Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

07-02-2019

per persona /

Gratis

Inici Cursos

Dr. Jesús Fernández Sánchez. Curs Modular en Ortodòncia Interceptiva: bases del diagnòstic i tractament

Dr. Jesús Fernández Sánchez. Curs Modular en Ortodòncia Interceptiva: bases del diagnòstic i tractament

Director/a

Jesús Fernández Sánchez

Categoria

Cursos

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

INTRODUCCIÓ

El 44% dels pacients que acudeixen a una consulta odontològica amb algun problema en la seva oclusió ho fan en la fase de dentadura temporal o mixta. L'ortodòncia interceptiva se centra en la correcció de les alteracions de maloclusió en aquestes dues èpoques independentment de la gravetat del problema o de la mecànica utilitzada. Sens dubte, el tractament precoç requereix destriar la necessitat de tractament i el que és més difícil, decidir el moment exacte i oportú de realitzar-ho.
L'objectiu principal d'aquest curs és aprendre a diagnosticar i tractar de forma eficient al grup de pacients comprès entre els 5 i 13 anys per l'odontòleg general.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Conèixer com distingir el normal del patològic en la fase de dentadura mixta i temporal.
  • Aprendre a aplicar els principis bàsics de diagnòstic en alteracions comuns oclusals.
  • Mostrar amb situacions clíniques concretes els paràmetres a seguir (amb la utilització de protocols clars i simples) en la intercepció d'una maloclusió futura.

 

DURADA DEL CURS

 

MÒDUL 1.

Dijous, 7 de febrer de 2019 de 09:30h a 20:00h
Divendres, 8 de febrer de 2019 de de 09:30h a 20:00h
Dissabte, 9 de febrer de 2019 de 09:30h a 20:00h

 

MÒDUL 2.

Dijous, 11 d’abril de 2019 de 09:30h a 20:00h
Divendres, 12 d’abril de 2019 de 09:30h a 20:00h
Dissabte, 13 d’abril de 2019 de 09:30h a 20:00h

Programa

La dentició temporal

 • El normal i l'alterat: com distingir-ho
 • Quines maloclusions precisen tractar-se en aquesta època oclusal?

La dentició mixta

 • El primer període transitori
 • Apinyament primari, el seu enfocament clínic
 • L'erupció ectòpica: quan i com actuar
 • Període intertransitori
 • L'era d'or del tractament interceptiu
 • L'extracció seriada com a mètode de tractament
 • Segon període transitori
 • Maneig clínic del "leeway space"
 • L'apinyament secundari i quan es tracta.

Edat cronològica, dentaria, radiogràfica i òssia

 • Quins paràmetres utilitzem per identificar l'època més idònia de tractament?
 • Com manejar de forma simple l'edat òssia?

Els hàbits bucals deletereos: abordatge coherent en la consulta general

 • Hàbits de succió com a etiologia de mossegada oberta anterior
 • Com enfocar aquest tipus de maloclusions en el *respirador bucal?
 • Com distingir la mossegada oberta dento alveolar de l'esquelètica?

Aparells funcionals: estímul o bloqueig del creixement

 • Tractament de la classe II: selecció de l'aparell funcional
 • Tractament de la classe III: protocol amb màscara funcional
 • El tractament miofuncional en el pacient ortodòntic

Diagnòstic cefalomètric

 • Creixement facial: línies, plànols i angles
 • Interpretació pràctica de les magnituds

Diagnòstic sobre models

 • Discrepància osea dentaria
 • Mètode d'anàlisi de Schwarz

Diagnòstic en radiografies: moment de començar el tractament

 • Ortopantomografia: edat *dentaria mètode de Demirjian i Nolla
 • Teleradiografia: edat òssia en les vèrtebres cervicals
 • Radiografia carpal, llocs i centres d'ossificació "clau"

Mecànica ortodòntica removible

 • Tractament de distalització molar
 • Maneig dels aparells funcionals
 • Mantenidores i recuperadors d'espai

Els nostres professors

Jesús Fernández Sánchez

Director/a


Veure Perfil

Claudia Vergé Viela

Doctora
Veure Perfil

Isabelle Lebreux Toboso

Doctora
Veure Perfil

Cristina Fernández Martí

Doctora
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: 1900€

Preu No Soci: 2100€

Places totals : 25

Lloc : Centre de la SCOE

Cursos relacionats

22-11-2019

1 Any

18-10-2019

8 Dies

07-02-2019