Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Correu electrònic No compartirem la vostra adreça de mail amb ningú.

19-11-2018

1 Setmana

per persona /

3100 € / Soci: 2800

Inici Cursos

Dr. Ernest Mallat Callís. Curs Intensiu de Pròtesis Fixa 2018

Dr. Ernest Mallat Callís. Curs Intensiu de Pròtesis Fixa 2018

Director/a

Ernest Mallat Callís

Categoria

Cursos

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

La rehabilitació oral amb pròtesi fixa implica el domini per part de l'odontòleg de múltiples aspectes tant diagnòstics, com de planificació, de la elecció de materials, de la oclusió, ... Aquest domini és encara més necessari quan ens enfrontem amb la rehabilitació funcional i estètica dels casos amb desgasts severs. Aquest Curs Intensiu de Pròtesi Fixa està estructurat per donar resposta a tots els interrogants que li puguin sorgir a l’odontòleg durant cada fase del tractament. El curs consta de quatre eixos principals: el diagnòstic i la planificació dels casos clínics, el tallat per als diferents tipus de restauracions (corones, onlays, veneerlays, laminats de ceràmica vestibulars, laminats palatins i ponts), l'elecció del sistema ceràmic (ceràmica feldespàtica, dissilicat de liti, òxid de zirconi) i els tractaments en els casos de grans desgasts (els augments de la dimensió vertical d'oclusió).

Els paràmetres estètics guiaran bona part del nostre tractament així com les necessitats de generar espai per al material restaurador. És fonamental que l'odontòleg conegui els requisits que, des d'un punt de vista oclusal, s'han d'aconseguir: una bona guia anterior amb absència de cop traumàtic, juntament amb una correcta màxima intercuspidació, estant els còndils en relació cèntrica, seran la base de la nostra rehabilitació funcional. D'altra banda, es mostren una infinitat de detalls en relació al modelatge dels espais pòntics per aconseguir pòntics estètics, la importància de la pròtesi provisional, la presa d'impressions, el diagnòstic del color, com transferir tota la informació al laboratori, la prova de la pròtesi i, finalment, tots els detalls en relació al cementat definitiu de la pròtesi, amb especial èmfasi en el protocol de cementat adhesiu dels diferents tipus de superfícies. L'objectiu final d'aquest curs és que l'odontòleg sigui capaç de diagnosticar correctament els diferents casos que es poden presentar en la consulta, decidir el material i tipus de restauració més adequats i establir el pla de tractament pas a pas per aconseguir uns resultats predictibles i duradors.

Programa

Teòric, de 9:30 a 14:30

 

Diagnòstic i pla de tractament dels problemes estètics del sector anterior (4h30’)

 • Descripció dels diferents escenaris que es poden presentar en la nostra consulta en relació als problemes estètics del sector anterior
 • Paràmetres estètics necessaris per analitzar cada cas
 • Importància de l'encerat diagnòstic
 • La mascareta diagnòstica (mock-up) com a eina pel pla de tractament i una preparació mínimament invasiva
 • La pròtesi provisional com a eina diagnòstica des d'un punt de vista estètic, fonètic i oclusal
 • Actitud vers a corones deficients i pilars amb mobilitat. L'oclusió com a eina diagnòstica
 • Protocol de restauració de dents endodonciades
 • Presentació de casos clínics detallats

Teòric, de 16:00 a 20:00

Tallat de dents pilars per a corones (2h)

 • Generalitats en el tallat per a corones de metall-porcellana i corones totalment ceràmiques
 • Quin paràmetre determina el material restaurador en el sector anterior?
 • Tipus de preparació marginal en funció del material restaurador
 • Particularitats del tallat per a corones totalment ceràmiques

 

Modelatge de l'espai pòntic amb els provisionals. (1h30’)

 • Modelatge de l'espai pòntic en extracció recent
 • Modelatge de l'espai pòntic en crestes cicatritzades

Teòric, de 9:30 a 14:30
Protocol per a l'augment de la dimensió vertical (DV) en els casos de desgasts severs (3h45’)

 • Com saber si hi ha hagut una pèrdua de DV o no. Quan cal augmentar la DV?
 • Quant cal augmentar la DV?. Quin factor determina la nostra decisió?
 • Com repartir l'augment de la DV entre l'arcada superior i la inferior?
 • Quin és el protocol pas a pas?
 • Casos clínics detallats, amb pròtesi fixa o pròtesi mixta

Principis d'adhesió. Criteris en la selecció d'adhesius dentinaris (45’)
Pràctic, de 16:00 a 20:00
Taller de tallat (I)
Es realitzarà el tallat de peces anteriors i posteriors, preparant-les per a corones de recobriment complet i ponts, amb els diferents tipus de preparació marginal utilitzades tant en restauracions ceramometàl·liques com en restauracions totalment de porcellana.
Material que ha de portar l’alumne

 • Bata
 • Sonda periodontal mil·limetrada o, en defecte d'això, regla mil·limetrada

Teòric, de 9:30 a 14:30
Tallat de dents per laminats de ceràmica (2h30’)

 • Aspectes generals en el tallat de laminats de ceràmica
 • Particularitats en el tallat de laminats de ceràmica: dents mal posicionades, tancament de diastemes, dents amb tincions severes, dents amb obturacions prèvies, dents anteroinferiors, laminats per a premolars, laminats palatins

Mètodes de retracció gingival (1h)

 • Tipus de fil retractor i instrumental
 • Pastes de retracció gingival
 • Quan col·locar fil retractor, quin tipus i de quina manera?

