Modular General per a Higienistes i Auxiliars Dentals

novembre 2024 - juny 2025
Data
Novembre 24 a Juny 25
Horari: Consultar per Mòdul
Durada
8 mesos
Preu

Curs Complet: 1.100€ (descompte de 225€)

(Possibilitat de reserva de plaça 300€)
Consultar preu per mòdul

Places
Limitades

Curso Modular General per a Higienistes i Auxiliars Dentals

Director
Dr. Eduard Riera
Directora
Dra. Olga Lóbez
Objectius

Curs dirigit a Higienistes i Auxiliars dentals. En aquesta formació de la Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia l'alumnat ampliarà els seus coneixements a través de diverses temàtiques específiques com són la desinfecció, pròtesi, periodòncia, ortodòncia, cirurgies, odontopediatria o endodòncies. Aquesta formació està dividida en 9 mòduls que també es podran cursar de manera separada. Estalvi de 225€ en matricular-se del curs complet. AVÍS IMPORTANT: Les funcions tècnic-assistencials sempre han de realitzar-se dins del marc de les competències legals de les higienistes dentals i auxiliars i sota les indicacions i supervisió dels professionals sanitaris competents. L'obtenció del certificat del curs no habilita al titular a realitzar les tècniques i pràctiques apreses si aquestes no són de la seva competència segons s'especifica en la normativa vigent.

PROGRAMA

Professora: Anabel Hernández Gutiérrez
Precio mòdul individual: 100€

L'objectiu d'aquest curs és una actualització sobre els conceptes bàsics en desinfecció i esterilització en una clínica dental i aconseguir uns protocols clínics clars per a una aplicació eficaç en el centre odontològic.

Contingut Teòric  (15:30 a 19:30)

 • Higienització i desinfecció del gabinet  dental.
 • Neteja i desinfecció, Productes. Classificació i processament de l'instrumental   dental
 • Esterilització: sistemes, controls, envasament i magatzematge
 • Protocols clínics derivats del Covid
 • Classificació i gestió de residus

Dr. Eduard Riera i Dra. Olga Lóbez

Preu mòdul individual: 150€

L'objectiu és conèixer les diferents tècniques, materials i passos per a la confecció clínica dels diferents tipus de pròtesis, tant fixa com amovible,  dentosoportada i implantosoportada,  incidint en els procediments clínics on intervé l'auxiliar i la higienista dental, el paper de la qual és fonamental per a aconseguir un tractament reeixit.

 

Contingut Teòric (10 de gener de 15.30 a 19.30)

1.PRÒTESI FIXA

 • Concepte de pròtesi fixa
 • Tipus de pròtesi fixa i materials utilitzats
 • Tallat i tipus de maduixes
 • Presa d'impressions
 • Buidat
 • Registres intermaxil·lars
 • Articulador i arc facial
 • Confecció de provisionals
 • Proves clíniques
 • Cimentat
 • Manteniment en pròtesi fixa

2. PRÒTESI COMPLETA I AMOVIBLE

 • Concepte de pròtesi completa i amovible
 • Materials i instrumental utilitzat
 • Proves clíniques
 • Manteniment en pròtesi completa i amovible

 

3. PRÒTESI SOBRE IMPLANTS

 • Concepte de pròtesi sobre implants
 • Instrumental i material utilitzat
 • Tipus de connexions, pilars i sistemes *implantológicos
 • Proves clíniques
 • Manteniment en pròtesi sobre implants

 

Contingut Pràctic (11 de gener de 9.30 a 13.00)

 • Demostració de la confecció d'una corona provisional
 • Demostració de presa d'impressions sobre implants
 • Descripció del articulador semiajustable

Dra Silvia Vera

Preu mòdul individual: 125€

Contingut Teòric (15.30 a 19.30)

 • Tipus d'agents blanqueantes: peròxid d'hidrogen i peròxid de carbamida. Concentracions.
 • Protocol fotogràfic i presa de color analògica i digital.
 • Emblanquiment clínic: tipus, concentracions, tècniques, indicacions.
 • Emblanquiment domiciliari: tipus, concentracions, tècniques, indicacions.
 • Emblanquiment combinat: tipus i protocols.
 • Contraindicacions de l'emblanquiment dental.
 • Indicacions post emblanquiment.
 • Manteniment de l'emblanquiment dental.
 • Tips per a confeccionar una fèrula d'emblanquiment òptima.
 • Maneig de la hipersensibilitat dental abans durant i després de l'emblanquiment dental.
 • Casos clínics.

Dra. Ana María González y Dr. Oscar Gómez

Preu mòdul individual: 150€

Posada al dia en prevenció i diagnòstic de les Malalties Periodontals i Periimplantarias, així com de la nova Classificació. Actualització en les opcions terapèutiques i l'instrumental necessari per a cada cas, elaboració d'un pronòstic i un correcte pla de tractament i com dissenyar i establir els protocols de manteniment.

