Postgrau Cirurgia Bucal FSCOE

setembre 2024 - juny 2025
Data
13 de setembre de 2024 al 13 de juny de 2025
Consultar horari de cada dia
Durada
10 mesos
Preu

SOCI SCOE: 5.300€
COL·LEGIS I ENTITATS AMIGUES: 5.600€
ALTRES: 5.900€

(Reserva de plaça de 1.000€)

Places
8

Postgrau Cirurgia Bucal FSCOE

Aquest postgrau tracta d'oferir als alumnes interessats una formació actualitzada teoricopràctica en la cirurgia bucal seleccionant temes d'interès dictats per professionals de primer nivell en les diferents matèries. 

 

Descàrrega el programa complet Aquí

 

La inscripció inclou: 

 1. Assistència a la formació programada per a aquest postgrau per la SCOE: l'alumne ha d'assistir a un mínim del 80%  i 150 hores de pràctica hospitalària (Horari a acordar amb el Director).
  2. Assistència i pràctica clínica a l'Hospital Univesitari Sagrat Cor de Barcelona o a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa  (Certificat Acreditatiu de la Formació).
  3. Tutorials sobre casos clínics durant la realització del curs.
  4. Pràctica clínica sobre pacients (Activitat supeditada al criteri del director).

 

És requisit per a poder realitzar pràctiques sobre pacient que l'alumne disposi de pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil actualitzada. Els titulats fora de la UE, al marge del RC que han de tenir per a tractar pacients, han de presentar el Títol en Odontologia amb postil·la de la Haia.

 

Dr. Javier Bara
Objectius

Per mitjà de jornades, cursos o simposis impartits, la majoria d'ells teoricopràctics, que es realitzaran en les nostres instal·lacions de la SCOE; així com amb l'assistència a l'àmbit hospitalari dins d'un Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, els alumnes podran obtenir una sèrie d'habilitats que els serviran en la seva pràctica clínica diària.

PROGRAMA COMPLET

1. Presentació del postgrau. Quistos i Tumors maxil·lars (2h) (13 Setembre de 2024). ONLINE:

Dr. Javier Bara/ Dra. Marina Cambra/ Victor Dueso. 

 

2. Làser en odontologia interdisciplinària (16h) (20 i 21 de Setembre de 2024):

Dr. Josep Arnabat / Dr. Daniel Abad 

 

3. Corticotomías (8h) (26 d'Octubre de 2024). Presencial SCOE:

Dr. Octavi Camps/ Dr. Jordi Vilarrasa

 

4. Jornada d'Actualització en Cirurgia Bucal (4h) 9 de novembre de 2024. Presencial SCOE:

 • Dr. Jorge Bertos (Protocol 360è de cirurgia i pròtesi guiada en implants zigomàtics).
 • Dr. Bassel Trablousi (Cirurgia navegada en implants zigomàtics)
 • Dra. Montserrat Romera (Indicacions i tractament amb fàrmacs en osteoporosis)
 • Dra. Andrea Mur (Tractament d'osteomielitis i osteonecrosis maxil·lars)

 

 

 

5. Jornada d'Actualització en Medicina Bucal (8h) (14 de desembre de 2024). Presencial SCOE:

 • Dr. Enric Jané - Lesiones Precanceroses. Prevenció, diagnòstic i tractament
  Dra. Silvia Cuscó - Càncer Oral. Diagnòstic i tractament
  Dra. Marina Cambra - Tumors de glàndules salivals. Diagnòstic i tractament
  Dr. Carles Martí - Diagnòstic i tractament mínimament invasiu de les obstruccions de les glàndules salivals
  Dr. Eduardo Chimenos - Boca ardent. Xerostomia.

 

 

6. Apicectomías (8h)

(10 de gener de 2025) Presencial SCOE:

 

Dr. Guillermo Doria

7. Expansió quirúrgica dels maxil·lars amb cirurgia mínimament invasiva (8 h) (24 de gener de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Andy Walter / Dr. Eduardo Crespo 

 

8. Cirurgia Implantológica Guiada (8h) (25 de gener de 2025) Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara/ Dr. José María Barrachina/ Dr. Adrià Jorba. 

 

9. Jornada de Radiologia Oral i Maxil·lofacial (8h) (7 de febrer). Presencial SCOE:

Dr. Jordi Catalá/ Dra. Mónica Piña D’Abreu. 

