Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

14-12-2018

1 Any

per persona /

4600

Inici Cursos

Curs de Postgrau en Implantologia Pràctica 2018-2019

Curs de Postgrau en Implantologia Pràctica 2018-2019

Director/a

Javier Martinez Osorio

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

L'objectiu del postgrau de Implantologia pràctica, és iniciar-se en les tècniques implantològiques des del punt de vista de diferents marques i tipus d'implants segons les tendències més actuals. Els alumnes començaran a posar els primers implants dentals, basant-se en una correcta planificació amb objectius rehabilitadors-protètics integrals del pacient.
Això es realitzarà amb sessions teòriques i moltes hores pràctiques in vitro i amb pacients, tutelats pels professors del postgrau.

Programa

Divendres, 14 de decembre de 2018 - de 16:00 a 20:00 h 
Dissabte, 15 de decembre de 2018 – de 09:30 a 19:00 h

Anatomia quirúrgica de la regió orofacial . Tècniques quirúrgiques bàsiques o generals de Cirurgia Oral
Diagnòstic per la Imatge en Implantologia Oral: OPG, CT, CBCT
Instrumental quirúrgic necessari
Incisions i penjolls en implantologia, maneig de teixits tous .
Tipus de sutures, descripció, selecció i ús
Tècnica de Cirurgia mínimament invasiva en Implantologia Oral
Planificació del tractament implantològic:
Cirurgia orientada a la Pròtesi
Tipus de pròtesi implantosoportades fixes i removibles

Pràctica: dissabte
Es realitzaran pràctiques “in vitro” amb espècimens animals (Incisions, penjolls i sutures en cirurgia d'implants)

Divendres, 18 de gener de 2019 de 16:00 a 20:00 h
Dissabte, 19 de gener de 2019 de 09:30 a 19:00 h

INDICACIONS DELS TRACTAMENTS AMB IMPLANTS OSTEOINTEGRATS. ESTUDIS PER A LA SEVA CORRECTA PLANIFICACIÓ.

Diagnòstic i pla de tractament implantològic amb implants ASTRA-XIVE-ANQUILOS
Diferents tipus d'Implants per la seva forma macroscòpica i microscòpica.
Tipus de rosques: Implants autorroscants i aterrajats
Superfícies d'Implants
Connexions protèsiques Interna i externa Protocols quirúrgics implantològics
Presentació de casos clínics amb implants

Pràctica: Dissabte
Es realitzaran pràctica in vitro de col·locació d'implants en caps d'espècimens d’animal

Divendres, 15 de febrer de 2019 de 16:00 a 20:00 h
Dissabte, 16 de febrer de 2019 de 09:30 a 19:00 h

PERIO -IMPLANTOLOGÍA

Tots els conceptes de periodòncia aplicables a la implantologia oral Empelts i penjolls mucogingivals, retraccions en periodoncia i perioimplantologia
Empelts de teixit connectiu, empelts composts i de transposició
Microcirurgia en cirurgia plàstica periodontal
Regeneració en implantologia
Presentació de casos clínics de cirurgia perio-implants.

Pràctica: Dissabte
Es realitzaran pràctiques de microcirurgia de teixits tous periimplantaris al capdavant animal amb realització d'empelts pediculats, lliures, empelts composts i de teixit connectiu

Divendres, 15 de març de 2019 de 16:00 a 20:00 h
Dissabte, 16 de març de 2019 de 09:30 a 19:00 h

Diferents tipus d'Implants: Connexió externa
Connexió Interna. Aditaments protèsics dels diferents implants i solucions en pròtesis sobre implants, fixes i removibles
Connexions indexades i connexions de segellat cònic
Microscòpia electrònica dels diferents implants i els seus ajustos
Casos complexos de pacients amb importants deficiències òssies: Sistemes d'Expansió òssia:
Cirurgia sense fresat, cirurgia mínimament invasiva
Elevació de si maxil·lar externa i interna
Presentació de casos clínics amb diferents tipus d'implants Implantis
Implants curts, Implants provisionals o transicionals, Implants monofàsics

Pràctica: Dissabte
Es realitzaran pràctiques al capdavant d'animals amb diferents tipus d'Implants estudiats el dia anterior
Pràctiques amb expansors en caps i mandíbules animals

Divendres, 26 d'abril de 2019 de 16:00 a 20:00 h
Dissabte, 27 d'abril de 2019 de 09:30 a 19:00 h

Diferents tipus d'Implants.: Superfície SLA ultrapura
Connexió hexàgon intern
Sistema de doble espira progressiva
Disseny còncau de principi a
fi Alts resultats estètics d'aquests sistemes d'implants
Presentació de casos clínics cirurgia i pròtesi amb aquest tipus d'implants

Pràctica: Dissabte
Es realitzaran pràctiques in vitro de col·locació d'implants PALTOP
Motors en implantologia: contraangles reductors i velocitats i torque necessaris en Implantologia

Divendres, 17 de maig de 2019 de 16:00 a 20:00 h
Dissabte, 18 de maig de 2019 de 09:30 a 19:00 h

Atrofies maxil·lars: regeneració en implantologia
Elevació clàssica de si maxil·lar
Utilització de biomaterials en implantologia: substituts d'os i membranes
Empelts ossis en bloc

Pràctica: Dissabte
Es realitzaran pràctiques d'elevació de si maxil·lar amb biomaterials (en espècimens animals) i obtenció d'empelts en bloc

Divendres, 14 de juny de 2019 de 16:00 a 20:00 h
Dissabte, 15 de juny de 2019 de 09:30 a 14:00 h

Sistema d'Implants PROTOCOLS I TIPUS D'IMPLANTS autorroscants d'alt torque
d'inserció
Implantis SPI l'implant espiral original i les seves evolucions
Sistema d'elevació atraumàtica de si maxil·lar: Cortical-fix
Conceptes protèsics de planificació amb implants
Exposició de casos clínics intervinguts pels alumnes
Complicacions en Implantologia: com prevenir-les i resoldre-les

Pràctica: Dissabte
Pràctica amb implants, pràctica d'elevació atraumàtica o tancada d'elevació de si maxil·lar

Pràctiques sobre pacients: es realitzaran previ estudi dels casos en sessions clíniques conjuntes amb els professors del curs

L'alumne podrà col·locar els implants personalment assistit pels professors en 1 o 2 sessions en les clíniques dels professors, aportant el mateix alumne el pacient. El màxim d'implants a col·locar serà de
8 Les pròtesis que es realitzin en els pacients intervinguts serà el propi alumne encarregat de la seva realització, assessorat si precisa pels professors que ho hagin dirigit en la fase quirúrgica.

Els nostres professors

Javier Martinez Osorio

Director/a


Veure Perfil

Jose Luis Blasco

Doctor
Veure Perfil

Federico Margitic

Doctor
Veure Perfil

I. Peláez Deloño

Doctor
Veure Perfil

Antoni Flichy

Doctor
Veure Perfil

Hernan Lopez Rubin

Doctor
Veure Perfil

M. A. Vílchez

Doctor
Veure Perfil

Diego Caballero

Doctor
Veure Perfil

J. Carlos Torres Segura

Doctor
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: 4200€

Preu No Soci: 4600€

Places totals : 15

Lloc : Centre de la SCOE

Cursos relacionats

18-10-2019

8 Dies

14-12-2018

1 Any

01-07-2019

5 Dies