Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Postgrau en Estètica Dental Avançada 2020/2021

Director/a

José Luis Padrós Serrat

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

"Davant la situació que estem vivint, és probable que hi hagi certa incertesa en relació amb la celebració dels Postgraus i Cursos de la SCOE per al Curs Acadèmic 2020-2021. El compromís de la SCOE és oferir una formació de qualitat i per això, hem estem treballant en un model educatiu que ens permeti garantir la formació independentment d'aquestes incerteses i que es pugui adaptar a qualsevol contingència. El nostre objectiu principal és realitzar el curs presencial, però si no es pogués començar la formació presencial, l'opció que hem triat és combinar la formació teòrica online amb la formació presencial. La seu de la SCOE estarà preparada per a la formació presencial per si fos possible i alhora tenir-ho tot a punt per si no fos possible la formació presencial i poder oferir la part teòrica en línia des del primer dia i deixar la part pràctica un cop la situació es normalitzés."


 

Objectius del postgrau:

El postgrau d'estètica te com a Objectiu mostrar protocols de Treball Clars, pràctics i eficients que ens permetin obtenir resultats predicibles de forma consistent alhora que gaudim de la nostra professió. Blanquejaments interns i externs eficaços, restauracions estètiques anteriors i posteriors, rehabilitacions adhesives, estratificació, adhesió pràctica, ceràmiques i nous materials, composites, diverses tècniques de control de l'estètica rosa, pròtesis estètica, oclusió, implantologia estètica, maneig de provisionals, flux de treball digital complet, tecnologia cad-cam, consells de gestió, primera visita, planificació i presentació de casos, màrqueting ètic, i multitud de trucs pràctics per al dia a dia.

Programa

Dijous, 29 d’octubre de 2020 - de: 09:30 a 19:30 h
Divendres, 30 d’octubre de 2020 – de 09:30 a 19:30 h

 

PART TEÒRICA

-            Gestió i Màrqueting de la consulta d'estètica dental

•    Situació actual de la professió

•    Com enfocar la professió sense patir per la creixent competència

•    Consells pràctics de gestió, màrqueting, imatge i relació amb el pacient

•    Com orientar la consulta per tractar més casos d'estètica i rehabilitació oral

•    Com gaudir més de la professió i evitar la sobrecàrrega laboral

 • La primera visita
 • La primera visita eficaç, I efectiva, pas a pas
 • Com connectar amb el pacient
 • Diagnòstic global i presentació de casos

-            Diagnòstic i disseny del somriure

·         Anàlisi facial

·         Disseny del somriure

·         Comunicació amb l'equip

·         Creació de el pla de tractament ordenat

·         Presentació del pla de tractament per a un enfocament complet

·         Encerat diagnòstic

·         Forma, anatomia primària, secundària, terciària, etc.

·         Mock up digital i analògic

·         Documentació en el núvol i comunicació amb l'equip de treball

·         Odontologia emocional

-          Fotografia

•    Fotografia intraoral i extraoral

•    Fotografia amb càmera reflex i amb telèfon mòbil

•    Materials i tècniques per a un ús rutinari, senzill i pràctic

•    Paràmetres, protocols i trucs

•    Fotografia artística i per a presentacions

 • Oclusió
  PIM, DVO, RC, Com registrar-la. Com ajustar rehabilitacions orals.
 • Patologia bàsica de l'ATM, diagnòstic i relació en rehabilitació oral
 • Muntatge en articulador i diagnòstic oclusal. Ajust oclusal. Dissolucions

 

PART PRÀCTICA

- Fotografia intraoral I extraoral

- Disseny del somriure pas a pas

Material que ha de portar l'alumne per a la pràctica

Ordinador portàtil (pot ser Pc o Mac) amb Power Point instal·lat. Si algun alumne no disposa d'ordinador portàtil ha de comunicar perquè puguem procurar un. Qui tingui una càmera reflex pot portar-la.

Dijous, 12 de novembre de 2020- de: 09:30 a 19:30 h
Divendres, 13 de novembre de 2020 – de 09:30 a 19:30 h

 PART TEÒRICA

 

-     Adhesió Dental

 • Teoria I pràctica de l’adhesió dental
 • Tipus d'adhesius, característiques i maneig
 • Com actuar en situacions especials?
 • (Dentines especials, contaminació de les superfícies etc)
 • Adhesió a diferents materials i superfícies
 • (Ceràmiques, Metalls, Fibres de reforç, Composites, Reparacions etc)

-    Aïllament

 • Maneig pràctic del dic de goma a cada situació
 • Simplificació i habituació al seu ús
 • Trucs pràctics


-    Composites

 • Tipus, característiques i maneig
 • Aplicació predictible en cada cas per obtenir resultats altament estètics
 • Com gestionar qualsevol composite disponible per obtenir bons resultats?
 • Quins materials emprar per aconseguir restauracions altament estètiques rutinàriament?
 • Preparacions, bisells i tipus de tallats per obtenir resultats òptims.
 • Estratificació anterior i posterior senzilla i avançada. Opalescència, fluorescència etc
 • Forma, proporcions, anatomia i trucs per aconseguir efectes òptics espectaculars
 • Encerat parcial i complet. Encerat diagnòstic senzill. Preformes.
 • Claus de silicona
 • Composites injectats
 • Maneig de composites fluids, bulk, composites roses etc
 • Composites d'efectes, opaquers i tints (i com manejar-los adequadament)
 • Polit
 • Composites semidirectes i indirectes
 • Confecció de carilles estètiques de composite
 • Carilles preformades comercials i de fabricació pròpia. Maneig i estratificació.

-      Ponts de fibres

 • Com, quan i per què?
 • Ponts de creació directa
 • Ponts de fibres de creació indirecta
 • Aplicació i cimentat. Consells útils.

Part Pràctica:

- Encerat i pràctiques de forma, anatomia i efectes òptics.

- Creació de guies de silicona senzilles i econòmiques per a diferents usos clínics.

- Elaboració de ponts de fibres

No és necessari que l'alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les

Dijous, 17 de desembre de 2020- de: 09:30 a 19:30 h
Divendres, 18 de desembre de 2020 – de 09:30 a 19:30 h

PART TEÒRICA

- Composits

 • Diagnòstic per al maneig de defectes estètics
 • Microdòncies, diastemes, fractures, desgast, decoloracions etc
 • Restauracions estètiques anteriors i posteriors
 • Característiques dels diferents tipus de composits
 • Art en el maneig de composits
 • Quan són predictibles les restauracions de compòsit i quan no
 • Instrumentació tecnològica amb abrasió i puntes sòniques
 • Polimerització foto tèrmica
 • Factor "C" horitzontal, vertical i oblic. Protocols.
 • Esquema oclusal
 • Matrius tipus i selecció per a cada situació. Punts de contacte.
 • Estratificació simplificada per obtenir resultats naturals
 • Restauracions directes i semidirectes. Com posar restauracions que no requereixin ajustos oclusals
 • Ús d’opaquers. Maneig de dents molt enfosquits
 • Tècniques d'acabat i poliment simples i efectives
 • Maneig dels diferents tipus de reconstruccions estètiques
 • Tipus de marges per obtenir restauracions invisibles
 • Color, elecció del composite, translucidesa, halo, opalescència i com recrear
 • Recreació d'efectes artístics
 • Recreació i modelatge d'anatomia palatina

PART PRÀCTICA

- Estratificació o maneig de composits anteriors

- Estratificació i maneig de composits posteriors

- Ús d'opaquers i efectes

- Acabats i polit

 

No és necessari que l'alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les

Dijous, 21 de gener de 2021 - de: 09:30 a 19:30 h
Divendres, 22 de gener de 2021 – de 09:30 a 19:30 h

PART TEÒRICA

- Maneig avançat de compòsit.

 • Diagnòstic i interpretació de la dent a restaurar
 • Plantilles de diagnòstic i estratificació
 • Imitació de la dent natural. Restauracions altament estètiques
 • biointegració estètica, índex de refracció
 • Rehabilitació estètica de la dentició jove i adulta
 • Estratificació avançada
 • Efectes avançats per donar màxima naturalitat a les restauracions
 • Rehabilitació estètica i funcional del somriure utilitzant composits
 • Diagnòstic oclusal i postural
 • Com programar un pla de tractament correcte segons l'oclusió?
 • Criteris de selecció de materials i tècniques restauratives
 • Rehabilitació de la dentadura desgastada emprant composits
 • Forma, acabat i polit avançat
 • Manteniment en el temps dels resultats obtinguts

 PART PRÀCTICA   

- Preparació, maneig elaboració de la plantilla d'estratificació

- Estratificació avançada de composits

- Acabat i polit

 No és necessari que l'alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les

Dijous, 4 de febrer de 2021- de: 09:30 a 19:30 h
Divendres, 5 de febrer de 2021 – de 09:30 a 19:30 h

 PART TEÒRICA

- Ceràmiques

 • Tipus de ceràmiques, característiques, propietats i indicacions
 • Zirconias, silicats i disilicatos de liti, feldspàtiques, leucita etc.
 • Ceràmiques híbrides
 • Dissenys d'estructures i trucs en el maneig de cada material
 • Maneig correcte de cada tipus de ceràmica
 • Maquillatges, cut back, estratificació
 • Selecció de la color i comunicació amb el laboratori
 • Trucs per aconseguir pròtesis altament estètiques a la primera
 • Maneig i correcció de problemes clínics
 • Ús del fil de retracció
 • Presa d'impressions. Presa de color avançada. Trucs pràctics.
 • Registres i muntatge de l'articulador

- Incrustacions de ceràmica

 • onlays, inlays, overlays, oclusovestibulares
 • Fragments ceràmics

- Carilles de ceràmica

 • Tipus, materials, indicacions, diagnòstic i planificació
 • Tipus de preparacions. Quan, com i per què
 • Casos especials
 • Carilles sense tallat, de mínim tallat i de tallat complet
 • Protecció de la dent preparada
 • Provisionalització de carilles

- Pròtesis estètica

 • Diagnòstic i indicacions per a cada tècnica
 • Tècniques de preparació de dents per a les diferents restauracions indirectes segons el cas i el material. Maneig de el fil de retracció
 • Tècniques de preparació de dents per corones i ponts predictibles pas a pas
 • Protecció de les dents preparades per evitar riscos de sensibilitat postoperatòria
 • Provisionals i el seu maneig per obtenir resultats altament estètics

- Cimentat

 • Tipus de ciments i protocols pas a pas segons el material
 • Cimentat de pròtesis fixes estètiques provisionals i definitives. Tipus, va indic. i tècniques
 • Cimentat de carilles predictible i durador pas a pas. Pastes de prova.

- Rehabilitació de la dentadura desgastada

 • Diagnòstic i pla de tractament
 • Rehabilitació oclusal funcional i estètica predictible pas a pas. Table tops. Carilles linguals

- Tècnica BOPT

 • Indicacions i maneig pas a pas
 • Com canviar la posició de la geniva emprant la pròtesis? Estètica rosa
 • Biotip periodontal: de fi a gruixut
 • Perfil d'emergència: fistonat gingival
 • Estabilitat gingival: de curt a llarg termini
 • Tallat, gingitage, pròtesis provisional i pròtesi definitiva
 • Control estètic i salut gingival
 • Com corregir genives fosques emprant la tècnica de preparació vertical?
 • BOPT en dents i implants

 PART PRACTICA  -

- Tallat de carilles de mínim tallat i de preparació completa.

- Tallat de corones i ponts senzill i reproduïble. Maneig del fil de retracció.

- Protecció de la dent tallada

No és necessari que l'alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les

Dijous, 18 de març de 2021 - de: 12:00 a 19:30 h
Divendres, 19 de març de 2021 – de 09:30 a 19:30 h

 

PART TEÒRICA

- Odontologia digital

 • Evolució analògic a digital. Flux i protocol de treball.
 • Implementació de l’odontologia digital en la pràctica clínica diària
 • Protocols d’actuació senzills per obtenir resultats reproduïbles i predictibles
 • Com treure tot el profit a l'odontologia digital?
 • Ajuda en el diagnòstic i la planificació
 • Disseny de somriure digital
 • Mock up
 • L’escàner intraoral. Presa de registres digitals.
 • Unió del disseny diagnòstic amb el registre intraoral i amb les radiografies per a una planificació i execució completament guiades
 • Avantatges pràctiques del flux digital
 • Registres oclusals, replicació anatòmica, simetria, guies quirúrgiques, guies de tallat, provisionals, provisionals de closca, encerats etc
 • Impressores 3D i la seva aplicació clínica pràctica
 • Protocols clínics des de la restauració unitària fins a la rehabilitació completa
 • Odontologia digital en implantologia estètica
 • Diferents sistemes cad-cam. CEREC, exocad, 3Shape, etc.
 • característiques dels diferents escàners intraorals

- El cerec

 • Avantatges, indicacions i possibilitats de l'odontologia digital en clínica
 • Restauracions indirectes en una sola visita

- El concepte Skyns

 • Replicació perfecta de l'anatomia i textura de la dentició natural
 • Ús del flux digital en cada pas del procés, des del diagnòstic fins a la col·locació final de les restauracions estètiques

PART PRÀCTICA 

- Maneig del CEREC

- Escanejat amb CEREC i desseny de restauracions cad-cam

- Pràctiques d'escanejat digital amb diferents escàners intraorals

- Pràctiques en laboratori digital

- Elaboració d'un encerat digital amb programes de disseny digital i maneig d'arxius

No és necessari que l'alumne aporti cap material.

Dijous, 15 d’abril de 2021 - de: 09:30 a 19:30 h
Divendres, 16 d’abril de 2021 – de 09:30 a 19:30 h

PART TEÒRICA

- Ceràmiques

 • Maneig avançat de ceràmica
 • Casos avançats de rehabilitació estètica amb ceràmiques
 • Carilles de ceràmica en casos complexos, pas a pas
 • Cimentat de ceràmiques en casos complexos
 • Selecció de casos i planificació avançada

- Ortodòncia

 • Tractaments senzills d'ortodòncia que pot portar a terme un clínic general
 • Extrusió, intrusió, alineaments ràpids i senzills per facilitar les rehabilitacions estètiques i evitar tallats innecessaris o tractaments més complexos
 • alineadors senzills, ortodòncia invisible, ortodòncia ràpida
 • Coordinació amb ortodoncistes per a tractaments complexos i avançats i com guiar-los i controlar-los basats en el diagnòstic del somrriure inicial

- Blanquejament

 • Diagnòstic i tipus de blanquejaments.
 • Tractaments alternatius, ozó en odontologia
 • Materials i tècniques disponibles actualment
 • Protocols clínics per aconseguir rutinàriament resultats eficaços (B1)
 • Trucs pràctics en cada situació per aconseguir predictibilitat
 • Prevenció i tractament dels efectes secundaris de l'emblanquiment
 • Blanquejament intern pas a pas
 • Com aconseguir alta predictibilitat en blanquejaments interns?
 • Preparació, materials, segellat cameral correcte i seguiment protocol·litzat
 • Restauració final després d'un tractament de blanquejament extern o intern

  - Estètica en implants

 • Diagnòstic i pla de tractament per obtenir resultats predictibles e implantologia
 • Perfil d'emergència, papil·les i tipus de restauració. Material ideal en cada cas.
 • Ús del flux digital per obtenir resultats excel·lents en pròtesi estètica sobre implants. Registres digital i analògics i comunicació amb el laboratori.
 • Maneig de complicacions i casos complexos.
 • Manteniment

PART PRÀCTICA

- Aplicació pràctica i maneig avançat del dic de goma

- Cimentat de carilles

- Pràctica de la tècnica de blanquejament

No és necessari que l'alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

Dijous, 20 de maig de 2021 -  de 9:30 a 19:30 h

Divendres, 21 de maig de 2021 - de 9:30 a 19:30h

PART TEÒRICA

- Estètica rosa

 • Importància de l'estètica rosa a la bellesa del somriure
 • Diagnòstic i determinació de la posició ideal segons el disseny del somriure
 • Com moure les genives apical o coronalment per obtenir estètica avançada
 • Moviment de genives apical i coronalment sense cirurgia (només mitjançant maneig de la restauració, els provisionals o de el moviment dental simple)
 • Gingivectomia convencional, amb bisturí, electrobisturí o amb làser. Materials ideals.
 • Gingivectomia amb ostectomia sense penjoll (mínimament invasiva) amb cirurgia piezoeléctria.
 • Gingivectomia amb ostectomia convencional pas a pas. Espai biològic i ús de plantilles quirúrgiques. Recobriment d egenives retretes.

- Creació de papil·les

•    Millora de l'anatomia gingival i creació de papil·les sense cirurgia

•    Importància del tipus de respiració i com modificar-lo per aconseguir millores periodontals i estètiques

•    La pressió negativa i com utilitzar-la

- Empelts de geniva

 • Com dur a terme empelts de geniva senzills i predictibles per aconseguir correccions estètiques gingivals.
 • Empelts lliures i de teixit connectiu simplificats
 • Alternatives a l'ús d'empelts. Indicacions i procediments.

- Tècniques avançades de recobriment radicular

 • Tècnica VISTA per a recobriment de múltiples recessions sense presa d'empelts.
 • Tècnica PST per a recobriment de múltiples recessions sense presa d'empelts ni col·locació de sutures. Diagnòstic, indicacions i casos.

 PART PRÀCTICA

- Pràctica de la tècnica VISTA per a recobriment de múltiples retraccions sense necessitat de topa d'empelts

- Pràctica sobre cap de porc d'empelts simplificats de diferents tipus

No és necessari que l'alumne aporti cap material. Qui disposi de lupes pot portar-les.

Divendres, 11 de juny de 2021 - de 9:30 a 19:30 h

Dissabte, 12 de juny de 2021 - - de 9:30 a 14:00 h

PARTE TEÓRICA

- Estètica en implants

 • Tipus d'implants, indicacions i característiques
 • Claus en l'estabilitat dels teixits
 • Introducció a la pròtesi sobre implants
 • Planificació estèticament guiada
 • Planificació de rehabilitacions parcials i completes en funció de el cas
 • Diferents tipus de pròtesi sobre implants
 • Maneig estètic en la càrrega immediata
 • Perfil d'emergència. Perfil crític i subcrític
 • Preservació o reconstrucció de la arquitectura gingival
 • Maneig i remodelació dels teixits tous
 • Individualització el pilar provisional
 • Implantologia estètica, des del diagnòstic fins a l'acabat
 • Ús de la digitalització per obtenir estètica predictible
 • Fèrules quirúrgiques, provisionals associats
 • Tipus de connexions protèsiques, mútliples i unitàries. Importància en cada cas
 • Selecció de additaments i pilars provisionals i definitius en funció de cada cas
 • Planificació de cirurgia guiada
 • One abutment one time
 • Procediments clínics per a l'elaboració de pròtesis estètiques sobre implants
 • Pròtesis cimentades, cargolades, ciment-cargolades, etc.
 • Presa d'impressions definitives analògiques o digitals. Protocols pràctics.
 • Maneig dels pòntics provisionals i definitius
 • Comunicació amb el laboratori
 • Maneig dels provisionals per a control del perfil ideal d'emergència
 • Prototips funcionals i el seu ús per obtenir resultats predictibles
 • Materials i tècniques per a rehabilitacions amb implants, des de la pròtesi unitària fins a la rehabilitació completa
 • Consideracions en els tractaments combinats de dents i implants
 • Maneig de complicacions
 • Correcció de casos complexos amb rehabilitacions antiestètiques preexistents

  - Repàs dels temes tractats durant el Postgrau i resolució de dubtes

Els nostres professors

José Luis Padrós Serrat

Director/a


Veure Perfil

Dr. Jason Smithson

Doctor
Veure Perfil

Dr. Lorenzo Vanini

TEACHER
Veure Perfil

Dra. Margarita Monterrubio

TEACHER
Veure Perfil

Ferran Llansana

Doctor
Veure Perfil

Dr. Xavier Rodríguez Ciurana

Doctor
Veure Perfil

Dr. Roberto Padrós

Doctor
Veure Perfil

Dr. Xavier Vela Nevot

Doctor
Veure Perfil

Dr. David Morales Schwartz

Doctor
Veure Perfil

Ramón Ceballos

Doctor
Veure Perfil

Dr. Rafael Vila Tello

Doctor
Veure Perfil

August Bruguera

TEACHER
Veure Perfil

Dr. Emilio López Jiménez

Doctor
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: 5600€

Preu No Soci: 6100€

Places : 30

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40 Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

27-05-2021

3 Dies

01-10-2021

2 Dies

29-10-2020

1 Any