Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.

Postgrau en Odontopediatria 2019-2020

Director/a

Yndira González Chópite

Categoria

Postgraus

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Que l'alumne conegui les bases del maneig odontològic del nen des del naixement fins als 18 anys a través de classes teòriques i pràctiques basades en l'evidència i en la presentació de casos clínics per poder desenvolupar una base de coneixements que els permetin resoldre problemes clínics concrets i així l'èxit del tractament dental prioritzant mantenir la salut oral en el pacient pediàtric.

Aquest Postgrau ofereix a més la possibilitat de pràctiques clíniques en el EAB Sardenya, supervisats per una Odontopediatra.

Programa

En el Mòdul 1 l'alumne serà capaç de reconèixer la importància de la primera visita en odontopediatria, elaborar un qüestionari per a pares i motivar-los a aconseguir la salut oral de la seva(s) fill(s) i coneixerà la definició, característiques i filosofia de la Llar Dental. Sabrà elaborar i desenvolupar un examen clínic extra i intraoral del pacient i coneixerà la seqüència de l'exploració. Haurà de finalitzar el mòdul coneixent les diferents anormalitats i patologies que afecten la cavitat oral del nen i sabrà registrar-les en el odontodiagrama. Aprendrà el valuós de l'examen radiogràfic, les dificultats de la realització de radiografies en nens de poca edat i com solucionar-les. Així mateix, comptarà amb teoria i pràctica per realitzar fotografies clíniques com a material de suport, de diagnòstic i seguiment de casos. En la confecció del pla de tractament, sabrà planificar el temps de les visites i les jerarquies dels tractaments a efectuar. I finalment coneixerà la importància de les guies d'objectius per a pares en la motivació per aconseguir una salut oral òptima des de la primerenca infància.

 

Teòric/Pràctic
Dissabte, 09 de novembre de 2019 de 9:30 a 20:00h

Dra. Yndira González, Dra. Claudia Hahn 

 

La primera visita Com, quan i on?
Llar Dental: Definició, justificació i característiques
Història clínica:
Anamnesi Què hem de preguntar en el qüestionari?
• Entrevista amb els pares. Entrevista motivadora
• Hàbits
• Dieta
Examen clínic:
Tècniques d'exploració segons l'edat del pacient
Posicionament per a l'exploració
Odontodiagrama
Examen radiogràfic:
• Indicacions de l'examen radiogràfic
• Radiografies intra i extraorales
• Tècniques, interpretació i diagnòstic
Fotografia clínica
Pla de tractament
Guies d'objectius per a pares. Motivació i compliment dels objectius

 

Pràctica: (2 hores)
I. Posicionament: reductors de butaca dental. Tècnic genoll-amb-genoll, llitera pediàtrica
II. Fotografia clínica
La pràctica estarà orientada a facilitar als alumnes la realització de l'examen clínic en el bebè i el nen, així com el registre fotogràfic correcte dels casos.

 

Material Necessari: 
Per a aquesta pràctica els alumnes han d'aportar:
- Càmera*
- Un mirall per a fotografia intrabucal oclusalgrandària 1
- Ordinador amb el programa Microsoft PhotoManager o el seu equivalent para Mac

En el Mòdul 2 l'alumne haurà d'aprendre quins són les bases del tractament preventiu en odontopediatría i com aplicar-les en la clínica. Insistirem en l'inici de la prevenció abans del naixement del nen i en l'especial atenció i cures orals en la dona embarassada. Discutirà sobre la posició actual de la societat i del clínic enfront de la utilització del fluor, dels antisèptics orals i el rol conductor de la dieta del nen en el desenvolupament del procés de la càries. Tindrà en l'assessoria de risc de càries i el diagnòstic basat en el sistema ICDAS unes eines actuals en la presa de decisions per al tractament i control del procés de la càries. Es ressaltarà la importància d'implicar a l'odontòleg en la difusió dels temes de salut oral dins de la comunitat i que sigui capaç de difondre els coneixements i cures per mantenir una adequada salut oral a les diferents especialitats que atenen a mares i bebès.

 

Teòric-Pràctic (In situ).
Dissabte, 21 de decembre de 2019 de 9:30 a 20:00h
Dra. Camila Palma

 

Odontologia Matern-infantil
o Salut oral i embaràs
o Tractament dental en la gestant
o Cures orals durant els primers mesos del bebè
Basis de la prevenció en odontopediatría:
o En què es basa la prevenció en OP? Importància i conceptes
o Placa: Detenció i control. Tècniques de raspallat

Fluor: Actualització de les pautes
Antisèptics
Segellats de fosses i fissures
Noves tendències: Xilitol, CPP-*ACP
Rol de la dieta en el desenvolupament del procés de la càries
Assessoria de risc de càries
o Ús clínic
o Guia anticipatoria
Diagnòstic de càries
o El procés de la càries
o Control de lesions precoces. “La taca blanca”
o ICDAS (International Càries Detection Assessment System)

Promoció de la salut oral

En el Mòdul 3 els alumnes aprendran que per tenir un millor acompliment com odontopediatres han de tenir les bases del desenvolupament cognitiu i socioemocional de nen i que el comportament del nen en la consulta odontológica pot modificar-se i adaptar-se a les diferents situacions.
Coneixeran i identificaran les tècniques per al maneig de la conducta i podran diferenciar les actituds negatives i encaminar-les cap a l'assoliment del tractament i estaran capacitats per derivar als pacients a tractaments amb sedació o anestèsia general en aquells casos que així ho requereixin.
Tindran coneixements d'anestèsia local en odontopediatría, sabran manejar dosi, vies d'administració i sobretot la importància d'aconseguir una bona anestèsia abans dels procediments invasius per al confort dels nostres pacients i augmentar les possibilitats d'èxit del tractament. 
Aprendran tècniques bàsiques en cirurgia oral, amb indicacions correctes per a la seva realització i com identificar procediments complexos que necessitin derivació.

 

Mòdul Teòric.
Dissabte, 11 de gener de 2020 de 9:30 a 20:00h
Dra. Ana García, Dra. Judit Rabassa. Dr. Josep Ros
Pràctiques en EAB Sardenya/ Hospital de Nens de Barcelona (Residència Clínica)

 

Desenvolupament psicomotor del nen. Desenvolupament cognitiu i emocional
Por, ansietat o fòbia dental?
I. Definició
II. Etiologia
III. Tècniques de maneig de conducta:
o Definició. Classificació
I. Usos segons l'edat del pacient
II. Sedació i Anestèsia General
o Indicacions i contraindicacions
o Sedació conscient
o Anestèsia general
Dolor. Tècniques per al maneig del dolor
Anestesia local en Odontopediatría
o Classificació i dosi. Toxicitat
o Indicacions i contraindicacions
o Mètodes d'administració

Cirurgia en Odontopediatría
o Exodoncias
o Exéresis de lesions
o Frenectomías

En el Mòdul 4 els alumnes es capacitaran en les diferents modalitats de restauracions en odontopediatría amb èmfasis en les lesions més comunes que representen un repte a causa de la curta edat dels pacients. La confecció de cavitats en dentició temporal; els diferents materials, les seves indicacions i la presa de decisions per a la selecció adequada del material a utilitzar. Donarem un repàs a les noves tendències en restauradora en casos complexos com el són les grans pèrdues de teixit dentario en la hipomineralizaciónincisiu-molar, amb la intenció d'elaborar protocols de tractament, basats en un correcte diagnòstic i pronòstic a llarg termini.