 

Contingut Teòric (21 de febrer de 15.30 a 19.30)

 • Malalties Periodontals i Periimplantarias: Etiopatogènia, Diagnòstic i Classificació.
 • Fases del Tractament Periodontal:Control de Comportament (motivació i instruccions d'higiene oral, eliminació mecànica professional de la placa, factors de risc).
 • Control del Biofilm Subgingival (instrumentació subgingival, agents químics) – Instrumental i ergonomia –
  Tractament de zones que no responen adequadament (cirurgia periodontal).
 • Protocol de Manteniment Periodontal.

 

Contingut Pràctic (22 de febrer de 9.30 a 13.00)

 • Demostració Pràctica de sondatge i instrumentació mecànica amb curetas.
 • Material de pràctiques a aportar per l'alumne: Sonda periodontal/ Curetas Universals/ Curetas Gracey/ Pedra d'Esmolat

Dra. Ana Martín i Dra. Montserrat Nadal

Preu mòdul individual: 150€

Els objectius d'aquest curs són proporcionar els coneixements bàsics i els instruments necessaris per a treballar en el camp de l'ortodòncia- Reconèixer les diferents maloclusions, conèixer els diferents tipus d'ortodòncia, conèixer els materials utilitzats en ortodòncia i perquè serveixen i ergencias que poden presentar-se i com resoldre-les

Contingut Teòric (divendres 15.30 a 19.30)

 • Tipus de dentició i nomenclatura dental
  Classificació de les maloclusions
  Presa de registres per a l'estudi ortodòntic : fotografies, radiografies, models de guix o amb escàner intraoral.
  Materials utilitzats en ortodòncia.
  Paper de la higienista i auxiliar en els tractaments d'ortodòncia interceptiva, en l'ortodòncia fixa  i en l'ortodòncia amb alineadors.
  Atenció d'urgències

Contingut Pràctic (dissabte 9.30 a 13.00)

 • Jornada on es realitzaran demostracions de la pràctica diària en ortodòncia, entre ells el cimentat de brackets i ataches, i com afrontar diferents situacions d'urgència en ortodòncia fixa i amovible.

Sr. Carles Arderiu

Preu mòdul individual: 125€

Els objectius d'aquest curs són aportar al personal auxiliar de la Clínica els coneixements necessaris per a gestionar i organitzar eficientment els aspectes administratius i organitzatius de la Clínica Dental.

 

Contenido Teórico (viernes de 15:30 a 19:30)

Introducción a tu Clínica
 • Los valores y la filosofía de la Clínica, referente de su organización y gestión.
 • El manual de la Clínica Dental.
El equipo
 • Composición del equipo.
 • Las funciones de cada miembro del equipo.
 • La importancia de las reuniones.
Gestión económica de la Clínica
 • Los cobros
  • El control de caja
  • Los límites legales de los cobros en efectivo
  • Emisión de recibos domiciliados
  • Seguimiento de la deuda de los pacientes
 • Las compras
  • Control de stocks. El stock mínimo
  • Organización de compras. Compras eficientes
 • Procedimientos informáticos. Copias de seguridad
Organización de la clínica
 • Planificación de la agenda
  • Horarios. Avisos
  • Comunicación a los pacientes de retraso en la agenda diaria
  • Gestión de los tiempos de espera
  • Calendario
 • La recepción de las visitas
  • Las primeras visitas
   • La presentación de la clínica
   • Recogida de datos: registro de datos personales, cuestionario previo y protección de datos
   • Protección de datos
  • Las siguientes visitas
  • Recepción de urgencias
 • El consentimiento
 • Los presupuestos
  • La presentación de presupuestos
  • El seguimiento a los presupuestoss
 • Satisfacción del paciente. Encuentas
 • Custodia de los diferentes documentos clínicos, radiografías…
 • La comunicación con los pacientes
  • Presencial
  • Telefónica
  • Telemática
 • Hoja de control de limpieza de los gabinetes dentales
Gestión del conflicto
 • Cómo tratar la queja del paciente
 • El paciente maleducado
 • La hoja de reclamaciones

 

Dr. Habib Shammas i Dr. Mazen Khoury

Preu mòdul individual: 200€

CONTINGUT  TEÒRIC  16  DE MAIG DE 2025 (15:00H-20:00H)

