Societat Catalana d’Odontoestomatologia

Som la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia. Fundada en el 1947 la nostra Societat acull a tots els Estomatòlegs i Odontòlegs procedents de tots els àmbits de la nostra professió.

El nostre objectiu principal és ampliar els coneixements mèdics i pràctics, estar al dia amb tots els avenços que les modernes tecnologies ens ofereixen i proporcionar als nostres pacients la millor praxi odontològica.

Què fem?

 • Proporcionem una eficaç Formació Continuada.
 • Millorem el coneixement científic i clínic.
 • Promovem el desenvolupament de l’Odontologia.
 • Agrupem a tots els Odontoestomatòlegs que tenen com a objectiu els mateixos que nosaltres en quan al desenvolupament de la nostra professió.
 • Establim mitjans per l’ampliació dels estudis de postgrau.
 • Col·laborem amb les Universitats.
 • Fomentem la col·laboració amb els Col·legis professionals i altres societats odontològiques.
 • Assessorem als organismes públics I privats.

Qui ens fa costat?

 • Facultat d’odontologia de la Univ. de Barcelona
 • Universitat Internacional de Catalunya
 • Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
 • Societats i Associacions de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 • Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya (COPDEC)
 • Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC)
 • Societats Espanyoles de les diferents branques de l’Odontologia

Com puc fer-me soci?

Per fer-te soci al SCOE, necessitem que ens facis arribar la següent documentació:

–  Sol·licitud Alta de Soci de l’ACADEMIA complimentat i signat.

Termes i Condicions soci SCOE 2021 complimentat i signat.

– Còpia del Títol en Odontologia.

– Pagament mitjançant rebut domiciliat de la Quota de l’ACADEMIA 2021: 25,45€/trimestral*

– Pagament mitjançant transferència bancària de la Quota SCOE 2021: 75€/any. *

*Si et fas soci l’any de llicenciatura, la quota es gratuïta. Si et fas soci, en els tres anys següents a la teva llicenciatura, s’aplica una reducció del 50% de la quota.

Carta del President

Ernest Mallat – President de SCOE

Benvolguts Socis,

Com a nou President de la SCOE i en nom de la nova Junta em dirigeixo a vosaltres per comunicar-vos quin serà el nostre tarannà al llarg de la nostra legislatura.

La SCOE te com objectiu principal la Formació Continuada de l’Odontòleg i l’Estomatòleg i a vosaltres aniran dedicats tots els nostres esforços. Aquesta Formació Continuada la durem a terme mitjançant Jornades d’Actualització, Cursos Ordinaris, Cursos Extraordinaris, Cursos Intensius i Postgraus.

Intentarem realitzar unes activitats de formació de la màxima qualitat i que abarquin les diferents branques de la nostra professió, tot esperant poder captar el vostre interès. A més, volem que el soci sigui beneficiari d’una sèrie d’avantatges, entre d’altres, hi hauran activitats que seran gratuïtes i d’altres amb un cost reduït, com a mostra d’agraïment per la confiança que ens dispenseu.

Establirem col·laboracions amb empreses del sector a fi i efecte que podem conèixer els seus productes i, a més, ens permetin finançar part de les activitats.

Volem desenvolupar una nova pàgina web que ens permeti eixamplar l’abast de les nostres activitats i agilitzar tots els procediments.

Qualsevol suggeriment que ens feu arribar serà molt ben rebut. El podeu enviar a:  scoe@academia.cat

Rebeu una cordial salutació.

Junta de la SCOE

President

Dr. Ernest Mallat Callís

Vice-President 1er

Dra. Dolors Rodríguez Andujar

Vice-President 2n

Dr. Javier Bara Casaus

Secretaria

Dra. M. Lluïsa Civit Diezr

Tresorer

Dr. Xavier Costa Codina

Vocal

Dr. Federico Margitic Aluiz

Dr. Fernando Autrán Mateu

Dr. Àlex Urpí Garcia

Dr. José María Barrachina Díez

Ex presidents

1947 – 1955 Dr. Santiago Bofill i Pascual
1956 – 1959 Dr. Santiago Jané i Ferrer
1959 – 1960 Dr. Francisco Casas i Romeu
1960 – 1963 Dr. José Navarro i Ferrero
1963 – 1967 Dr. Alberto Pérez i Porro
1967 – 1969 Dr. José Boniquet i Alfonso
1969 – 1971 Dr. José Luis Echeverria i Muro
1971 – 1973 Dr. Felipe Mestre i Armengol
1973 – 1975 Dr. Angel Bellet i Cubells
1975 – 1977 Dr. José Carriere i Pons
1977 – 1981 Dr. Ernest Mallat i Desplats
1981 – 1986 Dr. Guillermo Raspall i Martin
1986 – 1990 Dr. Francesc Casas i Botellé
1990 – 1994 Dr. Eduardo Vázquez i Rodriguez
1994 – 1998 Dr. LLuis Suñol i Periu
1998 – 2002 Dr. Eduardo Padrós i Fradera
2002 – 2006 Dr. Antonio Udaeta i Valentín
2006 – 2008 Dr. Núria Vallcorba i Plana
2008 – 2012 Dr. Josep M. Casanellas i Bassols
2012 – 2016 Dr. Javier Martínez Osorio

Acords amb Societats Científiques

SECIB – Sociedad Española de Cirugía Bucal
SEDCYDO – Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
SEI – Sociedad Española de Implantes
SELO – Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico
SEOIA – Sociedad Española de odontología integrada de adultos
SEOMI – Sociedad Española de Odontología mínimamente invasiva
SEPA – Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
SEPES – Sociedad Española de Prótesis Estomatológica

Acords amb Entitats

HOWDEN

Acords amb Hotels

HOTEL CONSTANZA
C/ Deu i Mata, 69-99
08029 BARCELONA
Telf. 93-2811500
nhcollectionconstanza@nh-hotels.com

Premi Simó Virgili

Any Títol Autor
2017 “Bone Regeneration Using Adipose-Derived Stem Cells with Fibronectin in Dehiscence-Type Defects Associated with Dental Implants: An Experimental Study in a Dog Model” Dra. Maria Àngels Sánchez-Garcés, Dr. Joaquín Alvira-González, Dra. Claudia Müller Sánchez, Dr. Joan R. Barbany Cairó, Dr. Manuel Reina del Pozo, Dr. Cosme Gay-Escoda
2016 “Risk Factors for Postoperative Infections After Dental Implant Placement: A Case-Control Study” Dr. Rui Figueiredo, Dr. Octavi Camps Font, Dr. Eduard Valmaseda Castellón, Prof. Dr. Cosme Gay Escoda
2015 “Adhesive Restoration of Anterior Endodontically Treated Teeht: Influence of post lenght on fracture strength” Dra. Anaïs Ramirez,, Dra. Tissiana Bartolotto, Dra. Maria Cattani-Lorente, Dr. Miguel Roig, Dr. Ivo Krejci
2015 “Correlation between permanent tooth eruption pattern and the predominance of the motor function laterality” Dra. Ana Veloso, Dra. Carmen M. Vázquez, Dr. Julian López, Dra. Margarita Veloso, Dr. Andreu Puigdollers
2015
Premis Accèssits
REGENERACION DE LAS LESIONES DE FURCA MANDIBULARES CLASEII. REVISION DE LA LITERATURA Drs. Beatriz de Tapia, C. Mor, G. Arnau, X. Calvo i J. Nart
2015
Premis Accèssits
STUDY OF DENTAL OCCLUSION IN ANCIENT HUMAN REMAINS:A METHODOLOGICAL APPROACH Drs. Joan Cadafalch, E. Fiorin, D. Ceperuelo, M. José Adserias, E. Chimneos i A. Malgosa
2014 “Evaluación clínica, microbiológica y genética de una paciente con síndrome de Papillon-Lefèvre por una mutación heterocigota de la proteasa catepsina C. Seguimiento a los 24 meses del tratamiento periodontal y protésico” Dra. Núria Vallcorba, Dra. Carolina Mor, Dr. Federico Margitic, Dra. Anna Xalabardé
2013 “Endoscopically Assisted Tunnel Approach for minimally Invasive Corticotomies: A Preliminary Report” Dr. Federico Hernández Alfaro
2012 “Ten-year longitudinal study of gingival recession in dentists” Dr. Francesc Matas, Dr. Joan Sentís,Dr. Carlos Mendieta
2011 “Diseño y consideraciones clínicas sobre el uso de óxido de zirconio en prótesis fija sobre dientes y sobre implantes. Dr. Ernest Mallat Callís, Dr. Javier de Miguel Figuero, Dr. Juan Cadafalch Cabaní.
2010 “Antimicrobial effecagi of4.2% sodium hypochlorite adjusted to pH 12, 7.5, and 6.5 in infected human root canals” Dra. Montserrat Mercadé, Dr. Fernando Duran-Sindreu, Dr. Sergio Kuttler, Dr. Miquel Roig, Dra. Núria Durany
2009 “Estudio comparativo de la amalgama de plata y el compómero como materiales de obturación retrógada en cirugía periapical” Dr. Jordi Gargallo, Dr. José Manuel Aguirre, Dr. Cosme Gay Escoda
2008 Premi Desert
2007 Estudio Clínico Prospectivo de Implantes de Titanio en el Arco Zigomático para la Rehabilitación del Maxilar Edéntulo Atrófico, Seguimiento entre 6 Meses y 5 Años Dr. Carlos Aparicio, Dr. Wafaa Ouazzani, Dr. Roberto García, Dr. Xabier Arévalo, Dr. Rosa Muela, Dr. Vanessa Fortes
2006 Palatal Core Graft For Alveolar Reconstruction: A new donor site. Injerto óseo palatino para reconstrucción alveolar: una nueva zona donante. The internacional Journal of Oral & Maxilofacial Implants. Volume 20, nº 5 (2005) Dr. Federico Hernández Alfaro
2005 Como cuantificar las funciones y la postura en la consulta de ortodoncia”
Ortodoncia clínica 2004
Dr. Eduardo Padrós Serrat
2004 Importancia del acondicionador en el aspecto morfológico de la interfase adhesiva Dra. Sebastiana Arroyo Bote
2003 Como obtener un sellado microscópico de las paredes de los conductos radiculares (técnica original) Dr. Eduardo Padrós Fradera, Dr. Javier Rodríguez Vallejo
2002 Tilted implants an alternative to maxilary sinus grafting: a clinical, radiologic, and periotest study Dr. Carlos Aparicio Magallon
2001 Estudi mitjançant microscopia electrònica de l’interfaç entre titani colat i un material estètic en pròtesi fixada sobre implants Dr. Enric Pedemonte Roma, Dr. Alejandro Padros Fradera, Dra. Ester Nogueras Escorsa, Dr. Tomás Escuin Henar, Dr. Javier Gil Mur, Oscar Fernández Paniagua
2000 Tractament Ortodontic d’ un cas de hipodòncia, retard de l’ erupció i asimetria mandibular esquelética Dr. Joan Birbe Foraster, Dra. Marta Serra Serrat
1999 Microspia cofocal en l’ estudi dels Adhesius dentinaris Dra. Sebastiana Arroyo Bote, Dr. Javier Martinez Osorio, Dr. Esteve Brau Aguade, Dr. Carles Canalda Sahli
1998 El trauma oclusal com factor etiològic de les lessions Cervicals Dr. Lluis Suñol Periu
1997 Comparación de las propiedades de Flexión y Torsión de limas fabricadas con distintas aleaciones metálicas Dr. Carles Canalda Sahli, Dr. Esteve Brau Aguade, Dra. E. Berasategui Jimeno
1996 Comparació de les preparacions dels conductes radiculars de molars, utilitzant instruments Flexofile, Canal Master i Heliapicals Dr. Miquel Roig Cayón
1995 Un nou mètode per aconseguir, d’una forma rutinària, l’ajust passiu de les pròtesi ceramomètal·liques sobre implant osteointegrat: resultats a dos anys. Carles Aparicio Magallón
1994 Laminats ceràmics revertits a lingual Dr. Pere Harster
1993 Enigmes dels adhesius dentinaris. Eduard Padrós Fradera, Josep Lluís Padrós Serrat, Eduar Padrós Serrat, Anna Mª Serrat Caballeria
1992 La microfiltració de les amalgames adherides. Eduard Padrós Fradera, Josep Lluís Padrós Serrat, Eduar Padrós Serrat, Anna Mª Serrat Caballeria
1991 Estudi del moviment mandibular durant la parla Maria Peraire Ardèvol, Joan Salsench cabré i Josep Torrent Collado
1990 Observación radiográfica y estudio histológico de un caso de apicoformación en un molar humano. C. Canalda
1989 Prevalença de càries dental a la població escolar de Catalunya E. Brau