 

10. Exodòncies de dents inclosa. Fenestraciones (8h) (28 de Febrer de 2025):

Dr. Eduard Valmaseda/ Dr. Rui Figueiredo 

 

11. Pràctica de dissecció, presa d'empelts i col·locació d'implants (6h) (26 de març de 2025). Presencial en laboratori d'Anatomia de l'Hospital Clínic de Barcelona:

Dr. Javier Bara/ Dr. Federico Margitic/ Dr. José María Barrachina/ Dr. Adrià Jorba

 

12. microcaragols per a realitzar moviments dentals (8h) (27 de març de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Nacho de Nieves. 

 

14. Regeneració òssia de defectes maxil·lars (12h) (28 i 29 de març de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara. 

 

15.Farciments labials i perilabiales. (8h) (4 d'abril de 2025). Presencial SCOE:

Dra. Elena Delso/ Dra. Rocío Gallego 

 

16. Elevació de si maxil·lar amb tècnica lateral i cirurgia plàstica periodontal en implants. (12h) (25 i 26 d'abril de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Federico Margitic. 

 

17. Traumatologia dental i autotrasplantament dental (4h) (30 de maig de 2025). Presencial SCOE.:

Dra. Montse Mercadé/ Dr. Xavi Rodríguez 

 

18. Bruxisme i ATM (Simposi) (8h) 13 de juny de 2025. Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara/ Dr. Eduardo Vazquez/ Dr. Rafael Martín Granizo/ Dra. Lourdes Maniegas/ Dr. Claudia Restrepo/ Dra. Sara Sabriá/ Sr. Cristian Justribo/ Dr. Miguel Garritz/ Dr. Sebastián Lobos/ Dr. Ernest Mallat

 

 • Recepció i lliurament de documentació (30 minuts) 9-9.30h
 • Presentació. Dr. Javier Bara (15 minuts)9.30-9.45h
 • Bruxisme i disfunció de ATM. Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez (45 minuts) 9.45-10.30h
 • Bruxisme en la infància i adolescència. Dra. Clàudia Restrepo. (45 minuts). 10.30-11.15h
 • Diagnòstic de la disfunció temporomandibular amb aparatología digital. Dr. Sebastián Lobos. (30 minuts). 11.15h-11-45h
 • BREAK (30 minuts). 11.45-12.15h
 • Preguntes i debat (15 minuts) 12.15-12.30h
 • Fèrules de descàrrega. Estat actual.  Dra. Sara Sabrià. (45 minuts) 12.30h-13.15h.
 • Rehabilitació oclusal en pacients bruxistas amb disfunció de la ATM. Dr. Ernest Mallat. (45 minuts). 13.15h-14.00h.
 • Preguntes i debat (15 minuts). 14-14.15h.
 • BREAK (1h. 45 m)
 • Fisioteràpia i osteopatia en la disfunció de la ATM. Cristian Justribó. (45 minuts). 16-16.45h
 • Psicoteràpia i mindfulness. Dr. Miguel Garritz. (30 minuts). 16.45-17.15h
 • Tractament quirúrgic mínimament invasiu de la disfunció de ATM. Dra. Lourdes Maniegas. (45 minuts). 17.15-18.00h
 • Artroscòpia i pròtesi de ATM. Dr. Rafael Martín Granizo. (45 minuts). 18-18.45h
 • Preguntes i debat (30 minuts). 18.45-19.15h
 • Tancament i clausura. Dr. Javier Bara 19.15-19.30h

Presentació del postgrau. Quistos i Tumors maxil·lars (2h) (13 Setembre de 2024):
Dr. Javier Bara/ Dra. Marina Cámara/ Victor Dueso.  ONLINE.

Làser en odontologia interdisciplinària (16h) (20 i 21 de Setembre de 2024) Presencial FSCOE:

Dr. Josep Arnabat / Dr. Daniel Abad. 

Divendres 20 de Setembre

09.00.- Benvinguda i organització del curs (Dr. Daniel Abad i Dr. Josep Arnabat).
09.15.- Conceptes físics i biològics del làser (Dr. Toni España).
10.30.- Classificació i tipus de làser en Odontologia (Dr. Daniel Abad).
11.15.- Coffe Break
11.45.- Normes de seguretat i manteniment dels sistemes làser (Dr. Toni España)
12.30.- Periodòncia i Implantologia (Dr. Daniel Abad)
14.00.- Menjar 
15.30.- Odontologia Conservadora i Pròtesi (Dr. Josep Arnabat)
16.30.- Cirurgia i Medicina Bucal (Dr. Daniel Abad)
17.30.- Descans
18.00.- Endodòncia (Dr. Pablo Betancourt)
19.30.- Fi de la jornada

