Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

25-01-2019

1 Any

per persona /

Gratis

Inici Cursos

Curs de Postgrau Integrat en Odontologia 2018-2019

Curs de Postgrau Integrat en Odontologia 2018-2019

Director/a

Ernest Mallat Callís

Director/a

Fernando Autrán Mateu

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

L'enfocament d'aquest Postgrau, és fer una posada al dia, en el qual s'exposin de forma clara, ordenada i concisa, els procediments i tècniques més freqüents en el nostre treball diari, relacionades amb el tractament integral dels pacients adults.

Programa

Divendres, 25 de gener de 2019 de 09:30 a 19:30 h
Dissabte, 26 de gener de 2019 de 09:30 a 19:30 h

 

Dr. Ernest Mallat Callís i Dr. Xavier Costa Berenguer

 

 • Descripció dels diferents escenaris que es poden presentar en la nostra consulta en relació als problemes estètics del sector anterior
 • Paràmetres estètics necessaris per analitzar cada cas
 • Importància de l'encerat diagnòstic
 • La mascarilla diagnòstica (mock-*up) com a eina per al pla de tractament i una preparació mínimament invasiva
 • La pròtesi provisional com a eina diagnòstica des d'un punt de vista estètic, fonètic i oclusal
 • Conformació de póntics estètics mitjançant la pròtesi provisional
 • Actitud enfront de corones deficients i pilars amb mobilitat per trauma oclusal
 • Com abordar el pacient amb desgastos anteriors
  • Diagnosticar la causa. Referències que ens orientaran en el diagnòstic
  • Detalls que ens orientaran cap al tractament correcte
  • Quan optar per ortodòncia? Quan optar per allargament? Quan optar per odontoplastia negativa del antagonista?
  • Com abordar el pacient amb desgastos anteriors i posteriors
  • S'ha perdut DVO? Recuperem DVO en augmentar-la?
  • Quins fonaments hem de tenir clar en plantejar els augments de la DVO?
  • Quant augmentar la DVO? Qui dicta l'augment de la DVO requerit? Quin factor limita l'augment de la DVO?
  • S'acostumarà el meu pacient a la nova DVO?
  • Quin és el protocol passo a pas d'augment de la DVO en clínica?
  • Com evolucionarà el meu tractament en el temps?
  • La fèrula miorrelaxant com a últim pas en la rehabilitació dels casos amb desgastos severs.


Consideracions en Periodoncia i implants

 • Diagnòstic de les malalties periodontals i identificació de la salut periodontal.
 • Extreure o mantenir? Factors a considerar per determinar el pronòstic periodontal: locals, generals i sistémics.
 • Planificació i seqüència del tractament periodontal.
  · Fase sistémica. Preparació del pacient.
  · Teràpia causal. Tractament no quirúrgic i quirúrgic pel control de la infecció.
  · Fase correctiva. Correcció de seqüeles de la malaltia.
  · Fase de manteniment. Importància en el pronòstic i durabilitat del tractament integral
 • Protocols de manteniment periodontal i periimplantari.

Divendres, 15 de febrer de 2019 de: 09:30 a 19:30 h
Dissabte, 16 de febrer de 2019 de 09:30 a 19:30 h

 

Dr. Marc Gil Palmer - Dr. Marc Llaquet
Dra. Natalia Figueras - Dr. Jose Miguel Castro

 

Introducció al sistema oclus-postural

 • Concepte de rang de tolerància
 • Directrius clíniques d'actuació a nivell oclusal
 • Objectius oclusales: Oclusió mútuament protegida

Requisits d'una història clínica i exploració oclusal bàsica des d'un punt de vista pràctic
Anatomia fisiològica

 • Línies de referència individuals i de conjunt
 • Aplicació pràctica dels conceptes de línies de referència

Concepte de guia anterior i canina. Principis de cinemàtica mandibular

 • Acobli anterior i eixos dentarios
 • Funcions del caní
 • Estudi cinemàtic de la guia canina i anterior

Topalls i estabilitzadors

 • Concepte de topalls i estabilitzadors
 • Protocol estudi oclusal amb pins desmuntables

Inducció. Concepte de relació cèntrica

 • Importància de la relació cèntrica
 • Tècniques induïdes i acte induïdes
 • Desprogramació i avaluació kinesiològica i postural. Equilibri de cadenes musculars

Dimensió vertical

 • Concepte de dimensió vertical (DV anterior Vs DV posterior)
 • Com saber si existeix perdua de dimensió vertical
 • Repercussions del canvi de dimensió vertical
 • Quant cal augmentar la dimensió vertical
 • Requisits bàsics abans de canviar la dimensió vertical
 • Importància d'un ortótico com a prova neurofuncional del canvi de relació craneomandibular

Protocol pas a pas de canvi de dimensió vertical i rehabilitació oclusal

Fèrules de descàrrega

 • Neurofisiologia oclusal
 • Com confeccionar una fèrula
 • Zones d'una fèrula de descàrrega
 • Protocol pràctic d'ajust de fèrules

Anatomia de l'ATM

 • Bloquejos i luxacions menicals i temporomandibulars
 • Exploració ATM bàsica. Mapa del dolor

Posició mandibular

 • En el sistema crani-sacral
 • En el sistema postural

Alineadors pel generalista

 

Alineadors invisibles; l'alternativa que actualment escullen la majoria de pacients.

