Skip to content

POSTGRAU EN PRÒTESI i REHABILITACIÓ ORAL 2022/2023

  Dates

  Octubre 2022 – Juliol 2023 | 9-9.30h a 19-20h / 9 a 14.30h

  Durada

  10 mesos

  Preu

  Soci 9100€ / No Soci 9500€


  Places

  80

  Dates

  Octubre 2022 – Juliol 2023 | 9-9.30h a 19-20h / 9 a 14.30h

  Durada

  10 mesos

  Preu

  Soci 9100€ / No Soci 9500€

  Places

  80

  Un postgrau de referència

  En el Postgrau de Pròtesi i Rehabilitació Oral al llarg del curs s'aborda tota la Pròtesi i tots els temes relacionats amb ella i amb la Rehabilitació Oral, des dels més convencionals als més conservadors, de l'analògic al digital, des dels materials més clàssics fins als materials més nous i recents.

  LA NOSTRA METODOLOGIA

  Clases teóricas con reconocidos profesionales

  Clars, clínics i accessibles, perquè no et quedis amb dubtes

  Sessions pràctiques a la seu de la SCOE

  Con materiales de calidad y profesores experimentados que harán que te sientas seguro al hacer los tratamientos.

  Instalaciones ideales para la formación

  Con moderno equipamiento y todo lo necesario para una excelente experiencia educativa.

  OBJECTIUS GENERALS

  • El nostre principal objectiu és aconseguir una àmplia i profunda formació teòrica i clínica d'aplicació immediata al dia a dia de les vostres consultes juntament amb la realització de pràctiques que permetin aplicar els coneixements adquirits i poder, així, aconseguir una adequada formació i poder treure el màxim rendiment a aquest Postgrau. El Postgrau vol donar-vos uns protocols de treball ben estructurats per a poder abordar qualsevol cas clínic que es presenti en les vostres consultes, des del més simple pel cap alt complex. D'altra banda, es tracten tots els tipus de Pròtesis i tècniques utilitzades en Rehabilitació Oral, però sempre amb una mateixa base, uns mateixos principis, de manera que quedaran tots ells interrelacionats.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • El Postgrau de Pròtesi i Rehabilitació Oral de la SCOE té un programa de 10 mòduls i l'extensió dels mòduls, que són tots teoricopràctics, és de 3 i 4 dies. Es donarà a cada alumne un completíssim manual en cada mòdul en el qual podrà trobar una guia de les diapositives més rellevants, articles que suportaran la formació impartida, resums d'articles d'interès, guies clíniques i protocols de treball, casos clínics comentats, guia de pràctiques, guia de productes recomanats,... Tot això amb la finalitat de millorar encara més aquest Postgrau i aconseguir que continuï sent un postgrau de referència.

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  MÒDUL 1. DIAGNÒSTIC I PLA DE TRACTAMENT

  Dr. Ernest Mallat Callís, Dr. Juan Cadafalch Cabaní, Dra. Marta Lopez Monreal, Dr. Àlex Urpí Garcia, Dr. Antonio Mendoza Rodríguez, Dr. José Mª Barrachina Díez

  Dilluns 17 d’octubre, dimarts 18 d’octubre, dimecres 19 d’octubre i dijous 20 d’octubre de 2022 (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte darrer dia de 9 a 19h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores (encerat)
  3er dia: Teoria 8 hores
  4art dia: Teoria 2 hores (fotografia), pràctica 2 hores (fotografia), pràctica 4 hores (DSD)

  TEORIA (22 hores)

  La primera visita

  • Historia clínica del postgrau de pròtesi de la SCOE
  • Exploració intraoral
  • Models d’estudi i radiografies

  Aspectes d’interès en la primera visita del pacient amb diferents problemes relacionats amb la pròtesi i la rehabilitació oral:

  • Pròtesi fixa
  • Pròtesi parcial removible
  • Pròtesi complerta
  • Pròtesi fixa sobre implants
  • Sobredentadures sobre implants
  • Problemes d’oclusió
  • Problemes d’ATM

