Skip to content

Curs Intensiu en Pròtesi Fixa 2023-2024

1.000,00

Curs Intensiu en Pròtesi Fixa dirigit pel doctor Ernest Mallat

Curs Intensiu en Pròtesi Fixa 2023-2024
SKU: intensivo-protesis-fija-2023-2024 Categoria: Course: Curs Intensiu teòric-pràctic en PRÒTESI FIXA 2023/2024

NOTA : No es permet la utilització de càmeres de fotos ni de vídeo, ni d’un altre dispositiu d’enregistrament o filmació en el Curs.

L’SCOE es reserva el dret ha fer modificacions tant del programa, dates, com a professorat.

Per a poder beneficiar-se del descompte de Soci, les quotes hauran d’estar al corrent del pagament.
Si vol fer-se soci, pot fer-ho des d’aquest enllaç.

RESERVA DE PLAÇA

El nombre de places és limitat a causa de l’estructura del Curs.

És imprescindible realitzar un reserva de la plaça per a poder garantir la participació en el Curs.

L’import de la reserva de plaça serà per un import de 1000 €.

Una vegada realitzat el pagament de la reserva, es comunicaran les instruccions per a realitzar la resta del pagament abans de la data d’inici del Curs.

No s’acceptaran noves altes 48 hores abans de la data d’inici del Curs.

CANCEL·LACIONS

Una vegada tramitada la inscripció en el Curs, l’import de la reserva de plaça no és reemborsable.

Les anul·lacions d’inscripcions realitzades per l’ALUMNE dins del termini dels 15 dies hàbils immediatament anteriors a l’inici del Curs no donaran dret a la devolució dels imports lliurats per l’ALUMNE a SCOE en concepte de pagament d’aquest curs, els quals quedaran en benefici de SCOE en concepte de danys i perjudicis.

No obstant això, les anul·lacions realitzades amb anterioritat a aquest termini donaran dret a la devolució del 50% dels imports lliurats per l’ALUMNE a SCOE en concepte de pagament del curs, (exceptuant l’import de la reserva de plaça que no és reemborsable), quedant el 50% restant en benefici de SCOE en concepte de danys i perjudicis.

Les cancel·lacions per la SCOE fins a 15 dies hàbils abans de l’inici del Curs, o aquelles que produint-se en qualsevol moment, siguin per força major justificada, donaran dret a l’ALUMNE a la devolució dels imports lliurats, sense una altra quantitat en concepte de danys i perjudicis.

Opcions de pagament

Fer una reserva de plaça