Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Postgrau en Gestió Estratègica de la Clínica Dental 2020/2021

Director/a

Sr. Xavier Tremosa i Balcells

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA CLÍNICA DENTAL

"Davant la situació que estem vivint, és probable que hi hagi certa incertesa en relació amb la celebració dels Postgraus i Cursos de la SCOE per al Curs Acadèmic 2020-2021. El compromís de la SCOE és oferir una formació de qualitat i per això, hem estem treballant en un model educatiu que ens permeti garantir la formació independentment d'aquestes incerteses i que es pugui adaptar a qualsevol contingència.

El nostre objectiu principal és realitzar el curs presencial, però si no es pogués començar la formació presencial, l'opció que hem triat és combinar la formació teòrica online amb la formació presencial. La seu de la SCOE estarà preparada per a la formació presencial per si fos possible i alhora tenir-ho tot a punt per si no fos possible la formació presencial i poder oferir la part teòrica en línia des del primer dia i deixar la part pràctica un cop la situació es normalitzés."

OBJECTIUS DEL CURS

Quan un dentista gestiona una clínica dental passa a ser a més empresari. Aquesta faceta addicional suposa tot un repte perquè requereix tenir uns coneixements i una experiència que s'escapen de la pràctica odontològica.

Per tant, a part de l'activitat mèdica, hi ha la necessitat de gestionar el complex dia a dia de la clínica:

 • Assegurar els ingressos per rendibilitzar l'elevada inversió econòmica
 • Coneixement dels pacients i de les seves necessitats
 • Gestió de personal i organització interna
 • Competir amb altres clíniques
 • Control de les finances i la fiscalitat
 • Atenció als aspectes legals

L'enfocament d'aquest curs és eminentment pràctic i pragmàtic

Pragmàtic.

 • Es centra en aquells aspectes que interessen a la gestió de la clínica.
 • Proporciona la base teòrica de coneixement empresarial que realment fa falta a la clínica.

Pràctic.

 • Es fomentarà la discussió de casos reals com a complement de la part teòrica
 • Al llarg de les sessions, cada alumne aplicarà el model de negoci a la seva pròpia clínica

Metodologia de el curs

Cada Mòdul comptarà amb la seva base teòrica d'explicació del tema, però l'enfocament serà totalment pràctic i enfocat a el dia a dia de la clínica dental, responent a les qüestions que interessen a l'odontòleg propietari de la clínica, i des del seu mateix punt de vista.

Al llarg de el curs s'exposaran nombrosos exemples que reflecteixin una realitat de la matèria que s'està exposant. Cada mòdul tindrà una part pràctica que consistirà en debats, lectura i discussió de casos. Aquests debats podran realitzar-se en grups de 3 o 4 persones i pot haver-hi una exposició dóna cada grup. El Curs de Gestió Estratègica de la Clínica Dental combina

La part estratègica.

 • S'analitzarà la cínica com a model de negoci
 • S'aprofundirà en la importància estratègica de cadascuna de les àrees de la clínica

La part operativa.

 • La formació es realitzarà per mòduls diferenciats per àrees

INTRODUCCIÓ LA CLÍNICA DENTAL. UN MODEL DE NEGOCI

L'objectiu de la sessió introductòria és presentar la clínica dental com una empresa amb la decisions i conseqüències que això comporta. Es donarà importància a la necessitat que té l'odontòleg propietari d'una clínica dental d'assumir els conceptes propis de la Direcció d'Empreses per gestionar el seu negoci.

Divendres, 12 de febrer de 2021 - de 9:30 a 19:30h

Objectiu

Conèixer i gestionar els mecanismes que fan créixer el negoci d'una clínica dental.

Temàtica

Com destacar en un entorn tan competitiu?

Com incrementar l'activitat i els ingressos de la clínica?

Com són els meus pacients? Com definir el posicionament de la clínica?

Com puc donar valor al nostre servei professional?

Com fomentar la repeticiñon de pacients?

Com millorar l'acceptació de pressupostos?

Com es controlen?

Com fomentar que els pacients parlin bé de la clínica?

Divendres, 26 de març 2021 de 09:30 a 19:30 h

Objectius

Definir els recursos necessaris per oferir una proposta de valor i definir les claus per a la gestió eficient.

Temàtica

La figura de l'empresari: ¿què em convé més, ser autònom o societat?

Com es prepara la selecció de personal?

Com es poden delegar funcions i responsabilitats i controlar-les?

Com es negocia un sou? ¿En funció de l'salari net o brut?

Com evitar la figura de l'fals autònom? Quins són els riscos derivats?

Com es fa un contracte de prestació de serveis?

Com organitzar el meu equip de treball?

Divendres, 30 d'abril de 2021 - 09:30 a 19:30 h

Objectiu

Apropar les finances empresarials a l'odontòleg i propietari de la clínica, clarificant els conceptes i proveir d'eines d'anàlisi per a la gestió.

Temàtica

Com aconseguir que les finances donin una imatge fidel del meu negoci?

He de fer una factura per cada cobrament o només quan me la demanin? Quines conseqüències hi ha?

Ha vingut el meu cunyat i no li he cobrat la visita. ¿Això té conseqüències fiscals?

Com puc saber el marge que em dóna l'ortodòncia?

Ha sentit alguna cosa que no es pot cobrar en efectiu. Què és això?

Com és possible que gasti tants diners? Com puc tenir el control de les meves despeses?

Vull comprar un equip nou. Què m'interessa més, el préstec, el leasing o el rènting?

Si el meu gestor em diu que tinc beneficis, com és que tinc tan pocs diners en el compte corrent?

Com preparo la venda de la clínica?

Divendres, 11 de juny de 2021 - de 9:30 a 19:30h

Objectiu

Conèixer els drets i deures de l'pacient, definir les bones pràctiques i les seves conseqüències legals.

Temàtica

No tinc espai d'arxiu, puc digitalitzar els historials i destruir-los?

Puc rebutjar a un nou pacient que es nega a facilitar-me certes dades?

Què passa si el pacient menor ve a la consulta sense ser acompanyat?

Per què hauria d'afegir contrasenyes d'accés informàtic per a cada personal?

Un pacient em demana que li enviï la radiografia per correu electrònic o WhatsApp, ¿es la puc enviar?

Un pacient em "exigeix" el seu historial. Com he de procedir? He de facilitar-tot? Quin termini màxim tinc per facilitar-?

El progenitor no custodi d'un pacient menor em sol·licita informació sobre les factures i pagaments realitzats durant el tractament Pot lliurar-la Clínica?

He de fer signar un consentiment informat per a tot? ¿Pot ser general o englobar diversos tractaments? Quan ho he de lliurar?

¿Tot pacient ha d'omplir un qüestionari de salut en la primera visita? Ho té de signar? ¿Ho pot omplir la clínica?

Dissabte, 12 de juny de 2021 - de 9:30 a 14:00h

Objectiu

Integrar tots els coneixements adquirits i proveir de les eines per dur a terme i Pla Estratègic

Els nostres professors

Sr. Xavier Tremosa i Balcells

Director/a


Veure Perfil

Sra. Lara Pellicer Arroyo

profesor
Veure Perfil

Sr. Carles Arderiu Meya

profesor
Veure Perfil

Sr. Victor Lasierra Baiget

profesor
Veure Perfil

Sr. Xavier Tremosa i Balcells

Profesor
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: 1900€

Preu No Soci: 2200€

Places : 30

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

01-10-2021

1 Any

15-07-2021

3 Dies

15-04-2021

1 Any