Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Dr. Ernest Mallat Callís i Dr. Salvador Gallardo Colchero: Curs Intensiu d’Oclusió i Rehabilitació en els casos de grans desgastos

Director/a

Ernest Mallat Callís

Director/a

Salvador Gallardo Colchero

Categoria

Cursos

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Es descriuran les bases de l'oclusió i definint el que és i que busca l'oclusió terapèutica, començant per la màxima intercuspidació, seguint amb el concepte actual de relació cèntrica allunyant-nos de les controvèrsies del passat, passant a relacions dinàmiques entre les dents anteriors i els posteriors i, finalment, incidint en la importància de l'absència de cop traumàtic. L'objectiu és mostrar l'estat actual de la qüestió emfatitzant les claus de l'oclusió, que són una bona guia anterior i l'absència de cop traumàtic.
A continuació, s'abordarà l'elecció del material amb el qual restaurarem les àrees funcionals de summa importància. No existeix un material ideal ja que cap presenta el mateix comportament mecànic que l'esmalt, tant quant a desgast de l'esmalt antagonista com pel que fa a desgast del propi material restaurador. Per això, l'objectiu no és només aconseguir un material que no desgasti l'esmalt antagonista, sinó que alhora sigui capaç de suportar l'agressió de l'esmalt antagonista i no es desgasti amb excessiva rapidesa ja que això comportarà una extrusió compensadora que, de fet, suposa una alteració de l'oclusió.
Es descriuran tots els detalls de l 'articulador i dels registres crani i intermaxil·lars amb la finalitat de facilitar el muntatge de models en l' articulador.  S'ensenyarà a manipular l' articulador, ajustant els diferents paràmetres, individualitzant la taula incisal i procedint a realitzar una anàlisi oclusal. S'explicarà de manera clara i detallada tot el procés que se segueix quan s'han de realitzar tallats selectius a fi de corregir oclusions inestables, presentat quins objectius es perseguiran i la manera d'aconseguir-los.
Es descriuran tots els secrets de l'ajust oclusal depenent de la mena de pròtesi que porta el pacient, fent èmfasi en aquells aspectes propis de cada pròtesi (pròtesi fixa sobre dents, pròtesi parcial amovible, pròtesi completa, sobredentadures sobre implantis i pròtesi fixa sobre implants).
Es descriurà el disseny de les fèrules miorrelatxants i alguns detalls que a vegades passen desapercebuts i són fonamentals perquè el tractament funcioni correctament. Hi ha diferents tipus de fèrula, però la més utilitzada és la fèrula miorrelatxants, també anomenada fèrula de relaxació muscular o fèrula de descàrrega. De la seva correcta confecció i ajust, que no són en absolut complicats, depèn enterament el seu èxit.
L'augment de la dimensió vertical d'oclusió és un repte tècnic que se li planteja a l'odontòleg rehabilitador quan ha de resoldre els casos de corones clíniques curtes secundaris a desgastos severs. El maneig de la dimensió vertical (DV) és un procés complex i difícil si no tenim clars els principis ni el procediment de treball. Els detalls que es descriuran també podran ser aplicables a altres tipus de tractaments rehabilitadors en els quals s'hagi perdut la referència de la dimensió vertical d'oclusió del pacient, com a p.e. rehabilitacions completes implantosoportades, en sobredentadures sobre dents i sobre implantis i fins i tot en pacients tractats amb pròtesis completes o pròtesis parcials amovibles. Es mostrarà un protocol clar i definit per a l'augment de la dimensió vertical d'oclusió en els casos de desgastos severs i es donarà resposta a preguntes fonamentals com quan cal augmentar la dimensió vertical?, quant cal augmentar la dimensió vertical?, de quina manera aconseguir-ho?, etc.

Dilluns, 23 de novembre de 2020 de 9:30 a 20:00

Teòric, de 9:30 a 14:30

Oclusió terapèutica
Oclusió terapèutica sobre la base de quatre pilars fonamentals:
• Màxima intercuspidació
• Relació cèntrica
• Guia anterior
• Absència de cop traumàtic

Màxima intercuspidació
• Detalls relatius a la màxima intercuspidació que convé tenir presents
• La màxima intercuspidació i la inestabilitat oclusal
• La importància d'utilitzar correctament el paper d'articular en l'ajust oclusal