Introducció a la Cirurgia Oral
 • Anatomia bàsica oral i regional cranial
 • Patologia Quirúrgica Bucal, diagnòstic i tractament
 • Material i Instrumental utilitzat en la cirurgia oral
 • Accidents i complicacions
 • Anestesiologia i farmacologia relacionada amb la cirurgia oral
 • Preparació del camp quirúrgic
Introducció a la Implantologia Bucal
 • Anatomia i Biologia Periimplantaria
 • Els implants, Classificació, tipus i dissenys
 • Tipus de tractaments amb implants i les seves respectives restauracions
 • Tècniques quirúrgiques complementàries a la implantologia
 • Accidents, complicacions i patologies en la implantologia Bucal
 • Anestesiologia i farmacologia relacionada amb la Implantologia
 • Material i Instrumental quirúrgic utilitzat en la Implantologia

CONTINGUT PRÀCTIC 17 DE MAIG DE 2025 (9.30-13:30H)

 • Reconeixement de Material i Instrumental quirúrgic en la cirurgia oral
 • Reconeixement de Material i Instrumental d'Implantologia i les seves tècniques complementàries
 • Preparació del camp estèril de treball i consideracions generals d'higiene i asèpsia
 • Demostració de tècniques de sutura
 • Ergonomia aplicada al camp quirúrgic

 

Dr. María García Valoria 

Preu mòdul individual: 150€

CONTINGUT TEÒRIC 30 DE MAIG 2025 (15.30 a 19.30)

1ª visita en odontopediatria

 • Comunicació pacient – pares – equipo odontològic

 • L'ambient en la consulta

 • Llar dental

 • Dentició temporal i permanent

Prevenció en el pacient odontopediátrico

 • Dieta
 • Higiene
 • Hàbits nocius

Tractament odontològic preventiu i conservador en el pacient odontopediátrico

 • Maneig de conducta
 • Tractament en dentició temporal (taques blanques, càries en la primera infància, corones d'acetat, ionómero de vidre, diamino fluorur de plata, pulpectomías, corones)
 • Tractament en dentició permanent (MIH, fissures, càries, ortodòncia, fluorizaciones, segellats, obturacions, recobriment pulpar, exodòncies)

Urgències en odontopediatria

 • Traumatismes
 • En dentició temporal
  En dentició permanent
 • Erupció ectòpica
 • Lesions mucosa

CONTINGUT PRÀCTIC 31 DE MAIG DE 2025 (9.30 A 13.00)

 • Taller demostració de la tècnica de raspallat en el pacient pediàtric
  Demostració dels materials més utilitzats en odontopediatria
  Organització del material

Dr. Oriol Mallat, Dra . Sara Arias i Dra. Verónica del Toro

Preu mòdul individual: 175€

Divendres 13 de juny de 15.00 a 20.00

Teoria Odontologia Conservadora General

 • Concepte i principis bàsics.
 • Instrumental. Identificació i conservació.
 • Instrumental rotatori i maduixes de tallat i poliment.
 • Radiografia dental. Tècniques i interpretació d'imatges.
 • Sistemes de matrius.
 • Sistemes adhesius. Manipulació i conservació.
 • Protocols d'adhesió.
  Materials d'obturació. Manipulació i conservació.
 • Llums de polimerització i polimerització clínica.
 • Cimentat de pals.
 • Aïllament

Teoria Endodòncia

 • Concepte i principis bàsics. Fases del tractament de conductes.
 • Instrumental. Preparació del camp operatori.
 • Sistemes d'instrumentació manual i rotatori. Identificació, manipulació, neteja i magatzematge.
 • Motors d'endodòncia.
  Irrigació en endodòncia. Solucions d'irrigació i tècniques d'activació.
 • Materials d'obturació dels conductes i tècniques.
 • Anatomia pulpar bàsica i registres de treball.
 • Provisionalizaciò. Materials i manipulació.
 • Teràpia pulpar vital. Protocols de treball.
 • Treball assistencial amb microscopi.
 • Gestió d'agenda en endodòncia. Cribratge d'urgències reals.
 • Traumatologia.
 • Cirurgia apical. Sistemàtica de treball.

Dissabte 14 de juny de 9.30 a 13.00

 • PRÀCTICA. Aïllament
 • PRÀCTICA. Fotografia dental
Professors
 • Sra. Anabel Hernández Gutiérrez
 • Dr. Eduard Riera
 • Dra. Olga Lóbez
 • Dra. Silvia Vera
 • Dr. Oscar Gómez
 • Dra. Ana María González
 • Sr. Carles Arderiu
 • Sr. Carlos Baurier
 • Dra. Montserrat Mercadé
 • Dra. Montserrat Romera
 • Dra. Montserrat Nadal
 • Dra. Ana Martín
 • Dra. Ana María García Valoria
 • Dr. Habib Shammas
 • Dr. Mazen Khoury
 • Dr. Oriol Mallat
 • Dra. Sara Arias
 • Dra. Verónica del Toro
Sol·licita Informació

HE LLEGIT I ACCEPTO L'AVÍS LEGAL I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT *