abril de 2022 (9:30 – 14:00h)

  PART TEÒRICA

  o Tractaments precoços interceptius en el pacient esquelèticament equilibrat .

  o Mossegada creuada posterior.
  Els cinc preceptes d’aquesta maloclusió:
  – Per què ocorre?
  – Quina freqüència té?
  – En quin moment ho tractem?
  – Com ho corregim?
  – Quin pronòstic d’estabilitat posseeix?

  o Estudi de la telerradiografia (continuació)
  – Traçat de les línies esquelètiques.
  – Diferències entre línia i pla cefalomètric.
  – Línies horitzontals i verticals en el cefalograma.

  o Estudi de la telerradiografia de les magnituds: base crànio-maxil·lar
  – Valors normatius dels angles SNA SNB ANB SND.
  – Com es mesuren i quin valor representen en el diagnòstic?

  o Maloclusions produïdes per hàbits bucals deleteris:
  – Limitacions i possibilitats de tractament: què podem obtenir?
  – La logopèdia i l’ortodòncia: unió de les especialitats.
  – La succió digital: moment exacte de tractament.
  – Interrelació entre otorinolaringòleg i ortodoncista.
  Quan les vegetacions adenoidals són un problema?

  MÒDUL 3.

  Dijous, 12 de maig de 2022 (14.30 – 20.00h)
  Divendres, 13 de maig de 2022 (9.30 – 19.30h)
  Dissabte, 14 de maig de 2022 (9.00 – 18.30h)

  PART TEÒRICA
  – El pacient amb Classe II, el seu abordatge clínic.
  – Quina època és la ideal per a iniciar el tractament esquelètic o dentari?
  – Maneig pràctic de la maloclusió de Classe II.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Aparatologia amb bandes en Ortodòncia interceptiva i correctiva.
  – Quad-Helix: aplicacions clíniques:
  Repàs de les indicacions i disseny de l’aparell.
  Activacions del Quad-Helix. Com i quan?
  Expansió, desrotació, condicions ideals.
  Taller de maneig clínic.

  PART TEÒRICA
  o Problemes oclusals a la dentició mixta: – Moment d’actuació en base a l’edat del pacient:
  Cronològica, òssia, dentària, esquelètica…
  – Quins problemes solen aparèixer en el primer període transitori?
  Erupció ectòpica del primer molar permanent.
  La distalització molar, la recuperació de l’espai.
  Instruccions al laboratori en disseny d’aparatologia.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Aparatologia amb bandes en Ortodòncia interceptiva i correctiva:
  – Aparatologia extrabucal en Classe II.
  – AEB com a mètode d’ancoratge i tractament.
  – Indicacions i moment oportú de col·locació.
  – Mètode clínic de confecció de l’AEB.

  PART TEÒRICA
  – El pacient amb Classe III a la consulta.
  – Protocol utilitzat pel tractament amb ortodòncia interceptiva.
  – Pla d’actuació en base a la fase de dentició mixta.
  – Màscara facial o mentonera?

  PART PRÀCTICA
  o Anàlisi cefalomètric al pacient amb alteracions esquelètiques de Classe II i Classe III de Angle.

  TREBALL PERSONAL ENTRE MÒDULS (treball individual)
  o Exercicis pràctics de confecció de perímetre, omegues i baioneta.
  – Ús de filferro de 0,7 mm.
  – Exercicis en filferro de 0,9 mm.

  MÒDUL 4.

  Dijous, 16 de juny de 2022 (14:30 – 20:00h)
  Divendres, 17 de juny de 2022 (9:30 – 19:30h)
  Dissabte, 18 de juny de 2022 (9:00 – 18:30h)

  PART TEÒRICA
  o Període inter-transitori d’erupció en dentició mixta:
  – L’edat dentària i òssia; diferències d’abordatge.
  – Amuntegament dental: freqüència en la dentició mixta:
  Amuntegament primari temporal.
  Amuntegament primari definitiu.
  – Protocols d’actuació clínica i com distingir-los.

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Anivellament en la dentició mixta 4×2 o 6×2.
  o Pràctica de cimentat en tipodont.

  PART TEÒRICA
  o L’extracció a la dentició mixta com a mètode terapèutic.
  – Amuntegament genètic: formes de detectar-ho i actuació.
  – Quins pacients requereixen les extraccions seriades com a protocol clínic?

  PART PRÀCTICA (Material aportat pel curs)
  o Confecció d’un Lip Bumper o Placa llavi activa (PLA), en ortodòncia interceptiva.
  o Taller del maneig clínic de la placa llavi-activa. Tipus diferents de Lip Bumper:
  – Curt -Baix
  – Llarg -Alt
  – Ample – Estret

  DIRECTOR I PROFESSOR

  Dr. Jesús Fernández Sánchez

  Graduat en Medicina i cirurgia per la Universitat Complutense de Madrid i tres anys més tard en Odontologia. Els seus primers anys de labor professional es van centrar en la rehabilitació oral mitjançant pròtesi sobre implants en el servei de cirurgia maxil·lofacial del Prof. Víctor Sada Tejero a Madrid.
  Va continuar la formació postgraduada realitzant el màster en Ortodòncia en la Universitat de Sâo Paulo. En aquests anys els pacients amb anomalies i malformacions craniofacials van atreure el seu interès i especialment l’afectat per fissura llavi-palatina. La seva tesi doctoral (1995) en odontologia sobre el tractament quirúrgic/ortodòntic del pacient fissurat, retrata la preocupació clínica i investigadora en aquesta malformació craniofacial que contínua vigent en l’actualitat.

  Experiència pedagògica
  La seva tasca docent va començar en la Universitat de Lins com a professor col·laborador en pràctiques, continuant amb diverses responsabilitats en altres 4 diferents Universitats. En aquesta primera època com a formador universitari va ser professor en 6 assignatures de la Llicenciatura en Odontologia i de 3 matèries en l’àrea de postgrau. Contractat en 1997 com a professor associat en el departament d’estomatologia IV de la Universitat Complutense, estructura paral·lelament el grau d’odontologia en el Centre d’Estudis Superiors (CEES) germen de la futura Universitat Europea de Madrid on obté el càrrec de professor titular en 2002. Quatre anys més tard obté la plaça de Catedràtic d’ortodòncia de l’Àrea d’Odontologia en la Facultat de Ciències Biomèdiques i de la Salut. En l’actualitat compatibilitza aquesta activitat universitària amb la direcció de postgrau en ortodòncia de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) des de 2013. I codirigeix de la formació postgraduada del màster Europeu d’Ortodòncia de la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM).

  Contribucions internacionals
  Durant aquests anys ha col·laborat internacionalment en les línies de recerca i tractament multidisciplinari en estudis multicèntrics amb l’Hospital d’Anomalies Craniofacials de la Universitat de Sâo Paulo en Bauru així com en diagnòstic tridimensional i cefalomètric de síndromes malformatius amb els hospitals: Great Ormond Street Royal de Londres, Manchester Children´s Hospital i Rush Craniofacial Center a Chicago.
  La seva tesi doctoral en Medicina i Cirurgia en relació a les alteracions produïdes en la morfologia facial per la respiració bucal va ser desenvolupada en el servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Clínic de Madrid en 1999. Aquesta àrea d’actuació involucra al pacient pediàtric i el tractament combinat amb altres àrees mèdiques especialment amb l’otorrinolaringologia i el creixement facial.

  Labor assistencial privada
  En l’àmbit privat dirigeix des de 1992 la consulta d’ortodòncia en exclusiva Ortoface, enfocada en la prevenció i el tractament de les maloclusions complexes amb una particular atenció a pacients amb necessitats especials o a les produïdes per malformacions esquelètiques i síndromes craniofacials.
  Autor de dos llibres en l’àrea de l’odontologia preventiva (2005) i l’ortodòncia (2009), ha publicat 76 articles científics i dictant més de cent cursos d’ortodòncia en tres continents. Revisor científic de la revista Dental Press Orthodontic Research des de 2007.

  En l’actualitat
  Presideix l’Associació d’Anomalies i Malformacions Dentofacials (AAMADE) i és membre fundador de l’Associació de fissurats llavipalatins (AFILAPA) i de l’Acadèmia d’estudis històrics d’estomatologia i odontologia.
  En relació a les associacions professionals internacionals de les quals forma part es troba la AAO: Associació Americana d’Ortodòncia des de 1993. WWF World Federation of Orthodontists (1996). IADR International Association for Dental Research (1994). ACPA American Cleft Palate Craniofacial Association des de 2011, així com de la Societat Italiana d’Ortodòncia (ESTAT) i Societat Brasileira d’Ortodòncia i Ortopèdia Facial (*ABOR).
  A nivell nacional ostenta el grau de membre Diplomat de la Societat Espanyola d’Ortodòncia i amb gran satisfacció forma part del reduït grup de docents que imparteixen els cursos de formació continuada per a odontòlegs i estomatòlegs del Consell de dentistes d’Espanya.

  Dates

  Març – Juny 2022

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci 2500€ / No Soci 2850€


  Places

  15

  Dates

  Març – Juny 2022

  Durada

  4 mesos

  Preu

  Soci 2500€ / No Soci 2850€

  Places

  15

  Dr. Jesús Fernández Sánchez
  Director i Professor
  Dr. Jesús Fernández Sánchez

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.