Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Postgrau en Implantologia Integral 2020/2021

Director/a

Dr. Javier Bara

Director/a

Federico Margitic

Director/a

José M. Barrachina Díez

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

"Davant la situació que estem vivint, és probable que hi hagi certa incertesa en relació amb la celebració dels Postgraus i Cursos de la SCOE per al Curs Acadèmic 2020-2021. El compromís de la SCOE és oferir una formació de qualitat i per això, hem estem treballant en un model educatiu que ens permeti garantir la formació independentment d'aquestes incerteses i que es pugui adaptar a qualsevol contingència. El nostre objectiu principal és realitzar el curs presencial, però si no es pogués començar la formació presencial, l'opció que hem triat és combinar la formació teòrica online amb la formació presencial. La seu de la SCOE estarà preparada per a la formació presencial per si fos possible i alhora tenir-ho tot a punt per si no fos possible la formació presencial i poder oferir la part teòrica en línia des del primer dia i deixar la part pràctica un cop la situació es normalitzés. "

 

El programa d’implantologia integral de la fundació SCOE té com a objectiu formar als alumnes perquè adquireixin els coneixements i habilitats necessàries per a abordar un tractament amb implants dentals, des de casos simples a casos complexos.

És un programa multidisciplinari que combina coneixements quirúrgics, periodontals i protètics, on s'empren les últimes tecnologies en diagnòstic i rehabilitació protètica amb odontologia digital i tecnologia CAD/CAM.

El postgrau té la col·laboració i suport de Straumann group. Està dividit en 6 mòduls. Cada mòdul té una part teòrica i una part pràctica. Es realitzaran pràctiques sobre fantomes, caps d'animals i dissecció de cadàvers.

Els participants que realitzin el curs de postgrau íntegrament tindran a més la possibilitat d'assistir a les clíniques privades dels docents, per a complementar la formació pràctica, així com col·locar implants en pacients en les instal·lacions clíniques de la FSCOE.

Els socis de la SCOE i els membres ITI tindran un descompte especial en el preu del postgrau, així com en el preu individual de cada mòdul.

Els alumnes del postgrau tindran incloses dues jornades d'actualització en l'àmbit de la implantologia, que es desenvoluparan durant el curs acadèmic en la SCOE.

El programa també inclou com a novetat d’aquest any sessions clíniques online i webinars.

Programa

Divendres, 22 de gener de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h
Dissabte, 23 de febrer de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 

PROGRAMA TEÒRIC
Divendres, 22 de gener de 2020 de: 09:00 a 19:00 h

 • Benvinguda i presentació
 • Anatomia de la regió orofacial. Anatomia quirúrgica dels maxil·lars
 • Història clínica en implantología oral
 • Mètodes diagnòstics per a estudi (wax-up) i planificació d'implants. Fèrules radiogràfiques i quirúrgiques.
 • Instrumental quirúrgic bàsic i específic d'implants amb seqüència de fresat.
 • Maneig de camp quirúrgic. Asèpsia i Esterilització.
 • Documentació gràfica. Foto i vídeo.
 • Accés a base de dades i cerca bibliogràfica. Anàlisi de l'evidència científica.

 

PROGRAMA PRÀCTIC
Dissabte, 23 de gener de 2021 de 09:00 a 14:00 h

 •  Diagnòstic i planificació digital amb CoDiagnostiX.
 •  Pràctica de fresat i col·locació d'implants en fantomes.
 •  Presa de decisió protèsica sobre fantomes.

Dijous, 18 de febrer de 2021 de 09:00 a 19:00 h
Divendres, 19 de febrer de 2021 de: 09:00 a 19:00 h

Dissabte, 20 de febrer de 2021 de 09:00 a 14:00 h

 

ASSISTÈNCIA CLÍNICA
Dijous, 18 de febrer de 2021 de 09:00 a 14:00 h

 

TRACTAMENT DE PACIENTS
Dijous, 18 de febrer de 2021 de 15:00 a 19:00 h

 • Història clínica. Avaluació clínica i radiogràfica. Documentació. Fotos.
 • Impressions per a models d'estudi.
 • Planificació amb CoDiagnostiX

 

PROGRAMA TEÒRIC
Divendres, 19 de febrer de 2021 de: 09:00 a 19:00 h

 • Biologia dels teixits ossis i oseointegración.
 • Biologia dels teixits tous.
 • Temps per a col·locació d'implants: Immediats, primerenc, diferit.
 • Implants dentals: tipus, dissenys, superfícies.
 • Incisions i disseny de colgajos.
 • Tipus i tècniques de sutura.
 • Cirurgia bàsica convencional per a la col·locació d'implants
 • Cirurgia guiada per ordenador

 

PROGRAMA PRÀCTIC
Dissabte, 20 de febrer de 2021 de 09:00 a 14:00 h

 • Sutures en cap d'animal.
 • Dissecció de colgajos en cap d'animal.
 • Col·locació d'implants en cap de porc.

