Postgrau en Implantologia Integral 2021/2022

1.000,00

Programa multidisciplinari que combina coneixements quirúrgics, periodontals i protètics, on s’empren les últimes tecnologies en diagnòstic i rehabilitació protètica amb odontologia digital i tecnologia CAD/CAM.

Neteja
Postgrau en Implantologia Integral 2021/2022
SKU: postgrau-implantologia-21/22 Categoria: Etiquetes: , Course: POSTGRAU EN IMPLANTOLOGIA INTEGRAL 2021/2022

NOTA : No es permet la utilització de càmeres de fotos ni de vídeo, ni de cap altre dispositiu d’enregistrament o filmació en el Curs.

 

L’SCOE es reserva el dret a fer modificacions tant del programa, dates, com a professorat.

Per a beneficiar-se del descompte de Soci, cal tenir una antiguitat d’un any. Per a poder beneficiar-se del descompte de Soci, les quotes hauran d’estar al corrent del pagament.
Si vol fer-se soci, pot fer-ho des d’aquest enllaç.

 

RESERVA DE PLAÇA

El nombre de places és limitat a causa de l’estructura del Curs.

És imprescindible realitzar un reserva de la plaça per a poder garantir la participació en el Curs.

L’import de la reserva de plaça serà per un import de 1000 €.

Una vegada realitzat el pagament de la reserva, es comunicaran les instruccions per a realitzar la resta del pagament abans de la data d’inici del Curs.

No s’acceptaran noves altes 48 hores abans de la data d’inici del Curs.

 

CANCEL·LACIONS

Una vegada tramitada la inscripció al Curs, l’import de la reserva de plaça no és reemborsable.

Les anul·lacions d’inscripcions realitzades per l’ALUMNE dins del termini dels 15 dies hàbils immediatament anteriors a l’inici del Curs no donaran dret a la devolució dels imports lliurats per l’ALUMNE a l’SCOE en concepte de pagament d’aquest curs, els quals quedaran en benefici de l’SCOE en concepte de danys i perjudicis.

No obstant això, les anul·lacions realitzades amb anterioritat a aquest termini donaran dret a la devolució del 50% dels imports lliurats per l’ALUMNE a l’SCOE en concepte de pagament del curs, (exceptuant l’import de la reserva de plaça que no és reemborsable), quedant el 50% restant en benefici de l’SCOE en concepte de danys i perjudicis.

Les cancel·lacions per l’SCOE fins a 15 dies hàbils abans de l’inici del Curs, o aquelles que produint-se en qualsevol moment, siguin per força major justificada, donaran dret a l’ALUMNE a la devolució dels imports lliurats, sense una altra quantitat en concepte de danys i perjudicis.

Opcions de pagament

Fer una reserva de plaça Postgrau Complet, Mòdul I – NO SOCI, Mòdul I – SOCI, Mòdul II – NO SOCI, Mòdul II – SOCI, Mòdul III – NO SOCI, Mòdul III – SOCI, Mòdul IV – NO SOCI, Mòdul IV – SOCI, Mòdul V – NO SOCI, Mòdul V – SOCI, Mòdul VI – NO SOCI, Mòdul VI – SOCI, Mòdul VII – NO SOCI, Mòdul VII – SOCI, Mòdul VIII – NO SOCI, Mòdul VIII – SOCI