Presa d'impressions definitives (1h)

 • Quin és el material d'elecció per prendre impressions?
 • Com treure el màxim rendiment a les silicones d'addició?
 • Presa d'impressions simultània dents-implants

Pràctic, de 16:00 a 20:00
Taller de tallat (II)
Es realitzarà el tallat de laminats de ceràmica sobre fantomes, des de dents anteriors a segons premolars, controlant el tallat amb l'ajuda de claus de silicona.
Material que ha de portar el cursetista

 • Bata
 • Sonda periodontal mil·limetrada o, en defecte d'això, regla mil·limetrada

Teòric, de 9:30 a 14:00
Tallat de dents per a incrustacions

 • Onlays, overlays, veneerlays
 • Principis de preparació per incrustacions: Deep margin elevation, cavity design optimitzation, inmediate dentine sealing
 • Protocol de tallat en cada tipus d’incrustació
 • Provisionalització

Selecció del material restaurador i disseny (4h)

 • Tipus de ceràmiques
 • Òxid de zirconi i tipus d'òxid de zirconi. Dissilicat de liti. Noves ceràmiques i ceràmiques hibrides.

Noves ceràmiques

 • Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents tipus de ceràmiques
 • Indicacions de les diferents ceràmiques en funció de l'estètica i de la resistència mecànica: laminats de ceràmica, corones de dissilicat de liti amb porcellana estratificada, corones de dissilicat de liti monolítiques i maquillades, corones d'òxid de zirconi amb porcellana estratificada, corones monolítiques d'òxid de zirconi i ponts d'òxid de zirconi.
 • Disseny d'estructures per metall-ceràmica i òxid de zirconi en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesi sobre implants
 • Particularitats en la manipulació clínica de les estructures d'òxid de zirconi

Pràctic, de 15:30 a 20:00
Taller de tallat (III)
Es realitzarà el tallat d’overlays sobre fantomes.
Taller de confecció de pròtesi provisional
Es confeccionarà un pont provisional en les dents tallades per a ponts amb claus de silicona i resines bisacríliques.
Es confeccionaran provisionals removibles per a laminats de ceràmica en les dents tallades per laminats amb una fèrula rígida de buit i composite
Material que ha d'aportar l'alumne
Peça de mà

Teòric, de 9:30 a 14:30
Presa del color en clínica (1h)

 • Diagnòstic del color
 • Guies de color
 • Tècniques convencionals per a la presa del color i espectrofotòmetres
 • Com transmetre la informació del color al laboratori?

Prova de l'estructura en boca (1h)

 • Prova del metall i de la pròtesi d'òxid de zirconi
 • Prova de la pròtesi acabada

Cementat definitiu. Particularitats del cementat adhesiu (2h30’)

 • Quins ciments i per a quins casos?
 • Cementat adhesiu en restauracions de ceràmica i metall-ceràmica
 • Preparació adequada de les diferents superfícies a cementar

DESCRIPCIÓ
A cada alumne se li obsequiarà amb un freser amb freses de tallat Axis.
En aquests cursos estan inclosos els cafès i els dinars.

NOTA : No es permet la utilització de càmeres de vídeo ni de cap altre dispositiu d’enregistrament o filmació en el curs.

 

 

DADES ADMINISTRATIVES:
Cada participant haurà d’enviar abans de començar el primer mòdul del curs:

 • Fotografia de carnet
 • Títol d’Odontòleg o Estomatòleg
 • Fotocòpia carnet de col·legiat
 • Currículum vitae resumit

Els nostres professors

Ernest Mallat Callís

Director/a


Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Juan Cadafalch Cabaní

Doctor
Veure Perfil

Xavier Mallat Callís

Doctor
Veure Perfil

Dolores Rodríguez Andújar

Doctora
Veure Perfil

Mazen Khoury

Doctor
Veure Perfil

Sergi Pedemonte Sarrias

Doctor
Veure Perfil

Laura Khoury Ribas

Doctora
Veure Perfil

FES LA RESERVA

Preu : 3100 € / Soci: 2800 €

Places totals : 50

Tipus : Intensius

Lloc : Centre de la SCOE

Cursos relacionats

2 Dies

20-10-2018

1 Dia

19-11-2018

1 Setmana