Dimecres, 17 de març de 2021 - de 09:00 a 19:00h
Dijous, 18 de març de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h

Divendres, 19 de març de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 

PROGRAMA TEÒRIC
Dimecres, 17 de març de 2021 - de 09:00 a 14:00h

 • Cirurgia plàstica de teixits tous en implants: Empelts Lliures, Empelts de teixit connectiu, Roll-on, Colgajo pediculado palatino.
 • Presa d'empelts: Durs i tous.

 

TRACTAMENT DE PACIENTS
Dimecres, 17 de març de 2021 - de 15:00 a 19:00h

 • Col·locació d'implants amb fèrula de cirurgia guiada
 • Presa d'impressió convencional i digital en pacients intervinguts.
 • Col·locació de pròtesi provisional dissenyada per CAD-CAM

 

PRÀCTICA EXTRAORDINÀRIA y PROGRAMA TEÒRIC
Dijouss, 18 de març de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h

 • Dissecció anatòmica en cadàver.
 • Atròfies de teixits ossis i tous.
 • Rehabilitació de maxil·lars atròfics.
 • Cirurgia regenerativa de teixits durs: Regeneració òssia horitzontal i vertical.
 • Transposició del NDI, distracció òssia i expansió crestal.
 • Ús de microcargols i microimplants en cirurgia implantológica.

 

PROGRAMA PRÀCTIC
Divendres, 19 de març de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 • Taller de regeneració òssia (presa d'empelts, bisturí piezoelèctric, membranes i sistemes de fixació)
 • Taller de maneig de teixits tous.
 • Taller de col·locació de microcargols i microimplants.

Dijous, 08 d'abril de 2021 - de 09:00 a 19:00 h
Divendres, 09 d’abril de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h

Dissabte, 10 d’abril de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 

ASSISTÈNCIA CLÍNICA
Dijous, 08 d'abril de 2021 - de 09:00 a 14:00 h

 

TRACTAMENT DE PACIENTS
Dijous, 08 d'abril de 2021 - de 15:00 a 19:00 h

 • Col·locació d'implants amb fèrula de cirurgia guiada
 • Presa d'impressió convencional i digital en pacients intervinguts.
 • Col·locació de pròtesi provisional dissenyada per CAD-CAM

 

PROGRAMA TEÒRIC
Divendres, 09 d’abril de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h

 • Elevació de si maxil·lar
 • Implants angulats, pterigoideos, zigomàtics, curts i estrets.
 • Complicacions quirúrgiques.
 • Complicacions biològiques. Periimplantitis

 

PROGRAMA PRÀCTIC
Dissabte, 10 d’abril de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 • Elevació de si maxil·lar
 • Taller pràctic de cirurgia peri-implantaria
 • Taller pràctic de explantación

Dijous, 13 de maig de 2021 - de 09:00 a 19:00 h
Divendres, 14 de maig de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h

Dissabte, 15 de maig de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 

ASSISTÈNCIA CLÍNICA
Dijous, 13 de maig de 2021 - de 09:00 a 14:00 h

 

TRACTAMENT DE PACIENTS
Dijous, 13 de maig de 2021 - de 15:00 a 19:00 h

 • Col·locació d'implants amb fèrula de cirurgia guiada
 • Presa d'impressió convencional i digital en pacients intervinguts.
 • Col·locació de pròtesi provisional dissenyada per CAD-CAM

 

PROGRAMA TEÒRIC – Conjunt amb postgrau de pròtesi
Divendres, 14 de maig de 2021 - de: 09:00 a 19:00 h

