Postgrau en Odontopediatria

novembre 2024 - juny 2025
Data
Novembre 2024 a Juny 2025
Consultar horari segons mòdul
Durada
8 meses
Preu

SOCI FSCOE: 3.600€ 

COL·LEGIS I ENTITATS AMIGUES: 3.800€

ALTRES: 4.000€

(Reserva de plaça de 1.000€)

Places
30

Postgrau en Odontopediatria de FSCOE

Al novembre arrenca una nova edició del Postgrau en Odontopediatria de FSCOE i dirigit per la doctora Yndira González Chopite.  El postgrau en odontopediatria és una formació basada en l'odontopediatria actual, centrada en el nen i amb un abordatge 100% preventiu i mínimament invasiu. Residència Clínica a l'Hospital Odontològic de Bellvitge.

Dra. Yndira González Chopite
Objectius

Que l'alumne conegui les bases del maneig odontològic del nen des del naixement fins als 18 anys a través de classes teòriques i pràctiques basades en l'evidència i en la presentació de casos clínics per a poder desenvolupar una base de coneixements que els permetin resoldre problemes clínics concrets i així l'èxit del tractament dental prioritzant mantenir la salut oral en el pacient pediàtric.

Aquest Postgrau ofereix a més la possibilitat de rotacions clíniques a l'Hospital Odontològic de Bellvitge supervisats per una Odontopediatra.

PROGRAMA POSTGRAU ODONTOPEDIATRIA

Dissabte 16 de Novembre de 2024 - 9:30 a 19:30 (Dra. Yndira González, Dra. Mar Vilà, Dra. Clàudia Hahn) Teòric - Pràctic

 

En el Mòdul 1 l'alumne serà capaç de reconèixer la importància de la primera visita en odontopediatria, elaborar un qüestionari per a pares i motivar-los a aconseguir la salut oral de la seva(s) fill(s) i coneixerà la definició, característiques i filosofia de la Llar Dental. Sabrà elaborar i desenvolupar un examen clínic extra i intraoral del pacient i coneixerà la seqüència de l'exploració. Haurà de finalitzar el mòdul coneixent les diferents anormalitats i patologies que afecten la cavitat oral del nen i  sabrà registrar-les en el odontodiagrama. Aprendrà el valuós de l'examen radiogràfic, les dificultats de la realització de radiografies en nens de poca edat i com solucionar-les. Coneixerà nocions bàsiques d'alimentació infantil, lectura d'etiquetes i “tips” d'alimentació saludable. Així mateix, comptarà amb teoria i pràctica per a realitzar fotografies clíniques com a material de suport, de diagnòstic i seguiment de casos. En la confecció del pla de tractament, sabrà planificar el temps de les visites i les jerarquies dels tractaments a efectuar. I finalment coneixerà la importància de les guies d'objectius per a pares en la motivació per a aconseguir una salut oral òptima des de la primerenca infància.

 

Contingut teòric

 1. La primera visita Com, quan i on? 

 2. Llar Dental: Definició, justificació i característiques

 3. Història clínica

 4. Anamnesi Què hem de preguntar en el qüestionari?:

  1. Entrevista amb els pares

  2. Entrevista motivadora

  3. Hàbits

  4. Dieta

 

 1. Examen clínic:
  1. Tècniques d'exploració segons l'edat del pacient

  2. Posicionament per a l'exploració 

  3. Odontodiagrama

 

 • Examen radiogràfic: 
  • Indicacions de l'examen radiogràfic

  • Radiografies intra i extraorales

  • Tècniques, interpretació  i diagnòstic

 • Nutrició: Importància de l'alimentació, sucres i càries
 • Fotografia clínica

 • Guies d'objectius per a pares. Motivació i compliment dels objectius

 

Contingut pràctic (2 hores)

 

I.    Posicionament: reductors de butaca dental. Tècnic genoll-amb-genoll, llitera pediàtrica


II.    Fotografia clínica

 

La pràctica estarà orientada a facilitar als alumnes la realització de l'examen clínic en el bebè i el nen, així com el registre fotogràfic correcte dels casos.
Material Necessari: 
Per a aquesta pràctica els alumnes han d'aportar:


-    Cambra
-    Un mirall per a fotografia intrabucal oclusal grandària 1
-    Ordinador amb el programa Microsoft Photo Manager o el seu equivalent per a Mac

 

 

14 de desembre de  2024 - 9:30 a 19:30

(Dra. Mar Vilà Torrellò) Teòric - Pràctic

En el Mòdul 2 l'alumne haurà d'aprendre quines són les bases del tractament preventiu en odontopediatria i com aplicar-les en la clínica. Insistirem en l'inici de la prevenció abans del naixement del nen i en l'especial atenció i cures orals en la dona embarassada. Discutirà sobre la posició actual de la societat i del clínic enfront de la utilització del fluor, dels antisèptics orals i el rol conductor de la dieta del nen en el desenvolupament del procés de la càries. Tindrà en l'assessoria de risc de càries i el diagnòstic basat en el sistema ICDAS unes eines actuals en la presa de decisions per al tractament i control del procés de la càries.  Es ressaltarà la importància d'implicar l'odontòleg en la difusió dels temes de salut oral dins de la comunitat i que sigui capaç de difondre els coneixements i cures per a mantenir una adequada salut oral a les diferents especialitats que atenen mares i bebès.

 

 • Odontologia Matern-infantil:

1. Salut oral i embaràs

2. Tractament dental en la gestant

3. Cures orals durant els primers mesos del bebè

 • Bases de la prevenció en odontopediatria: 

1. En què es basa la prevenció en OP? Importància i conceptes

2. Placa: Detenció i control. Tècniques de raspallat

 • Fluor: Actualització de les pautes

 • Antisèptics

 • Segellats de fosses i fissures

 • Noves tendències: Xilitol, CPP-ACP

 • Rol de la dieta en el desenvolupament del procés de la càries

 • Assessoria de risc de càries: ús clínic; guia anticipatòria

 • Promoció de la salut oral

Dissabte 11 de Gener de 2025 - 9:30 a 19:30

(Dra. Judit Rabassa, Dra. Yndira González, Dr. Pau Cahuana B.) Teòric. Residència Clínica a l'Hospital Odontològic de Bellvitge

 

En el Mòdul 3 els alumnes aprendran que per a tenir un millor acompliment com odontopediatres han de tenir les bases del desenvolupament cognitiu i socioemocional de nen i que el comportament del nen en la consulta odontològica pot modificar-se i adaptar-se a les diferents situacions.
Coneixeran i identificaran les tècniques per al maneig de la conducta i podran diferenciar les actituds negatives i encaminar-les cap a l'assoliment del tractament i estaran capacitats per a derivar als pacients a tractaments amb sedació o anestèsia general en aquells casos que així ho requereixin.
Tindran coneixements d'anestèsia local en odontopediatria, sabran manejar dosi, vies d'administració i sobretot la importància d'aconseguir una bona anestèsia abans dels procediments invasius per al confort dels nostres pacients i augmentar les possibilitats d'èxit del tractament. 
Aprendran tècniques bàsiques en cirurgia oral, amb indicacions correctes per a la seva realització i com identificar procediments complexos que necessitin derivació.

 

 • Desenvolupament psicomotor del nen. Desenvolupament cognitiu i emocional

 • Por, ansietat o fòbia dental?

I.                    Definició

II.                  Etiologia

III.                Tècniques de maneig de conducta:

o   Definició. Classificació

I.            Usos segons l'edat del pacient

II.                  Sedació i Anestèsia General

o   Indicacions i contraindicacions

o   Sedació conscient

o   Anestèsia general

 

 • Dolor. Tècniques per al maneig del dolor

I. Anestèsia local en Odontopediatria

o   Classificació i dosi. Toxicitat

o   Indicacions i contraindicacions

o   Mètodes d'administració

 

 • Cirurgia en Odontopediatria

          o   Exodòncies

o   Exèresi de lesions

o   Frenectomies

14 i 15 de febrer de 2025 - 9:30 a 19:30

Teòric - Pràctic

RESTAURADORA I. AÏLLAMENT DEL CAMP OPERATORI EN OP. CÀRIES DE LA PRIMERA  INFÀNCIA. RESTAURACIONS EN DENTICIÓ PRIMÀRIA.

RESTAURADORA II. RESTAURACIONS EN DENTICIÓ PERMANENT. HIPOMINERALITZACIÓ INCISIU MOLAR 

Dra. Yndira González, Dra. Gema Redondo

En el Mòdul 4 els alumnes es capacitaran en les diferents modalitats de restauracions en odontopediatria amb èmfasi en les lesions més comunes que representen un repte degut a la curta edat dels pacients. La confecció de cavitats en dentició temporal; els diferents materials, les seves indicacions i la presa de decisions per a la selecció adequada del material a utilitzar. Donarem un repàs a les noves tendències en restauradora en casos complexos com ho són les grans pèrdues de teixit dentari en la hipomineralització incisiu-molar, amb la intenció d'elaborar protocols de tractament, basats en un correcte diagnòstic i pronòstic a llarg termini.