Relació cèntrica
• Quan cal prendre una relació cèntrica?
• Per què cal desprogramar?
• Com desprogramar al pacient?
1. Quan i com es realitza un Jig de Lucia
2. Quan i com es realitza un desprogramador de Kois
3. Quan utilitzar la fèrula oclusal com desprogramador
4. Com es va ajustant el desprogramador de Kois i la fèrula oclusal
• Per què i com es pren un registre en posició retruída?
• Oclusió cèntrica. Quan cal rehabilitar en RC?
• Fisiologia de la ATM, coneguem com funciona el nostre sistema per a saber per què falla

Guia anterior
• Guia incisiva, guia canina i funció de grup
• Regruix i sobremosegada. Com manejar-los adequadament?
• Repercussió dels factors fixos de l'oclusió en la guia anterior (inclinació de la trajectòria condilea, moviment de Bennett, distància intercondilea)

2. Comunicació amb el laboratori
Avantatges de l'ús de l 'articulador
Muntatge de models i ajust de l 'articulador
Registres craneomaxilars i intermaxil·lars
Encerat diagnòstic analògic i digital
Articulador Virtual i anàlisi oclusal digital

PRÀCTIC, de 16.00 a 20.00
Taller de muntatge en articulador
La pràctica consistirà en:
 Descripció de les parts constituents d'un articulador
 Confecció d'un jig de Lucia
 Registro amb arc facial
 Muntatge del model superior
 Presa de registres de la relació cèntrica
 Muntatge del model inferior

Material que ha de portar l'assistent al curs
Articulador semiajustable (qualsevol dels següents: Dentatus, Quick-Màster, Artex, Bio-Art, SAM, Panadent)
Arc facial
Models superior i inferior retallats de la seva pròpia boca sense muntar i sense zocalar buidatges amb ESCAIOLA TIPUS IV
Pla infraorbitari (si ho precisa l' articulador)
2 platines per al muntatge dels models
“T” per a facilitar el muntatge del model superior (si el requereix)
Regla mil·limetrada flexible (almenys de 15 cm), en aquells casos d'arcs facials que no introdueixen les branques en el conducte auditiu extern
Retolador de tinta indeleble
Cúter
Tassa d'escaiola
Espàtula per a escaiola
Espàtula de ciment
Peça de mà
Fresa de gla per a escalabornar resina (de la peça de mà
Paper articular 20 o 40 micres de dos colors (color blau i vermell)

Dilluns, 01 de juliol de 2019 i Dimarts, 02 de juliol de 2019

 • Articulador semiajustable (cualquiera de los siguientes: Dentus, Quick-Master, Artex, Bio-Art, SAM, Panadent)
 • Arco facial
 • Modelos superior e inferior recortados de su propia boca sin montar y sin zocalar vaciados con ESCAYOLA TIPO IV
 • Plano infraorbitario (si lo precisa el articulador)
 • 2 pletinas para el montaje de los modelos
 • “T” para facilitar el montaje del modelo superior (si lo requiere)
 • Regla milimetrada flexible (al menos de 15cm), en aquellos casos de arcos faciales que no introducen las ramas en el conducto auditivo externo
 • Rotulador de tinta indeleble
 • Cúter
 • Taza de escayola
 • Espátula para escayola
 • Espátula de cemento
 • Pieza de mano
 • Fresa de bellota para desbastar resina (de la pieza de mano)
 • Papel articular 20 o 40 micras de dos colores (color azul y rojo)

Dimecres, 03 de juliol de 2019

 • Sonda periodontal milimetrada o regla milimetrada

Dijous, 04 de juliol de 2019

 • Férula oclusal
 • Pieza de mano
 • Fresas de pieza de mano para retocar y pulir la férula

Els nostres professors

Ernest Mallat Callís

Director/a


Veure Perfil

Salvador Gallardo Colchero

Director/a


Veure Perfil

Salvador Gallardo Colchero

Doctor
Veure Perfil

Juan Cadafalch Cabaní

Doctor
Veure Perfil

Xavier Mallat Callís

Doctor
Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Mazen Khoury

Doctor
Veure Perfil

Laura Khoury Ribas

Doctora
Veure Perfil

Dolores Rodríguez Andújar

Doctora
Veure Perfil

Sergi Pedemonte Sarrias

Doctor
Veure Perfil

FES LA RESERVA

Preu Soci: 2800€

Preu No Soci: 3100€

Places : 60

Tipus : Intensius

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40 Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

15-10-2020

1 Any

01-02-2021

1 Any

27-11-2020

2 Dies