• Què són i com funcionen.
• Alineadors express o tractaments complets: quan podem escollir una opció o una altra, tractar una arcada o ambdues.
• Què podem corregir; ressalt, sobremosseguda, apiñamientos lleus, moderats, moviments d'intrusió/extrusió i millorar l'oclusió del pacient.
• Quan és necessària una ortodòncia prèvia a un tractament de rehabilitació estètica.
• Planificació del cas en 3D
• Presentació de casos

 

Adhesió en odontologia moderna

 

• Principis i fonaments de l'adhesió als teixits dentals mineralizats: esmalt i dentina.
• Protocols d'adhesió per a odontologia restauradora directa i indirecta.
• Adhesió a diferents Biomaterials restauradors: ceràmiques vítries, ceràmiques híbrides, composite, metall & zirconia.
• Optimització de l'adhesió a dentina amb restauracions adhesives indirectes: Segellat dentinari immediat

 

Protocols de cementació adhesiva: Què adhesiu i quin ciment utilitzar segons cas i naturalesa del material que pretenguem adherir.

 

Endodòncia per al generalista

 

Introducció a l'endodòncia del segle XXI

 

Objectius del tractament i re-tractament de conductes

 

Diagnòstic en endodòncia

 • Claus per a un bon diagnòstic
 • Classificació de la patologia polp-periapical
 • Ús de CBCT en endodòncia
 • Emergències en endodòncia

 

Pronòstic actual de l'endodòncia: On està el límit?

 

Endodòncia pas a pas:

1. Anatomia del sistema de conductes i accés cameral
2. Determinació de longitud de treball
3. Neteja i conformació dels conductes: instrumentació contínua vs reciprocant
4. Desinfecció del sistema de conductes: solucions i tècniques d'irrigació
5. Obturació del sistema de conductes: tècniques en fred vs gutapercha termoplàstica

 

Endodòncia de la dent permanent inmadura

 • Teràpia pulpar vital
 • Apicoformació
 • Regeneració pulpar

 

Reabsorcions radiculars

 • Classificació actual
 • Diagnòstic i pronòstic
 • Maneig de reabsorcions radiculars: Com abordar-les?

Presa de decisions en endodòncia: de la cirurgia apical al reimplante intencional

Divendres, 8 de març de 2019 de 09:30 a 19:30 h
Dissabte, 9 de març de 2019 de 09:30 a 19:30 h

 

Dr. Ernest Mallat Callís

 

Ceràmiques més utilitzades: Porcellana feldespàtica, òxid de zirconi i disilicat de liti. Noves ceràmiques i ceràmiques híbrides.

 

Una nova visió sobre la duresa dels sistemes ceràmics i la seva repercussió en el desgast de l'esmalt antagonista.

 

Indicacions de les diferents ceràmiques en àrees estètiques:

 

• Carilles vestibulars
• Corones anteriors
• Ponts anteriors

 

Indicacions de les diferents ceràmiques, en versió monolítica i maquillada o en forma de cofia i porcellana feldespàtica de recobriment, en àrees funcionals:

 

• Carilles palatines
• Corones posteriors
• Corones posteriors amb espai oclusal reduït
• Ponts posteriors

 

Detalls de la preparació de les dents per a restauracions totalment ceràmiques de recobriment complet, anteriors i posteriors

 

• Quin paràmetre del tallat determina el material restaurador en el sector anterior?
• Protocol pas a pas de tallat

 

Detalls de la preparació de dents per carillas de porcellana

 

• Com decidir la profunditat de tallat?
• Tallat de la cara vestibular
• Tallat de la vora incisal. Quin és el tipus de preparació incisal idònia?
• Tallat de les cares proximals
• Preparació marginal
• Acabat i polit
• Particularitats en el tallat

 

Comunicació amb el laboratori. Transmissió de dades al laboratori. Diagnòstic del color

 

Disseny d'estructures d'òxid de zirconi en dents anteriors, dents posteriors, ponts i pròtesis sobre implants

 

Anàlisis de les restauracions de zirconi fabricades amb sistemes CAD-CAM: com evitar complicacions

 

Maneig clínic de les estructures d'òxid de zirconi

 

Ús de restauracions totalment ceràmiques en pròtesi fixa sobre implants: pilars, corones i ponts

 

Protocol de cementat adhesiu de les restauracions totalment ceràmiques

Divendres, 5 d'abril de 2019 de: 09:30 a 19:30 h
Dissabte, 6 d'abril de 2019 de 09:30 a 19:30 h

 

Dr. Fernando Autrán Mateu i Dra. Maria Alejandra Millan

 

En aquest mòdul de composites anteriors, aprofundirem sobre els diferents tipus de composites, i com escollir els materials en funció del tipus de restauració a realitzar per obtenir els millors resultats mecànics i estètics. Parlarem de les diferents tècniques d'estratificació, i de l'ús d'opaquers i tints, per modificar el color en les nostres restauracions.
S'explicarà com realitzar carilles completes amb canvi de color en dents amb substrats desfavorables, i l'ús d'opacadores i tints per aconseguir diferents efectes.
També es mostrarà com fer una seqüència de poliment completa, posant l'accent principalment en l'anatomia secundària i terciària de les dents anteriors, i l'acabat estètic final dels mateixos.

 

Els sistemes actuals de composites

 

Estratificació

 

Carilles completes de composite

 

Tècnica estratificada complexa

 

Classes IV invisibles

 

Color en Odontologia

 

Color en composites

 

Canvi de color

 

Uso de maquillatges i efectes

 

Opaquers

 

COMPOSITES POSTERIORS ESTÈTICS

• Classes de restauracions:  inlay, onlay, overlay
• Tècniques directes
• Tècniques semidirectas
• Tècniques indirectes
• Indicacions d'u

Dimecres, 12 de juny de 2019 de: 09:30 a 19:30 h
Dijous, 13 de juny de 2019- de 09:30 a 19:30 h
Divendres, 14 de juny de 2019 de 09:30 a 19:30 h

 

Dr. Marc Gil Palmer - Dr. Ernest Mallat Callís
Dr. Fernando Autrán - Dra. Maria Alejandra Millán

 

Aquest mòdul està dividit en tres dies:

 

El primer dia farem pràctiques d'estratificació amb composites sobre fantomes.

 

1. Classe IV estratificada. Confecció d'halo tridimensional
2. Conoide estratificat. Ús de tints
3. Carilla completa amb canvi de color Uso de opaquers.
4. Seqüència correcta d'acabat i poliment per aconseguir una anatomia primària, secundària i terciària que imiti a la dent natural.

 

El segon dia farem pràctiques de tallats per a ceràmiques de les diferents situacions que es poden plantejar. Des de carillas, onlays i overlays , fins a corones completes.

 

1. Es realitzarà el tallat de peces anteriors i posteriors sobre fantomas, preparant-les per a corones de recobriment complet i ponts, amb els diferents tipus de preparació marginal utilitzades en restauracions totalment de porcellana

2. Es realitzarà el tallat de carillas vestibulars sobre fantomas per a dents anteriors, controlant el tallat amb l'ajuda de claus de silicona. Tallat de dents anteriors per carillas palatinas

3. Tallat de dents posteriors per overlays

 

El tercer dia farem pràctiques d'oclusió, amb la presa de registres de cèntrica, presa d'arc facial, i muntatge en articulador. També farem una anàlisi oclusal pas a pas per poder donar pas al pla de tractament.

 

 • Anàlisi de línies de referència d'uns models sense muntar
 • Disseny pràctic d'anatomia dental
 • Pràctica de definició de topalls i estabilitzadors
 • Presa d'arc facial
  • Es prendran els registres, però no es muntaran els articuladores
  • Podríem fer una demo de com es munten uns models que ja tindríem preparats amb els registres de cèntrica perquè veiessin la demo
 • Història clínica i esploración oclusal bàsica
 • Pràctica de presa de relació cèntrica i maneig de les laminillas de Long
  • Determinació de la dimensió vertical de treball segons el disseny de tractament
 • Confecció d'una guia canina
 • Desprogramación muscular. Test de Meersseman
 • Exploració postural
  • Test kinesiológicos i posturals
 • Anàlisis oclusal amb pines desmuntables
  • Definició d'un pla de tractament
 • Protocol d'ajust de fèrula de descàrrega
  • Avaluació kinesiológica de la fèrula de descàrrega
 • Exploració ATM
  • Mapa del dolor (exploració sinovial i ligamentosa)

Els nostres professors

Ernest Mallat Callís

Director/a


Veure Perfil

Fernando Autrán Mateu

Director/a


Veure Perfil

Marc Gil

Doctor
Veure Perfil

Xavier Costa Berenguer

Doctor
Veure Perfil

José Miguel Castro

Doctor
Veure Perfil

Natalia Figueras

Doctora
Veure Perfil

Marc Llaquet

Doctor
Veure Perfil

Maria Alejandra Millán

Doctora
Veure Perfil

Àlex Urpí Garcia

Doctor
Veure Perfil

Joan Gubau

Doctor
Veure Perfil

Ignacio Cañameras

Doctor
Veure Perfil

Jordi Silvestre

Instructor pràctiques
Veure Perfil

Inscriurem a la llista d'espera

Preu Soci: Teòric: 2.800 € Teòric + pràctic: 4.500 €

Preu No Soci: Teòric: 3.000 € Teòric + pràctic: 4.800 €

Places totals : 40

Lloc : Centre de la SCOE

Cursos relacionats

18-10-2019

8 Dies

22-11-2019

1 Any

04-10-2018

1 Any