Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Curs Intensiu Teòric-Pràctic de Pròtesis Fixa 2020/2021

Director/a

Ernest Mallat Callís

Categoria

Cursos

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Programa

Teòric, de 9:30 a 14:30h

Diagnòstic i pla de tractament dels problemes estètics del sector anterior (5h)

 • Paràmetres estètics necessaris per analitzar cada cas
 • Podrem ser aditius? Hem de ser sustractius?
 • Importància de l'encerat diagnòstic
 • La mascareta diagnòstica (mock-up) com a eina pel pla de tractament i una preparació mínimament invasiva
 • La pròtesi provisional com a eina diagnòstica des d'un punt de vista estètic, fonètic i oclusal
 • L'envolupant de funció. Importància i repercussió sobre els desgastos anteriors i les restauracions.

Restauració de dents endodonciades

 

Teòric, de 16:00 a 20:00h

Tallat de dents pilars per a corones (2h)

 • Generalitats en el tallat per a corones de metall-porcellana i corones totalment ceràmiques
 • Quin paràmetre determina el material restaurador en el sector anterior?
 • Tipus de preparació marginal en funció del material restaurador
 • Particularitats del tallat per a corones totalment ceràmiques

 

Modelatge de l'espai pòntic amb els provisionals. (1h30’)

 • Modelatge de l'espai pòntic en extracció recent
 • Modelatge de l'espai pòntic en crestes cicatritzades
 • Modelatge de l'espai pòntic en pèrdues de substància

Teòric, de 9:30 a 14:30h

Selecció del material restaurador i disseny (5h)

 • Tipus de ceràmiques
 • Òxid de zirconi i tipus. Disilicato de liti. Noves ceràmiques.
 • Descripció de les propietats òptiques i mecàniques dels diversos tipus de ceràmiques.
 • Indicacions de les diverses ceràmiques en funció de l'estètica i de la resistència mecànica: facetes de porcellana, corones de disilicato de liti amb porcellana estratificada, corones de disilicato de liti monolítiques i maquillades, corones d'òxid de zirconi amb porcellana estratificada, corones monolítiques d'òxid de zirconi i ponts d'òxid de zirconi.
 • Disseny d'estructures per a metallceràmica i òxid de zirconi en dents anteriors, posteriors, ponts i pròtesi sobre implants.
 • Maneig clínic de les estructures d'òxid de zirconi.

 

Pràctic, de 16:00 a 20:00

Taller de tallat (I)
Es realitzarà el tallat de peces anteriors i posteriors, preparant-les per a corones de recobriment complet i ponts, amb els diferents tipus de preparació marginal utilitzades tant en restauracions ceramometàl·liques com en restauracions totalment de porcellana.

Material que ha de portar l’alumne

 • Sonda periodontal mil·limetrada o, en defecte d'això, regla mil·limetrada

Teòric, de 9:30 a 14:30h

Tallat de dents per a facetes de porcellana (3h)

 • Generalitats en el tallat per a facetes de porcellana
 • Particularitats en el tallat de facetes; dents malposicionades, tancament de diastemes, dents amb tincions severes, dents amb obturacions prèvies, dents anteroinferiors, facetes per a premolars.

Mètodes de retracció gingival (1h)

 • Tipus de fil retractor i instrumental
 • Pastes de retracció
 • Quan col·locar fil retractor, quin tipus i de quina manera?

Presa d'impressions definitives (1h)

 • Quin és el material d'elecció per a prendre impressions?
 • Com treure el màxim rendiment a les silicones d'addició?
 • Presa d'impressions simultània dents-implants
 • Presa d'impressions per a facetes de porcellana

 

Pràctic, de 16:00 a 20:00h

Taller de tallat (II)
Es realitzarà el tallat de facetes de ceràmica sobre fantomes, des de dents anteriors a segons premolars, controlant el tallat amb l'ajuda de claus de silicona.

Material que ha de portar l'alumne

 • Sonda periodontal mil·limetrada o, en defecte d'això, regla mil·limetrada

Teòric, de 9:30 a 14:30h

Protocol per a l'augment de la dimensió vertical (DV) en els casos de desgasts severs (3h)

 • Fonaments dels augments de la DVO
 • Quan cal augmentar la DV?
 • Quant cal augmentar la DV?.
 • Quin factor determina la nova DV?
 • Quins factors limiten l'augment de la DV?
 • Quin criteri determina el repartiment de l'augment de la DV entre l'arcada superior i la inferior?
 • Quin és el protocol per a l'augment de la DV?

Tallat de dents per a incrustacions (2h)

 • Onlays, Overlays, Veneerlays
 • Principis de preparació per a incrustacions. Deep margin, Elevation Cavity Design Optimization, Immediate Dentine Sealing.
 • Protocol de tallat en cada tipus d'incrustació.

 

Pràctic, de 15.30 a 20.00h

Taller de tallat (III)

Es realitzarà el tallat d'overlays sobre fantomes.

Material que ha de portar l'alumne:

 • Sonda periodontal mil·limetrada o, en defecte d'això, regla mil·limetrada

Teòric, de 9:00 a 14:30h

Fases finals de la pròtesi (1h30')

Presa del color en clínica (1h)

 • Diagnòstic del color
 • Guies de color
 • Tècniques convencionals per a la presa del color i espectrofotòmetres
 • Com transmetre la informació del color al laboratori?
 • Prova de l'estructura en boca i de la pròtesis acabada

Cementat definitiu. Particularitats del cementat adhesiu (2h30’)

 • Principis d'adhesió
 • Quins ciments i per a quins casos?
 • Cementat adhesiu en facetes, overlays i restauracions de recobriment complet
 • Preparació adequada de les diferents superfícies a cementar

A cada alumne se li obsequiarà amb un fresser amb freses de tallat.

Els nostres professors

Ernest Mallat Callís

Director/a


Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Juan Cadafalch Cabaní

Doctor
Veure Perfil

Xavier Mallat Callís

Doctor
Veure Perfil

Dolores Rodríguez Andújar

Doctora
Veure Perfil

Mazen Khoury

Doctor
Veure Perfil

Sergi Pedemonte Sarrias

Doctor
Veure Perfil

Laura Khoury Ribas

Doctora
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: SCOE: 2800 € / SEPES: 2900€

Preu No Soci: 3100€

Places : 30

Tipus : Intensius

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

15-10-2021

8 Dies

01-10-2021

2 Dies

21-01-2021

1 Any