  Diagnòstic dels problemes estètics del sector anterior

  Diagnòstic dels problemes funcionals del sector anterior

  Diagnòstic diferencial dels desgastos dentaris

  Perio-pròtesi. Aspectes rellevants de la Periodòncia pel tractament prostodòncic

  Temporització en ortodòncia (tractament restaurador previ – durant – post)

  Restauració de dents endodonciats

  • Quins requisits mínims ha de reunir la dent a reconstruir?
  • Quan cal utilitzar pals?
  • Particularitats dels pals de fibra i dels materials per a la reconstrucció de monyons
  • Quins aspectes de la preparació de la dent són fonamentals per a la seva supervivència?
  • Amb quin ciment hem de cementar-los?
  • Com hem de preparar les superfícies dels diferents tipus de pals? Arenar? Silanizar? Primers?
  • Protocol de restauració de dents endodonciats amb adhesius de gravat total i amb adhesius autograbantes
  • Restauració de dents fisurats (cracked tooth syndrome)

  Alternatives de tractament segons els diferents tipus d’edentacions parcials

  Fotografia dental

  • Tècniques, trucs i consells per fer millors fotografies
  • Guia per a la realització de fotografia intra i extraoral

  Introducció a les revisions bibliogràfiques

  PRÀCTICA (10 hores)
  Encerat diagnòstic (4 hores)
  Fotografia (2 hores)
  DSD amb Powerpoint (4 hores)

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Càmera reflex amb objectiu macro i flash (anular o twin)
  Smartphone si no es disposa de càmera reflex
  Retractors labials per fer fotografies intraorals
  Mirall per fer fotografies oclusals
  Ordinador portàtil amb Powerpoint (PC o Mac) per la pràctica de DSD

  MÒDUL 2. OCLUSIÓ EN PRÒTESI FIXA, REHABILITACIÓ DELS GRANS DESGASTOS I INTRODUCCIÓ A LA PATOLOGIA D’ATM MÉS FREQÜENT

  Dr. Ernest Mallat Callís, Dr. Juan Cadafalch Cabaní, Sr. Leandro Gutmann

  Dilluns 7 de novembre, dimarts 8 de novembre, dimecres 9 de novembre i dijous 10 de novembre de 2022 (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte darrer dia de 9 a 19h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 2 hores, pràctica 6 hores
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  4art dia: Teoria 8 hores

  TEORIA (22 hores)

  Oclusió en pròtesi fixa

  Oclusió terapèutica sobre la base de quatre pilars fonamentals:

  • Màxima intercuspidació
  • Relació cèntrica
  • Guia anterior
  • Cop traumàtic

  Màxima intercuspidació

  • Detalls relatius a la màxima intercuspidació que convé tenir presents
  • La importància d’utilitzar correctament el paper d’articular en l’ajust oclusal

  Relació cèntrica

  • Quan cal prendre una relació cèntrica?
  • Per què hi ha que desprogramar?
  • Com es realitza un Jig de Lucia?
  • Com i quan es realitza un desprogramador de Kois?
  • Per què i com es pren un registre en posició retruida?

  Guia anterior

  • Guia incisiva, guia canina i funció de grup
  • Regruix i sobremossegada. Com manejar-los adequadament?
  • Repercussió dels factors fixos de l’oclusió en la guia anterior (inclinació de la trajectòria condílea, moviment de Bennett, distància intercondílea)
  • Rehabilitació de les guies anteriors desgastades
  • Importància dels provisionals anteriors per incorporar en ells els factors fixos de l’oclusió
  • Ajust de l’oclusió en els provisionals anteriors
  • Com transferir la guia anterior de la pròtesi provisional a la definitiva?. Taula incisal individualitzada

  Cop traumàtic (oclusió traumàtica)

  • Cronologia de les senyals i símptomes del cop traumàtic
  • Cop traumàtic en dent sana. Clínica del cop traumàtic
  • Cop traumàtic en corones deficients. Protocol a seguir quan la guia anterior del pacient no és vàlida o no existeix

  La importància dels materials en el manteniment de l’oclusió

  • Duresa dels diferents materials restauradors
  • Criteris a seguir per triar el material restaurador més idoni