 

·         Aïllament del camp operatori

1.        Materials

2.       Tècnica

·         Càries de la Primera Infància

                  1.        Definició

2.       Característiques clíniques

3.       Classificació

4.       Problemàtica actual

·         El concepte actual del tractament de la càries

1.        Tractament mínimament invasiu

2.       Tractament restaurador i les seves opcions

Restauracions interines

Restauracions convencionals (Sector anterior i posterior)

Corones d'acer inoxidable. Tècnica d'Hall. Diamino Fluorur de plata

Rehabilitació protètica. Aparell de Groper

·         Restauracions en Dentició Permanent jove

1.        Tractament mínimament invasiu

2.       Restauracions amb materials composts

·         Materials dentals

1.        Principis bàsics i manipulació

2.  Amb quins materials hem de comptar en la consulta d'OP?

3.       Hipomineralització Incisiu Molar (HIM)

Concepte, epidemiologia. Problemàtica actual

Diagnòstic diferencial

Classificació

Maneig clínic:

4.       Mínima intervenció: Quan i com?

5.       Restaurador:

Restauracions interines

Restauracions amb material compost

Incrustacions

6.      Radical (Casos complexos, no restaurables)

Moment ideal de l'exodòncia de 1r molar afectat de HIM

·         Discussió de casos clínics

 

 

 • Contingut Pràctic

 • La pràctica està orientada a la confecció de restauracions en dents temporals antero-superiors afectats per càries i amb gran destrucció coronària a través de la utilització de corones d'acetat i d'aquesta manera resoldre un dels problemes més comuns en tractar nens petits amb CPI; i d'altra banda explicar i ensenyar com ha de tallar-se un molar permanent amb pèrdua de cúspides a causa de la HIM i/o càries avançada per a ser restaurat amb incrustacions indirectes de compòsit i oferir una alternativa de tractament enfront de les restauracions tradicionals. 

 • •    Tallat i elaboració de reconstruccions de molars temporals amb corones metàl·liques i corones d'acetat en el sector anterior
  •    Materials dentals

Divendres 7 i dissabte 8 de març - 9:30 a 19:30

Dra. Montserrat Mercadé B,  Dra. Cristina Màres. Teòric Pràctic.

 

En el Mòdul 5 els alumnes aprendran les noves tendències en tractaments pulpars a través del coneixement de l'anatomia i fisiologia pulpar i el comportament del complex dentino-pulpar enfront de l'atac bacterià de la càries. Amb base en les últimes recerques, discutiran sobre les diferents modalitats de tractament pulpar, sobre els materials a utilitzar i sobretot com realitzar un correcte maneig de les complicacions en matèria de patologies pulpars que poden desencadenar infeccions moderades o severes que són motiu d'urgència freqüent en consultes odontològiques i pediàtriques. 

 

Contingut Teòric

 

·        Resposta de la dentina i la polpa a la càries

·        Diagnòstic de les lesions pulpars en dentició primària

·        Tractament pulpar en Dentició Primària:

 

1.    Protecció pulpar indirecta

2. Pulpotomía:  Principis. Indicacions i contraindicacions. Materials i tècnica

3. Pulpectomía: Principis. Indicacions i contraindicacions. Materials i tècnica

4.    Complicacions del tractament pulpar en dentició primària i el seu maneig

5.    Controls i pronòstic: Tractament pulpar en Dentició Permanent jove. Diagnòstic de les lesions pulpars en dentició permanent

6.    Protecció pulpar indirecta i indirecta

7. Pulpotomía parcial:  Principis. Indicacions i contraindicacions. Tècnica. Materials

8.    Endodòncia: Principis. Indicacions i contraindicacions. Tècnica. Materials

9.    Complicacions del tractament pulpar en dentició permanent jove i el seu maneig

10.  Controls i pronòstic

 

Contingut Pràctic

·         Maneig de materials en endodòncia (Biodentine, MTA)

·         Endodòncia en molars temporals (Pulpotomía i Pulpectomía)

 

Divendres 11 i dissabte 12 d'abril - 9:30 a 19:30. Teòric - Pràctic

Dra. Yndira González, Dra. Ruth Mayné. Dra. Gema Redondo

En el Mòdul 6 discutirem l'extens tema de la Traumatologia Dental: Com diagnosticar i classificar correctament les lesions; quines són les que ameritan tractament d'urgència o són susceptibles de derivació hospitalària; com fer protocols de tractament i com controlar en el temps les possibles seqüeles o complicacions. A més, coneixerà les últimes tendències en tractament estètic de la dent traumatitzada, l'ús de Compòsits estètics i les tècniques d'estratificació que ens permetran restaurar de la millor manera possible la pèrdua coronal de les dents afectades pel trauma.  El mòdul comprendrà una gran quantitat d'imatges clíniques de casos amb diversos tipus de traumatismes. 

