Curs MONOGRÀFIC D’IMPLANTOLOGIA IMMEDIATA AL FRONT ESTÈTIC. OPTIMITZACIÓ DELS RESULTATS (Dr. Albert Barroso) 2021/2022

375,00485,00

Curs teòric i pràctic sobre la fisiologia de l’alvèol post-extracció; diagnòstic i classificació alveolar; elaboració del pla de tractament; canvi de paradigma en implantologia immediata. Protocols clínics en alvèols tipus I, II i III. Maneig de complicacions.

Neteja
Curs MONOGRÀFIC D’IMPLANTOLOGIA IMMEDIATA AL FRONT ESTÈTIC. OPTIMITZACIÓ DELS RESULTATS (Dr. Albert Barroso) 2021/2022

NOTA : No es permet la utilització de càmeres de fotos ni de vídeo, ni de cap altre dispositiu d’enregistrament o filmació en el Curs.

SCOE es reserva el dret a fer modificacions tant del programa, dates, com professorat.

 

RESERVA DE PLAÇA

El número de places és limitat degut a l’estructura del Curs.

És imprescindible realitzar un reserva de la plaça per poder garantir la participació en el Curs.

No s’acceptaran noves altes 48 hores abans de la data del Curs.

 

CANCEL·LACIONS

Totes les anul·lacions tindran una retenció del 50% de l’import de la inscripció, excepte les realitzades 48 hores abans del curs, que no tindran dret a devolució.

Opcions de pagament

No Soci, Soci