  Articuladors i muntatge en articulador

  • Tipus d’articuladors
  • Registres craneomaxil·lars i intermaxil·lars
  • Muntatge de models i ajust de l’articulador

  Tallat selectiu

  • Quan està indicat realitzar un tallat selectiu?
  • Quins objectius de tractament es buscaran?
  • Com s’aconseguiran aquests objectius?
  • Protocol pas a pas de tallat selectiu en l’articulador
  • Com traslladar de forma predictible el tallat selectiu de l’articulador a la boca del pacient? Protocol clínic de treball

  Rehabilitació dels casos amb grans desgasts anteriors

  • Quin és el primer pas en la planificació del nostre tractament?
  • Com guanyarem espai per al material restaurador per palatí?
  • Hi ha una constricció de l’envolupant de funció?
  • Serà necessari realitzar tractament ortodòncic previ?
  • Quin tipus de restauracions col·locarem en les dents anteriors?
  • Quin serà el protocol de tractament pas a pas?

  Rehabilitació dels casos amb grans desgasts anteriors i posteriors (augments de la dimensió vertical de l’oclusió)

  • L’augment de la dimensió vertical de l’oclusió com a eina de tractament dels casos de grans desgastos severs
  • Fonaments dels augments de la DVO
  • Importància de l’encerat diagnòstic i el mock-up
  • En quins casos hi ha que augmentar la dimensió vertical?
  • Quant cal augmentar la dimensió vertical?
  • En base a què decidim la nova dimensió vertical?
  • Quins factors limiten l’augment de la DVO?
  • Quin criteri determina el repartiment de l’augment de l’augment de la dimensió vertical entre l’arcada superior i la inferior?
  • Protocol clínic pas a pas per l’augment de la dimensió vertical

  Introducció a la patologia d’ATM més freqüent

  • Anatomia de l’ATM
  • Etiologia
  • Patologia més freqüent: Desplaçaments discals (reducibles i no reducibles) i Osteoartritis.
  • Diagnòstic
  • Exploració clínica. RMN
  • Tractament. Fèrula de Michigan.
  • Aportació de la fisioteràpia al tractament de la patologia d’ATM

  PRÀCTICA (10 hores)

  • Descripció de les parts constituents d’un articulador
  • Confecció d’un jig de Lucia
  • Ajust d’un Desprogramador de Kois
  • Registre amb arc facial
  • Presa de registres intermaxil·lars (relació cèntrica i protrusiva)
  • Muntatge de models en articulador
  • Ajust de l’articulador (trajectòria condílea, angle de Bennett)
  • Individualització de la taula incisal
  • Anàlisi oclusal
  • Tallat selectiu
  • Exploració ATM i història clínica ATM

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Desprogramador de Kois (s’explicarà al primer mòdul en què consisteix i es donaran les instruccions per a la seva confecció)
  Articulador semiajustable (qualsevol dels següents: Dentatus, Quick-Master, Artex, Bio-Art, SAM, Panadent)
  Arc facial
  Models superior e inferior retallats de la seva pròpia boca sense muntar i sense socolar, buidats amb ESCAIOLA TIPUS IV
  Pla infraorbitari (si ho requereix l’articulador)
  2 platines pel muntatge dels models “T” per facilitar el muntatge del model superior (si no porta taula de transferència)
  Regla mil·limetrada flexible (almenys de 15cm) para aquells arcs facials que no col·loquen auriculars als CAE (tipus Dentatus)
  Retolador de tinta indeleble per aquells arcs facials que no col·loquen auriculars als CAE (tipus Dentatus)
  Tassa d’escaiola
  Fresa de carbur de tungstè (“bellota”) per desbastar resina (de la peça de mà)

  MÒDUL 3. PRÒTESI PARCIAL REMOVIBLE I PRÒTESI MIXTA: CLÍNICA I DISSENY

  Dr. Ernest Mallat Callís

  Dilluns 12 de desembre, dimarts 13 de desembre i dimecres 14 de desembre de 2022 (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte darrer dia de 9 a 19h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 6 hores, pràctica 2 hores (dissenys PPR sobre paper)
  2o dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores (preparacions dentals)
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores (paralelización sobre modelo, diseños PPR modelos alumnos)

  TEORIA (16 hores)

  Biomecànica en PPR

  • PPR dentosuportada
  • PPR dentomucosuportada
  • ¿Quines implicacions te la biomecànica en el mantenimient d’una PPR?