 

Mòdul Teòric/Pràctic.
Divendres, 21 de febrer de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 22 de febrer de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dra. Yndira González, Dra. Gema RodóAïllament del camp operatorio
Materials
Tècnica
Patró de la càries en dentició primària
Patró alimentació
Patró interproximal
Patró Hipoplàsia
Càries de la Primera Infància
Definició
Característiques clíniques
Classificació
Problemàtica actual
El concepte actual del tractament de la càries
Tractament mínimament invasiu
Tractament restaurador i les seves opcions
Restauracions interines
Restauracions convencionals (Sector anterior i posterior)
Corones d'acer inoxidable. Tècnica de Hall
Rehabilitació protésica. Aparell de Groper
Restauracions en Dentició Permanent jove
Tractament mínimament invasiu
Restauracions amb materials composts
Materials dentals
Principis bàsics i manipulació
Amb quins materials hem d'explicar en la consulta d'OP?
Hipomineralización Incisiu Molar (HIM)
Concepte, epidemiologia. Problemàtica actual
Diagnòstic diferencial
Classificació
Manejo clínic:
Mínima intervenció: Quan i com?
Restaurador:
Restauracions interines
Restauracions amb material compost
Incrustacions
Radical (Casos complexos, no restaurables)
Moment ideal de la exodoncia de 1r molar afectat de HIM
Discussió de casos clínics

Pràctica:
La pràctica està orientada a la confecció de restauracions en dents temporals antero-superiors afectats per càries i amb gran destrucció coronària a través de la utilització de corones d'acetat i d'aquesta forma resoldre un dels problemes més comuns en tractar nens petits amb CPI; i d'altra banda explicar i ensenyar com ha de tallar-se un molar permanent amb pèrdua de cúspides a causa de la HIM i/o càries avançada per ser restaurat amb incrustacions indirectes de composite i oferir una alternativa de tractament enfront de les restauracions tradicionals.
• Tallat i elaboració de reconstruccions de molars temporals amb corones metàl·liques
• Reconstruccions amb composite. Classes I, II
• Tallat de molars permanents per a l'elaboració d'incrustacions indirectes de composite

En el Mòdul 5 els alumnes aprendran les noves tendències en tractaments pulpares a través del coneixement de l'anatomia i fisiologia pulpar i el comportament del complex dentino-*pulpar enfront de l'atac bacterià de la càries. Amb base en les últimes recerques, discutiran sobre les diferents modalitats de tractament pulpar, sobre els materials a utilitzar i sobretot com realitzar un correcte maneig de les complicacions en matèria de patologies pulpares que poden desencadenar infeccions moderades o severes que són motiu d'urgència freqüent en consultes odontológicas i pediàtriques.

 

Mòdul Teòric i Pràctic.
Divendres, 20 de març de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 21 de març de 2020 de 09:30 a 20:00h

Dra. Montserrat Mercadé B, Dra. Ruth Mayné

 

Resposta de la dentina i la polpa a la càries
Diagnòstic de les lesions pulpares en dentició primària
Tractament pulpar en Dentició Primària:
• Protecció pulpar indirecta
• Pulpotomía:
Principis. Indicacions i contraindicacions. Materials i tècnica
• Pulpectomía:
Principis. Indicacions i contraindicacions. Materials i tècnica
• Complicacions del tractament pulpar en dentició primària i el seu maneig
• Controlis i pronòstic
Tractament pulpar en Dentició Permanent jove
Diagnòstic de les lesions pulpares en dentició permanent
• Protecció pulpar indirecta i indirecta
• Pulpotomía parcial:
Principis. Indicacions i contraindicacions. Tècnica. Materials
• Endodòncia:
Principis. Indicacions i contraindicacions. Tècnica. Materials
• Complicacions del tractament pulpar en dentició permanent jove i el seu maneig
• Controlis i pronòstic
Emergències en odontopediatría
• Infecció odontogénica
• Tractament local
• Indicacions de l'ús d'antibiòtics i analgésicos. Dosi, posología
Discussió de casos clínics

 

Pràctica:
Maneig de materials en endodòncia (Biodentine, MTA)
Endodòncia en molars temporals (Pulpotomía i Pulpectomía)

En el Mòdul 6 discutirem l'extens tema de la Traumatologia Dental: Com diagnosticar i classificar correctament les lesions; quins són les que ameritan tractament d'urgència o són susceptibles de derivació hospitalària; com fer protocols de tractament i com controlar en el temps les possibles seqüeles o complicacions. A més, coneixerà les últimes tendències en tractament estètic de la dent traumatizado, l'ús de Composites estètics i les tècniques d'estratificació que ens permetran restaurar de la millor manera possible la pèrdua coronal de les dents afectades pel trauma. El mòdul comprendrà una gran quantitat d'imatges clíniques de casos amb diversos tipus de traumatismes.

 

Mòdul teòric i pràctic.
Divendres, 24 d'abril de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 25 d'abril de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dra. Yndira González, Dra. Gema Rodó

 

Traumatisme dental: Veritable urgència en Odontopediatría
• Generalitats
• Epidemiologia
• Factors predisponentes
• Classificació
• Historia clínica en els traumatismes dentals
• Examen radiogràfic
Traumatismes en Dentició Primària
I. Lesions en teixits tous
II. Lesions en teixits durs
o Infracció
o Fractura no complicada de la corona
o Fractura complicada de la corona
o Fractura corono-radicular
o Fractura radicular
III. Lesions en el periodonto
o Concussió
o Subluxación
o Luxació lateral
o Luxació extrusiva
o Luxació intrusiva
o Avulsión
Traumatismes en Dentició Permanent Jove
I. Lesions en teixits tous
II. Lesions en teixits durs
o Infracció
o Fractura no complicada de la corona
o Fractura complicada de la corona
o Fractura corono-radicular
o Fractura radicular
III. Lesions en el periodonto
o Concussió
o Subluxación
o Luxació lateral
o Luxació extrusiva
o Luxació intrusiva
o Avulsión
Fractura del procés alveolar
Fractura dels maxil·lars
Seqüeles dels traumatismes dentals
I. Seqüeles en la dent traumatizado
o Canvi de color
o Necrosi
o Reabsorciones internes/externes
II. Seqüeles en la dent successora
o Etiopatogenia
o Decoloraciones/Taques/Hipoplàsia
o Ectopias/Fallades eruptivos
o Dilaceraciones
o Quists/Odontomas
Estètica en la dent traumatizado
o Elecció del color
o Tècnica d'estratificació
Discussió de casos clínics

 

Pràctica:
Model d'acrílic+composite
Composites FilTek
Adhesius
Material rotatori i llum
Kit de ferulización (Flow, filferro de lligadura ortodòncia)

Mòdul teòric/pràctic.
Divendres, 08 de maig de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 09 de maig de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dra. Claudia Hahn

 

Diagnòstic precoç de les maloclusiones en Odontopediatría
• Què és normal i què està alterat des de la perspectiva ortodóncica?
Els hàbits bucals deletéreos: la seva influència en l'origen d'una maloclusión
• Pronòstic sobre la base de l'anatomia oclusal inter-arquejades
Com interpretar el moment ideal de derivació ortodóncica
• Què podem tractar i què és millor derivar?

 

Pràctica:
Taller de confecció d'Ancoratge Extrabucal (AEB)
L'objectiu d'aquesta pràctica consisteix a preparar el mètode de tractament universalment més utilitzat per a la correcció de la classe II de Angle. Paral·lelament seran repassats els conceptes fonamentals d'utilització, temps d'ús, tipus de tracció i forma de col·locació. Es discutiran videos sobre la instal·lació de l'ancoratge amb l'objectiu de mostrar com s'ensenya a pares i pacient les normes de la seva instal·lació i utilització amb pacients reals.
Al final de la pràctica l'alumne identificarà amb claredat quan usar aquest tipus d'ancoratge i en quin tipus de pacient. Serà capaç de confeccionar-ho i dominarà les instruccions que els pares han de conèixer quan ho col·loqui en la consulta.

NECESSITATS PER A AQUESTA PRÀCTICA (aportar per l'alumne)

 Retolador per marcar indeleble (punta gruixuda) negre o blau
 Alicate de Angle estàndard
 Alicate tres puntes mitjà
 Alicate de tall per a filferro gruixut (laboratori)
Confecció d'Arc Lingual de Nance ALN com mantenedor d'espai
El propòsit d'aquest taller és aprendre a realitzar aquest aparell fix cementado mostrant tots els passos de confecció i clínics del mantenedor d'espai més important que existeix en l'arsenal terapèutic del ortodoncista. Paral·lelament a la pràctica s'abordaran els recursos que aquest mantenedor pot oferir-nos en la dentadura mixta com a generador d'espai en els pacients amb sever o moderat apiñamiento.

NECESSITATS PER A AQUESTA PRÀCTICA (aportar per l'alumne)

 Retolador per marcar indeleble (punta mitjà/gruixuda) negre o blau fosc
 Alicate de Angle estàndard
 Alicate tres puntes mitjà
 Alicate de tall per a filferro gruixut (laboratori)
 Encenedor de gas recarregable per soldar (en ferreteries)
 Masilla adhesiva, Ej; Blue Tack, Tac Patafix (en papereries)

Material: 2 models (Sup i inf), 4 bandes, filferro 0,6 i 0,9, tubs superiors dobles, soldadura.

En el mòdul 8 els alumnes podran conèixer i identificar les lesions més freqüents de patologia oral en nens i el seu tractament adequat a través de diverses imatges clíniques i casos. Valoraran la relació de moltes lesions orals amb malalties comunes de la infància. Discutirem la malaltia periodontal en el nen que a pesar que no és comú el seu diagnòstic pot implicar una malaltia sistémica de base pel que la nostra troballa pot ser vital en el pronòstic de la malaltia de base. Aprendran sobre l'atenció odontológica del nen amb patologia sistémica i els protocols a seguir per reduir els riscos de complicacions de la seva salut general que puguin generar-se per problemes en la salut oral.

 

Mòdul teòric.
Divendres, 05 de juny de 2020 de 09:30 a 20:00h
Dissabte, 06 de juny de 2019 de 09:30 a 14:00h
Dra. Yndira González, Dra. Mariona MonfortPatologia oral en el nounat
Epidemiologia i etiopatogenia
o Quists d'inclusió
o Dents neonatals
o Defectes congènits
o El nen prematur: Lesions associades a la prematuridad

Patologia oral en el nen:

Patologia de teixits tous
• Lesions ulcerativas i vesículo-*ampollosas (GEHV, lesions per trauma, aftas, eritema multiforme)
• Lesions pigmentadas (Candidiasis, nevus, “llengua negra”, llengua geogràfica)
• Lesions exofíticas (papil·loma, mucoceles, ránulas)
• Malalties comunes de la infància que cursen amb manifestacions orals

Patologia dento-alveolar
Relacionada amb l'erupció dentaria
Relacionada amb l'estructura dentaria
o Defectes estructurals
o Alteracions del color
o Alteracions de nombre
Lesionis quísticas
Malaltia periodontal en la infància
• Epidemiologia
• Etiopatogenia
• Diagnòstic
• Classificació
• Tractament
• Prevenció
El nen amb patologia sistémica
Generalitats
Protocols d'actuació en l'atenció odontológica de pacients amb patologia sistémica
o Asma
o Al·lèrgia
o Cardiopaties
o Alteracions hematológicas
o Antecedents oncològics
El pacient amb Esquerda Llavi-palatina
El pacient amb alteració del Sistema Nerviós Central (PCI, Autisme)
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

Casos clínics
Placa de Hawley amb drenatge per a quists (Disseny i demostració)

Els nostres professors

Yndira González Chópite

Director/a


Veure Perfil

Ruth Mayné Acién

Doctora
Veure Perfil

Camila Palma Portaro

Doctora
Veure Perfil

Montserrat Mercadé

Doctora
Veure Perfil

Gema Redondo Santiago

Doctora
Veure Perfil

Claudia Hahn Chacón

Doctora
Veure Perfil

Judit Rabassa Blanc

Doctora
Veure Perfil

Mariona Monfort Codinach

Doctora
Veure Perfil

Josep Rubio

Doctor
Veure Perfil

FES LA RESERVA

Preu Soci: 3600€

Preu No Soci: 4000€

Places totals : 20

Lloc : Av. Josep Tarradellas 40

Cursos relacionats

25-01-2019

1 Any

14-12-2018

1 Any

25-01-2019

1 Any