Llista d'espera Li informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi un email a continuació.
Nom i Cognoms Telèfon Correu electrònic No compartirem les vostres dades amb ningú.
Fundació de la SCOE
Home

La Fundació

La Fundació

Presentació del Projecte de Creació de la Fundació SCOE.

Carta del president

Benvolguts Socis,

Com a President de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) i en nom de la Junta em dirigeixo a vosaltres per comunicar-vos la intenció de constituir una Fundació a l’empara de la SCOE. Els motius pels quals a la Junta Directiva hem pres aquesta decisió son els següents:

  • La necessària professionalització de la gestió de l’àrea formativa de la SCOE.
  • L’interès que la Fundació sigui l’eina especialitzada en la formació dels nous professionals de l’Odontologia així com en la formació continuada en els nous avenços tècnics i científics.
  • Accedir als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge).

La proposta d’estatuts de la Fundació SCOE aprovada per la Junta Directiva i la documentació complementaria estan disponibles a la web de la SCOE així com també a la seu social per que la podeu consultar.

Rebeu una cordial salutació.

Documents

ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA SOCIETAT CATALANA D’ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA (FPSCOE)

Descarrega els Estatuts

REGIM LEGAL DE LES FUNDACIONS A CATALUNYA

Descarrega el Règim Legal