 • Biomecànica en pròtesi sobre implants
 • Protocol SAC
 • Materials i tècniques d'impressió en pròtesi sobre implants: Presa d'impressions (connexió interna-connexió externa): Cubeta oberta-cubeta tancada, ferulización o no, material d'impressió
 • Elecció de pilars: pilars cementados o cargolats. Cargolar a pilar o a implant. Pilars de titani, de zirconio o sobrecolables. Pilars mecanitzats o calcinables
 • Tipus de pròtesi: cementadas vs. cargolades. Disseny d'estructures. Comunicació amb el laboratori. Connexió dent-implanti: quan és aconsellable o necessària? Cementado de pròtesi cementadas. Cargolat de pròtesis cargolades
 • Temps per a la col·locació de la pròtesi: Immediata vs diferida.
 • Provisionalización en pròtesi sobre implants.
 • Càrrega immediata i implants immediats: quan és planteable la càrrega immediata des d'un punt de vista quirúrgic? Protocol per a realitzar càrrega immediata: estabilitat primària, torque d'inserció, longitud i diàmetre de l'implant, situació en l'arcada i antagonista. Aspectes quirúrgics a tenir en compte en el moment de plantejar-nos una càrrega immediata. Col·locació d'implants immediats: criteris clínics.
 • Oclusió en pròtesi fixa implanto-suportada
 • Casos clínics sistematitzats pas a pas: unitaris anteriors cementados, unitaris anteriors cargolats, múltiples anteriors cementados, múltiples anteriors cargolats, unitaris posteriors cargolats, unitaris posteriors cementados, múltiples posteriors cargolats, múltiples posteriors cementados, arcades completes

 

PROGRAMA PRÀCTIC
Dissabte, 15 de maig de 2021 – de 09:00 a 14:00 h

 • Presa d'impressió convencional i digital amb implants de connexió interna i externa, i de cubeta oberta i tancada.
 • Confecció de pròtesi provisional fixa implanto-suportada

Dijous, 10 de juny de 2021 - de 09:00 a 19:00 h
Divendres, 11 de juny de 2021 - de 09:00 a 19:00 h
Dissabte, 12 de juny de 2021 - 09:00 a 14:00 h

 

ASSISTÈNCIA CLÍNICA
Dijous, 10 de juny de 2021 - de 09:00 a 14:00 h

 

TRACTAMENT DE PACIENTS
Dijous, 10 de juny de 2021 - de 15:00 a 19:00 h

 • Col·locació d'implants amb fèrula de cirurgia guiada
 • Presa d'impressió convencional i digital en pacients intervinguts.
 • Col·locació de pròtesi provisional dissenyada per CAD-CAM

 

PROGRAMA TEÒRIC - Conjunt amb postgrau de pròtesi
Divendres, 11 de juny de 2021 - de 09:00 a 19:00 h

 • Sobredentaduras implantosoportadas i implantomucosoportadas: Planificació del tractament; Importància del muntatge de dents en cera; Biomecànica de les sobredentaduras; Número i localització dels implants; quan optar per pròtesi fixa i quan per sobredentadura; presa d'impressions, registres craneomaxilares i intermaxil·lars; elecció del tipus d'ancoratge: Ferulizar o no ferulizar.
 • Ancoratges axials (ancoratges de bola, Locator). Avantatges i desavantatges. Indicacions. Particularitats en la seva manipulació
 • Barres (Ackerman, Dolder, Hader). Característiques de les barres. Avantatges i desavantatges. Indicacions. Particularitats en la seva manipulació. Estructures de reforç de la sobredentadura. Muntatge de dents. Fixació d'ancoratges
 • Oclusió en pròtesi amovible implanto-suportada

 

PROGRAMA TEÒRIC – Conjunt amb postgrau de pròtesi
Dissabte, 12 de juny de 2021 - 09:00 a 14:00 h

 • Complicacions protèsiques
 • Manteniment en pròtesi fixa i amovible sobre implants

Els nostres professors

Dr. Javier Bara

Director/a


Veure Perfil

Federico Margitic

Director/a


Veure Perfil

José M. Barrachina Díez

Director/a


Veure Perfil

Dr. Carles Martí Pagès

TEACHER
Veure Perfil

Miguel Martínez

Señor
Veure Perfil

Josep Morán Güash

Doctor
Veure Perfil

Dr. Xavi Mir Marí

Doctor
Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Joan Golobart

profesor
Veure Perfil

Miguel Beltran

profesor
Veure Perfil

Bernat Hervàs

Doctor
Veure Perfil

Dr. Eloy García Díez

profesor
Veure Perfil

Xavier Costa Berenguer

Doctor
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: SCOE, ITI: 6.100€

Preu No Soci: 6.800 €

Places : 8

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

15-04-2021

1 Any

29-10-2020

1 Any

22-01-2021

1 Any