CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO en MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA BOCA (Scoe & Universidad Ramón LLull )

1.000,00

L’objectiu d’aquesta formació és buscar, mitjançant una selecció precisa de temes teòrics i unes pràctiques (hands-on, hospital, sessions clíniques i pacients), que l’alumne sigui capaç de diagnosticar adequadament la patologia més prevalent de l’esfera oral i maxil·lofacial.

Limpiar
CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO en MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA BOCA (Scoe & Universidad Ramón LLull )

NOTA : No se permite la utilización de cámaras de fotos ni de video ni de ningún otro dispositivo de grabación o filmación en el Curso.

La SCOE se reserva el derecho ha hacer modificaciones tanto del programa, fechas, como profesorado.

Para beneficiarse del descuento de Socio, hay que tener una antigüedadde un año. Para poder beneficiarse del descuento de Socio, las cuotas tendrán que estar al corriente del pago.
Si quiere hacerse socio, puede hacerlo desde este enlace.

RESERVA DE PLAZA

El número de plazas es limitado a causa de la estructura del Curso.

Es imprescindible realizar un reserva de la plaza para poder garantizar la participación en el Curso.

El importe de la reserva de plaza será por un importe de 1000 €.

Una vez realizado el pago de la reserva, se comunicarán las instrucciones para realizar el resto del pago antes de la fecha de inicio del Curso.

No se aceptarán nuevas altas 48 horas antes de la fecha de inicio del Curso.

 

CANCEL·LACIONS

Una vegada tramitada la inscripció al Curs, l’import de la reserva de plaça no és reemborsable.

Les anul·lacions d’inscripcions realitzades per l’ALUMNE dins del termini dels 15 dies hàbils immediatament anteriors a l’inici del Curs no donaran dret a la devolució dels imports lliurats per l’ALUMNE a l’SCOE en concepte de pagament d’aquest curs, els quals quedaran en benefici de l’SCOE en concepte de danys i perjudicis.

No obstant això, les anul·lacions realitzades amb anterioritat a aquest termini donaran dret a la devolució del 50% dels imports lliurats per l’ALUMNE a l’SCOE en concepte de pagament del curs, (exceptuant l’import de la reserva de plaça que no és reemborsable), quedant el 50% restant en benefici de l’SCOE en concepte de danys i perjudicis.

Les cancel·lacions per l’SCOE fins a 15 dies hàbils abans de l’inici del Curs, o aquelles que produint-se en qualsevol moment, siguin per força major justificada, donaran dret a l’ALUMNE a la devolució dels imports lliurats, sense una altra quantitat en concepte de danys i perjudicis.

Reserva de plaça

Fer una reserva de plaça