  Estudi dels elements que integren la pròtesi parcial removible:

  • Connectors majors
  • Connectors menors
  • Retenedors directes
  • Suports oclusals
  • Retenedors indirectes
  • Plans guia
  • Bases protèsiques

  Anàlisis dels models de diagnòstic: Paral·lelització

  Preparació dels pilars en boca

  Presa d’impressions definitives

  Anàlisis del model definitiu i disseny de la pròtesi

  Prova en boca de la pròtesi i ajust del colat

  Presa de registres

  Acabat i lliurament de la PPR. Manteniment.

  Errors en la interpretació dels signes que poden aparèixer posteriorment (úlceres,..) i com resoldre correctament el problema

  Reajustaments, depassats i complicacions (rotura d’elements)

  Pròtesi mixta

  • Selecció d’ancoratges en pròtesi mixta
  • Principis de disseny en pròtesi mixta
  • Procediments clínics en pròtesi mixta

  PRÀCTICA (8 hores)

  • Disseny de PPR de diferents casos d’edentacions parcials
  • Preparacions dentàries sobre models
  • Paral·lelització de models
  • Disseny de PPR de casos reales d’edentacions parcials sobre models

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  4 Models de pacients parcialment desdentats i correctament socalats (fer-ho de manera que el pla oclusal sigui paral·lel a la taula):
  – el primer d’una edentació a extrem lliure bilateral (classe I de Kennedy)
  – el segon d’una edentació a extrem lliure unilateral (classe II de Kennedy)
  – el tercer d’una edentació intercalar posterior uni o bilateral (classe III de Kennedy)
  – el quart d’una edentació intercalar anterior (classe IV de Kennedy)

  MÒDUL 4. FASES CLÍNIQUES DE LA PRÒTESI FIXA

  Dr. Ernest Mallat Callís, Dr. Juan Cadafalch Cabaní, Dr. Albert Verd Bertran

  Dilluns 9 de gener, dimarts 10 de gener, dimecres 11 de gener (9.30 a 20h) i dijous 12 de gener de 2023 (9 a 14.30h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  4art dia: Teoria 4 hores

  TEORIA (16 hores)

  Tallat de dents pilars per corones de recobriment total

  • Particularitats en el tallat per a corones de metalporcelana
  • Particularitats en el tallat per a corones totalment ceràmiques
  • Importància de mesurar el gruix dels incisius en el moment de decidir el material restaurador

  Maneig de l’espai pòntic amb els provisionals. Pòntics estètics

  • Maneig de l’espai pòntic en extracció recent
  • Maneig de l’espai pòntic en crestes cicatritzades
  • Maneig de l’espai pòntic en pèrdues de substància

  Mètodes de retracció gingival

  • Tipus de fil retractor i instrumental accessori
  • Pastes de retracció
  • Quan col·locar fil retractor i quin tipus?
  • Detalls de la col·locació del fil retractor

  Presa d’impressions definitives

  • Quin és el material d’elecció per prendre impressions?
  • Com treure el màxim rendiment a les silicones d’addició?
  • Desinfecció d’impressions

  Preparació de models i confecció de provisionals

  Comunicació amb el laboratori: fotografies, esquemes, presencial. Transmissió de dades al laboratori

  Diagnòstic i presa del color (clínica i laboratori)

  • Detalls en la correcció del color
  • Guies de colors
  • Espectrofotòmetres
  • Tècniques per a la presa del color

  Prova de l’estructura en boca

  • Disseny d’estructures metàl·liques i d’òxid de zirconi
  • Prova del metall i de la pròtesi d’òxid de zirconi
  • Prova de la pròtesi acabada

  Principis d’adhesió. Criteris en la selecció d’adhesius dentinaris

  Cimentat definitiu. Particularitats del cimentat adhesiu

  PRÀCTICA (8 hores)

  • Tallat de peces anteriors i posteriors, preparant-les per a corones de recobriment complet i ponts
  • Presa d’impresions sobre els models tallats
  • Confecció de pròtesi provisional amb resines bisacríliques i corones Protemp de 3M

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Sonda periodontal mil·limetrada o regla

  MÒDUL 5. REHABILITACIÓ OCLUSAL FUNCIONAL I FÈRULES. BOPT. PRÒTESI COMPLERTA

  Dr. Salvador Gallardo Colchero

  Dilluns 6 de febrer, dimarts 7 de febrer (9.30 a 20h) i dimecres 8 de febrer de 2023 (9 a 14.30h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria (BOPT) 2 hores, pràctica 2 hores (BOPT), teoria 4 hores (Pròtesi completa)
  2on dia: Teoria 4 hores (Pròtesi completa), teoria 4 hores (Rehabilitació oclusal funcional i fèrules)
  3er dia: Teoria 4 hores (Rehabilitació oclusal funcional i fèrules)

  TEORIA (14 hores)

  Rehabilitació oclusal funcional i fèrules

  • Com ha de funcionar el sistema estomatognàtic per a mantenir-se en salut?
  • Què és la Disfunció oclusal?
  • Per què parlem d’una malaltia oclusal o patologia de l’oclusió?
  • Quins són els signes i símptomes de la malaltia oclusal?
  • Quins objectius i funcions tenen les fèrules miorrelaxants?
  • Què busquem quan volem desprogramar al nostre pacient?
  • Quant temps hem de mantenir al pacient amb fèrules?
  • Quin és el correcte disseny d’una fèrula miorrelaxant?
  • Com s’ajusta la fèrula miorrelaxant?
  • Quins detalls en el seguiment són importants?
  • Com sabem que el nostre pacient ja està desprogramat?

  BOPT

  • Fonaments BOPT
  • Tècnica clínica
  • Casos clínics
  • Pròtesi complerta
  • Tècnica clínica pas a pas

  PRÀCTICA (2 hores)

  • Tallat BOPT i provisionalització.
  • La part de pròtesi completa inclourà vídeos de bona part del procès clínic.

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Instrument plàstic per modelar composite
  Fresa de desbastar per resina
  Fresa fina de tungstè per resina de peça de mà
  Espàtula de ciment


  MÒDUL 6. FACETES DE PORCELLANA: PLANIFICACIÓ I PROCEDIMENT CLÍNIC

  Dr.Ernest Mallat Callís, Dr.Antonio Mendoza Rodríguez, Dr.Marià Santamaria Moreno, Dr.Mazen Khoury

  Dilluns 13 de març, dimarts 14 de març i dimecres 15 de març de 2023 (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte darrer dia de 9 a 19h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores

  TEORIA (16 hores)

  Diagnòstic i planificació

  • Indicacions de les facetes de porcellana
  • Contraindicacions de les facetes de porcellana
  • Importància de l’encerat diagnòstic
  • Màscara diagnòstica

  Elecció de la mena de porcellana: característiques i indicacions

  • Porcellana feldespàtica
  • Disilicat de liti

  Tallat de dents per a facetes de porcellana

  • Com decidir la profunditat de tallat?
  • Tallat de la cara vestibular
  • Tallat de la vora incisal. Quin és el tipus de preparació incisal idònia?
  • Tallat de les cares proximals
  • Preparació marginal
  • Acabat i polit

  Particularitats en el tallat

  • Tancament de diastemes
  • Dents amb obturacions prèvies
  • Tincions per tetraciclines o altres tincions
  • Dents malposicionades
  • Dents anteroinferiors
  • Casos combinats de corones i facetes
  • Facetes en totes dues arcades
  • Facetes en premolars
  • Facetes palatines

  Retracció gingival i presa d’impressions
  Presa del color

  Pròtesi provisional

  • Provisionals fixos
  • Provisionals amovibles en fèrula rígida de buit

  Prova de les facetes de porcellana. Pastes de prova
  Detalls per a una correcta fotopolimerització