 

Traumatisme dental: Veritable urgència en Odontopediatria

1.    Generalitats

2.    Epidemiologia

3.    Factors predisposants

4.    Classificació

5.    Història clínica en els traumatismes dentals

6.    Examen radiogràfic

 

Traumatismes en Dentició Primària

1.    Lesions en teixits tous

2.    Lesions en teixits durs

o   Infracció

o   Fractura no complicada de la corona

o   Fractura complicada de la corona

o   Fractura corono-radicular

o Fractura radicular

3.    Lesions en el periodonci

o   Concussió

o   Subluxació

o   Luxació lateral

o   Luxació extrusiva

o   Luxació intrusiva

o Avulsió

 

Traumatismes en Dentició Permanent Jove

1.    Lesions en teixits tous

2.    Lesions en teixits durs

o   Infracció

o   Fractura no complicada de la corona

o   Fractura complicada de la corona

o   Fractura corono-radicular

o Fractura radicular

3.    Lesions en el periodonci

o   Concussió

o   Subluxació

o   Luxació lateral

o   Luxació extrusiva

o   Luxació intrusiva

o   Avulsió

 

Fractura del procés alveolar

Fractura dels maxil·lars

Seqüeles dels traumatismes dentals

Divendres 16 i dissabte 17 de maig - 9:30 a 19:30. Teòric - Pràctic

Dra. Clàudia Hahn, Dra. Martha Torres

 

Diagnòstic precoç de les maloclusions en Odontopediatria

Què és normal i què està alterat des de la perspectiva ortodòntica?

Els hàbits  bucals deleteris: la seva influència en l'origen d'una maloclusió

Pronòstic sobre la base de l'anatomia oclusal inter-arcades

Com interpretar el moment ideal de derivació ortodòntica

Què podem tractar i què és millor derivar?

 

 

CONTINGUT PRÀCTIC

 • Visualització de aparatología funcional
 • Confecció de pistes de planes per a tractament de mossegades croades en dentició primària

L'objectiu d'aquesta pràctica consisteix a preparar el mètode de tractament universalment més utilitzat per a la correcció de la classe II de Angle. Paral·lelament seran repassats els conceptes fonamentals d'utilització, temps d'ús, tipus de tracció i forma de col·locació. Es discutiran vídeos sobre la instal·lació de l'ancoratge amb l'objectiu de mostrar com s'ensenya a pares i pacient les normes de la seva instal·lació i utilització amb pacients reals.

Al final de la pràctica l'alumne identificarà amb claredat quan usar aquest tipus d'ancoratge i en quin tipus de pacient. Serà capaç de confeccionar-ho i dominarà les instruccions que els pares han de conèixer quan ho col·loqui en la consulta.

Divendres 6 (9:30 a 19:30) i 7 de juny (9:30 a 14:00). Teòric - Pràctic

Dra. Yndira González, Dra. Mariona Monfort, Dra. Cristina Marés

 

En el mòdul 8 els alumnes podran conèixer i identificar les lesions més freqüents de patologia oral en nens i el seu tractament adequat a través de diverses imatges clíniques i casos. Valoraran la relació de moltes lesions orals amb malalties comunes de la infància. Discutirem la malaltia periodontal en el nen que a pesar que no és comú el seu diagnòstic pot implicar una malaltia sistèmica de base pel que la nostra troballa pot ser vital en el pronòstic de la malaltia de base. Aprendran sobre l'atenció odontològica del nen amb patologia sistèmica i els protocols a seguir per a reduir els riscos de complicacions de la seva salut general que puguin generar-se per problemes en la salut oral. A més aprendrà nocions bàsiques en el diagnòstic i abordatge clínic del fre lingual en bebès.

 

Patologia oral en el nen: 

Patologia de teixits tous

   Lesions ulceratives i vesículo-ampul·làcies (GEHV, lesions per trauma, aftas, eritema multiforme)

  Lesions pigmentades (Candidiasis, nevus, “llengua negra”, llengua geogràfica)

•   Lesions exofíticas (papil·loma, mucoceles, ránulas)

        Malalties comunes de la infància que cursen amb manifestacions orals

 

           Patologia dento-alveolar

Relacionada amb l'erupció dentària

Relacionada amb l'estructura dentària

o   Defectes estructurals

o   Alteracions del color

o   Alteracions de número

Lesions quístiques

Malaltia periodontal en la infància

          Epidemiologia

          Etiopatogènia

          Diagnòstic

          Classificació

          Tractament

          Prevenció

El nen amb patologia sistèmica

Generalitats

Protocols d'actuació en l'atenció odontològica de pacients amb patologia sistèmica

o   Cardiopaties

o   Alteracions hematològiques

o   Antecedents oncològics

El pacient amb alteració neurològica. Pacient TEA

El fre lingual. Abordatge quirúrgic del fre lingual. Indicacions

Professors
 • Dra. Ruth Mayné
 • Dra. Montserrat Mercadé B.
 • Dra. Gema Redondo S.
 • Dra. Claudia Hahn C.
 • Dra. Judit Rabassa B.
 • Dra. Mariona Monfort C.
Sol·licita Informació

HE LLEGIT I ACCEPTO L'AVÍS LEGAL I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT *