Curs Intensiu teòric-pràctic en OCLUSIÓ I REHABILITACIÓ EN ELS CASOS DE GRANS DESGASTOS 2021/2022

1.000,00

Oclusió terapèutica, comunicació amb laboratori, cop traumàtic, fisiopatologia de l’oclusió, fèrula miorelaxant, tractament de la inestabilitat oclusal, materials per rehabilitar àrees funcionals, planificació i execució dels augments de dimensió vertical d’oclusió (DVO) i oclusió segons la tipologia de pròtesi.

Neteja
Curs Intensiu teòric-pràctic en OCLUSIÓ I REHABILITACIÓ EN ELS CASOS DE GRANS DESGASTOS 2021/2022

NOTA : No es permet la utilització de càmeres de fotos ni de vídeo, ni de cap altre dispositiu d’enregistrament o filmació en el Curs.

 

L’SCOE es reserva el dret a fer modificacions tant del programa, dates, com a professorat.

Per a beneficiar-se del descompte de Soci, cal tenir una antiguitat d’un any. Per a poder beneficiar-se del descompte de Soci, les quotes hauran d’estar al corrent del pagament.
Si vol fer-se soci, pot fer-ho des d’aquest enllaç.

 

RESERVA DE PLAÇA

El nombre de places és limitat a causa de l’estructura del Curs.

És imprescindible realitzar un reserva de la plaça per a poder garantir la participació en el Curs.

No s’acceptaran noves altes 48 hores abans de la data d’inici del Curs.

 

CANCEL·LACIONS

Les anul·lacions d’inscripcions realitzades per l’ALUMNE dins del termini dels 15 dies hàbils immediatament anteriors a l’inici del Curs no donaran dret a la devolució dels imports lliurats per l’ALUMNE a l’SCOE en concepte de pagament d’aquest curs, els quals quedaran en benefici de l’SCOE en concepte de danys i perjudicis.

No obstant això, les anul·lacions realitzades amb anterioritat a aquest termini donaran dret a la devolució del 50% dels imports lliurats per l’ALUMNE a l’SCOE en concepte de pagament del curs, quedant el 50% restant en benefici de l’SCOE en concepte de danys i perjudicis.

Les cancel·lacions per l’SCOE fins a 15 dies hàbils abans de l’inici del Curs, o aquelles que produint-se en qualsevol moment, siguin per força major justificada, donaran dret a l’ALUMNE a la devolució dels imports lliurats, sense una altra quantitat en concepte de danys i perjudicis.

Opcions de pagament

Fer una reserva de plaça