  Cimentat de les facetes

  • Preparació de les diferents superfícies a adherir
  • Elecció del ciment
  • Procediment clínic pas a pas del cimentat

  Casos clínics finalitzats

  PRÀCTICA (8 hores)
  Tallat d’un grup anterior i premolars per a facetes de porcellana
  Tallat per a facetes d’un grup anterior amb malposicions
  Provisionals amovibles per a facetes de porcellana amb una fèrula rígida de buit

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Sonda periodontal mil·limetrada o regla

  MÒDUL 7. CERÀMICA I ODONTOLOGIA DIGITAL

  Dr. Daniel Edelhoff, Dr. Sergi Pedemonte Sàrrias, Dr. Iván Mendoza Martínez, Dr. Ernest Mallat Callís, Sr. Carlos Baurier Salvans

  Dilluns 17 d’abril, dimarts 18 d’abril i dimecres 19 d’abril de 2023 (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte darrer dia de 9 a 19h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 8 hores (Daniel Edelhoff)
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores

  TEORIA (16 hores)

  Curs Daniel Edelhoff (8 horas)

  • Òxid de zirconi i tipus d’òxid de zirconi
  • Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
  • Indicacions de les diferents ceràmiques en funció de l’estètica i de la resistència mecànica
  • Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
  • Guia clínica per a la restauració estètica del sector anterior amb corones totalment ceràmiques.
  • Planificació del tractament i selecció adequada dels materials
  • Disseny d’estructures per metalceràmica en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants
  • Disseny d’estructures per a òxid de zirconi en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants
  • Selecció racional de l’aliatge metàl·lic en metalceràmica. Aspectes clínics que condicionen l’elecció
  • Planificació del tractament i selecció adequada dels materials
  • Procediments clínics en pròtesi totalment ceràmica i CAD-CAM
  • Guia clínica per a la restauració estètica del sector anterior amb corones totalment ceràmiques
  • Relació prostodoncista-tècnic de laboratori: Un treball en equip
  • Passos en la preparació dentària i en el cementat dels diferents tipus de restauracions ceràmiques

  Aspectes d’interès en el maneig d’aliatges metàl·lics en Pròtesi fixa sobre dents i sobre implants
  Indicacions de les diferents ceràmiques en funció de l’estètica i de la resistència mecànica
  Procediments de laboratori en pròtesi fixa
  Odontologia digital en pròtesi
  Casos clínics sistematitzats d’augment de la dimensió vertical, pròtesi mixta, pròtesi fixa, etc.

  PRÀCTICA (4 hores)
  Fluxe digital en Pròtesi

  MÒDUL 8. INCRUSTACIONS. AÏLLAMENT DEL CAMP OPERATORI. REHABILITACIÓ ORAL ADHESIVA. COMPOSITE /PREMSAT EN REHABILITACIÓ ORAL

  Dr. Àlex Urpí Garcia, Dr. Antonio Mendoza Rodríguez

  Dilluns 15 de maig, dimarts 16 de maig, dimecres 17 de maig i dijous 18 de maig de 2023 (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte darrer dia de 9 a 19h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  4art dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores

  TEORIA (20 hores)

  Aïllament absolut en la pràctica diària

  • Avantatges de l’aïllament absolut. Desavantatges?
  • Inconvenients i contraindicacions
  • Materials emprats
  • Tècniques utilitzades i estratègies a seguir. Inversió del dic. Lligadures

  Incrustacions: protocol clínic de treball

  • Quan hem de fer una incrustació
  • Onlay, overlay, veneerlay
  • Reconstrucció prèvia o “build-up”
  • Preparació en dent vital i no vital
  • Presa d’impressió i provisionalització
  • Selecció del material: composite VS ceràmica
  • Cimentat: foto VS dual
  • Ajust oclusal, acabat i polit

  Rehabilitació oral adhesiva en els casos amb grans desgastos

  Composite injectat i composite premsatge en rehabilitació oral adhesiva

  PRÀCTICA (12 hores)
  Pràctica d’aïllament del camp operatori
  Cimentat de facetes
  Preparacions per a incrustacions en models, impressions, fabricació d’incrustacions i cimentat
  Pràctica de composite injectat/premsatge en els casos de grans desgasts

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Set d’exploració (sonda, mirall, pinces, sonda periodontal)
  Instrument plàstic per modelar composite
  Perforador de dic (Ainsworth o Ivory)
  Arc portadic (preferiblement el de Young)
  Fòrceps portaclamps (Ivory, Palmer o Brewer)
  Clamps (set amb el qual l’alumne estigui familiaritzat). Es posarà especial atenció als clamps “bàsics” explicats a la presentació:
  – sector anterior i cervicals: 9,212, 212modificat, B6, B4
  – premolars: W2, 209, 1, 2
  – molars: W3, W8A, 26N, 12A, 13ª
  Espàtula fina de modelat de composite

  MÒDUL 9. PRÒTESI FIXA SOBRE IMPLANTS

  Dr. Ernest Mallat Callís, Dr. Habib Shammas Garroum, Dr. José Mª Barrachina Díez

  Dimecres 7 de juny, dijous 8 de juny, divendres 9 de juny i dissabte 10 de juny (Tots els dies de 9.30 a 20h excepte últim dia de 9 a 14:30h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2o dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  3er dia: Teoria 4 hores, pràctica 4 hores
  4art dia: Teoria 8 hores

  TEORIA (16 hores)

  Aspectes tècnics

  • Tipus d’implants: Segons la connexió, la forma o la superfície
  • Plataformes modificades. Repercussió clínica
  • Repercussió d’aquests aspectes en la osteointegració

  Aspectes quirúrgics

  • Planificació del tractament
  • Qui planifica el tractament?
  • Com es planifica?
  • Nombre mínim d’implants necessaris segons el cas
  • Tècniques radiològiques per a la planificació. Indicacions i ús de la informació
  • Quantitat i qualitat d’os
  • Espai mesiodistal. Problemàtica de l’incisiu lateral
  • Valoració dels teixits tous. Necessitat d’empelts de teixit connectiu
  • Seqüència de tractament quan es combina pròtesi sobre dents i pròtesis sobre implants
  • Tipus de fèrules quirúrgiques. Nobelguide
  • Regeneració tissular guiada. Indicacions i principis tècnics. En quin moment cal regenerar?, Amb quina mena de membrana?
  • Quan cal fer una elevació sinusal?, Quan es poden col·locar simultàniament els implants i quan no?, Amb quina mena d’empelts?
  • Implants en una o dues fases. Quan?

  Col·locació dels implants

  • Tipus d’incisions. Cirurgies sense penjoll. Principis de preservació de papil·la
  • Posició mesiodistal
  • Posició vestíbulolingual
  • Posició apicocoronal
  • Distància mínima entre implant i implant i entre implants i dents

  Càrrega immediata i implants immediats

  • Quan es pot plantejar la càrrega immediata des d’un punt de vista quirúrgic?
  • Protocol per a realitzar càrrega immediata: Estabilitat primària, torque d’inserció, longitud i diàmetre de l’implant, situació en l’arcada i antagonista
  • Aspectes quirúrgics a tenir en compte en el moment de plantejar-nos una càrrega immediata
  • Col·locació d’implants immediats. Criteris clínics.

  Aspectes protèsics

  • Pròtesi provisional
  • Presa d’impressions (connexió interna-connexió externa): Cubeta oberta-cubeta tancada, ferulitzar o no, material d’impressió
  • Elecció de pilars
  • Pilars cimentats o caragolats
  • Pròtesi ciment-caragolada
  • Caragolar a pilar o a implant
  • Pilars de titani, de zirconi o sobrecolables
  • Pilars mecanitzats o calcinables

  Casos clínics sistematitzats pas a pas:

  • Unitaris anteriors cimentats
  • Unitaris anteriors caragolats
  • Múltiples anteriors cimentats
  • Múltiples anteriors caragolats
  • Unitaris posteriors caragolats
  • Unitaris posteriors cimentats
  • Múltiples posteriors caragolats
  • Múltiples posteriors cimentats
  • Arcades completes