Premi Pro-odontologia

Any Autor
2015 Dra. Núria Vallcorba Plana
2014 Dr. Miguel Cortada Colomer
2013 Sr. Jaime Mayos
2012 Dr. Antoni de Udaeta Valentín, Dr. Francesc Casas Botellé, i Dr. Arturo Costa Campos
2011 Prof. Dr. Guillermo Raspall
2010 Dr. Josep Durán Von Arx
2009 GACETA DENTAL
2008 Dr. Antoni Borrel Ribas, Dr. Alejandro Padros
2007 Dr. Esteve Brau, Dr. Joan Oliveres, Dr. Carles Canalda
2006 Dr. Eduard Padrós Fradera
2005 Dr. Cosme Gay Escoda
2004 Dr. Lluis Tresserra Llauradó
2003 Dr. Ernest Mallat
2002 Dr. Pere Harster Nadal
2001 Dr. Eduardo Anitua Aldecoa
2000 Odontologia Solidaria
1999 Dr. Carles Canalda Piera, Dr. Eduard Cadafach Gabriel, Dr. Jose Luis Echeverria Muro, Dr. Lluís Espona Puigserinanell, Dr. Josep Navarro Ferrero, Dr. Felipe Mestre Armengol, Dr. Angel Bellet Cubells, i Dr. Antoni Samsó Rabasa
1998 Dr. Josep Boniquet
1996 Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya- Per la campanya de glopetjos de fluor entre la població escolar de Catalunya.
1995 Suplement “Medicina y Calidad de vida” de LA VANGUARDIA- Per la publicació de diversos articles de temes odontoestomatològics.

Premi Solidari

Any Autor
2012-13 DENTISTAS SIN FRONTERAS
2011-12 ONG – ZERCA Y LEJOS
2010-11 FUNDACIÓN ETIOPIAUTOPIA
2009-10 DENTALCOOP, Dr. Alberto Pérez Porro
2008-09 Dentistas Sin Fronteras
2007-08 Odontologia Solidaria