  Disseny d’estructures
  Biomecànica i la seva repercussió sobre les complicacions
  Oclusió en pròtesi fixa sobre implants
  Comunicació amb el laboratori
  Connexió dent-implant. Quan és aconsellable o necessària?
  Cimentat de pròtesis cimentades
  Cargolat de pròtesis cargolades

  PRÀCTICA (8 hores)

  Planificació digital en Implantologia
  Presa d’impressions amb implants
  Confecció d’una pròtesi provisional en càrrega immediata
  Selecció de pilars en Implanto-pròtesi

  Material que ha de portar l’assistent a la pràctica:
  Instrument plàstic per modelar composite
  Fresa de desbastar per resina
  Fresa fina de tungstè per resina de peça de mà

  MÒDUL 10. SOBREDENTADURES SOBRE IMPLANTS. MANTENIMENT I COMPLICACIONS EN IMPLANTOLOGIA. PRESENTACIÓ TREBALLS FI DE POSTGRAU

  Dr. Ernest Mallat Callís, Dr. José Mª Barrachina Díez, Dr. Federico Margitic Aluiz

  Dilluns 10 de juliol (9.30 a 20h), dimarts 11 de juliol (9:30 a 20h) i dimecres 12 de juliol de 2023 (9.00 a 14:30h)

  Estructura:
  1er dia: Teoria 8 hores
  2on dia: Teoria 8 hores

  3er dia: Teoria 4 hores

  TEORIA (16 hores)

  Sobredentadures sobre implants

  Planificació del tractament

  – Importància del muntatge de dents en cera
  – Biomecànica de les sobredentadures
  – Nombre d’implants
  – Localització dels implants
  – Quan optar per pròtesi fixa i quan per sobredentadura?

  Presa d’impressions

  Registres craneomaxilars i intermaxil·lars

  Elecció de la mena d’ancoratge: Ferulitzar o no ferulitzar

  Estructures de reforç de la sobredentadura

  Muntatge de dents

  Oclusió

  Complicacions i manteniment en pròtesi fixa i pròtesi amovible sobre implants

  Manteniment en pròtesi fixa i amovible sobre implants

  Complicacions protèsiques

  FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
  Sessions clíniques online
  Manuals complerts de cada mòdul

  Les places per a aquesta formació s’han esgotat. Si estàs interessat en properes edicions o bé rebem una baixa, ens posarem en contacte amb tu.

  Us informarem si disposem d’alguna plaça lliure properament. Introduïu les dades a continuació:

  Dates

  Octubre 2022 – Juliol 2023 | 9-9.30h a 19-20h / 9 a 14.30h

  Durada

  10 mesos

  Preu

  Soci 9100€ / No Soci 9500€


  Places

  80

  Dates

  Octubre 2022 – Juliol 2023 | 9-9.30h a 19-20h / 9 a 14.30h

  Durada

  10 mesos

  Preu

  Soci 9100€ / No Soci 9500€

  Places

  80

  Dr. Ernest Mallat Callís Dr. Ernest Mallat Callís
  Director i Professor Ernest Mallat

  PROFESSORS

  • Dr. Ernest Mallat Callís
  • Dr. Juan Cadafalch Cabaní
  • Dr. Salvador Gallardo Colchero
  • Dr. Daniel Edelhoff
  • Dr. Àlex Urpí García
  • Dr. Antonio Mendoza Rodríguez
  • Dr. José María Barrachina Díez
  • Dr. Sergi Pedemonte Sarrias
  • Dr. Habib Shammas Garroum
  • Dr. Iván Mendoza Martínez
  • Dr. Albert Verd Bertran
  • Dra. Marta López Monreal
  • Dr. Mazen Khoury
  • Dr. David López Antich
  • Dr. Marià Santamaría Moreno
  • Dr. Fede Margitic Aluiz
  • Dra. Dolores Rodriguez Andújar
  • Dr. Xavier Mallat Callís
  • Dra. Laura Khoury Ribas
  • Dra. Olga Lóbez Vea
  • Dr. Eduard Riera Hervás
  • Dr. Oriol Mallat Jovell
  • Sr. Leandro Gutmann
  • Dr. David López Antich

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

  bsh

   Los campos marcados con * son obligatorios