Dissabte 21 de Setembre

9.00.- Fotobiomodulación (Dr. Daniel Abad)
10.30.- Control de paràmetres del làser de Er,Cr:YSGG i del làser de díode (Dr. Toni España)
11.15.- Coffe Break
11.45.- Pràctiques preclíniques amb làser de díode i Er,Cr:YSGG 
14.00.- Menjar
15.30.- Tractaments amb pacients:Explicacions i debat simultani
19.30.- Fi de la jornada

3. Corticotomías (8h) (26 d'Octubre de 2024) Presencial SCOE.

Dr. Octavi Camps/ Dr. Jordi Vilarrasa

Contingut Teòric

 1. 09.00 a 10.00 Principis Biològics de les *corticotomías 
  10.00 a 10.30 DESCANS
  10.30 A 11.30 Corticotomías amb penjoll: Indicacions, tècnica quirúrgica i planificació ortodòntica
  11.30 A 12.30 Corticotomías mínimament invasives: Indicacions, tècnica quirúrgica i planificació ortodòntica
  12.30 A 13.00 Aplicacions clíniques i evidència científica
  13.00 A 13.15 Discussió/dubtes
  13.15 A 15.30 MENJAR

Contingut Pràctic

 • 16.30 a 19:·30 Corticotomías amb penjoll/ Corticotomías mínimament invasives (Piezocisión)

4. Jornada d'Actualització en Cirurgia Bucal (4h) (9 de novembre de 2024 de 9.30 a 14.00) Presencial SCOE

 • Dr. Jorge Bertos (Protocol 360è de cirurgia i pròtesi guiada en implants zigomàtics).
 • Dr. Bassel Trablousi (Cirurgia navegada en implants zigomàtics)
 • Dra. Montserrat Romera (Indicacions i tractament amb fàrmacs en osteoporosis)
 • Dra. Andrea Mur (Tractament d'osteomielitis i osteonecrosis maxil·lars)

5. Jornada d'Actualització en Medicina Bucal (8h) (14 de desembre de 2024 de 9.30 a 19.30). Presencial SCOE

 • Dr. Enric Jané - Lesiones Precancerosas. Prevención, diagnóstico y tratamiento
 • Dra. Silvia Cuscó - Cáncer Oral. Diagnóstico y tratamiento
 • Dra. Marina Cámara - Tumores de glándulas salivales. Diagnóstico y tratamiento
 • Dr. Carles Martí - Diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo de las obstrucciones de las glándulas salivales
 • Dr. Eduardo Chimenos - Boca ardiente. Xerostomia. 

6. Apicectomías (8h) (10 de gener de 2025 de 9.30 a 19.30) Presencial SCOE

Dr. Guillermo Doria 

Els alumnes tindran accés als últims i més nous materials, així com un microscopi per a cadascun durant les pràctiques. Tot això en un ambient reduït i de total confiança. Podran posar en practica els conceptes teòrics explicats durant el matí.

Objetius

 • Saber valorar el grau de dificultat d'un cas endodòntic i realitzar la seva correcta planificació.
  Manejar les noves tecnologies amb aplicació directa al camp de la cirurgia apical.
  Fomentar el treball sota magnificació (microscopi dental).
  Ensenyar els coneixements i tècniques més actuals en microcirurgia apical.
  Introducció i maneig de les noves tecnologies en microcirurgia apical.

Contingut Teòric

 • Consideracions prequirúrgiques
  Microscopi operatori del Macro al Micro
  Criteri en la presa de decisions (retractament *ortógrado Vs retractament quirúrgic)
  Diagnòstic 3D i Planificació del cas
  Anestèsia, Hemostàsia, Disseny del penjoll i Osteotomia abans les diferents situacions clíniques
  Evolució de la cirurgia tradicional a la microcirurgia endodòntica
  Aplicacions del Piezosurgery en microcirurgia apical
  Defectes ossis, material de farciment i membranes.
  microcirurgia apical és la fi? Reimplant intencional.
  Aplicacions de la planificació digital en la microcirurgia endodòntica.
  Limitacions de la microcirurgia endodòntica 

Contingut Pràctic

 • Hands-On en Fantomas
 • Hands-On en Model Animal

7. Expansió quirúrgica dels maxil·lars amb cirurgia mínimament invasiva (8 h) (24 de gener de 2025 de 9.30 a 19.30). Presencial SCOE

Dr. Andy Walter / Dr. Eduardo Crespo 

 

Contingut Teòric

 • Introducció
 • Posició palatina segura dels MIOS (mini-implants d'ortodòncia) en el maxil·lar
 • Posició M4 i M5, estabilitat primària i secundària
 • Característiques morfològiques dels *MIOS *palatinos i la seva importància en el disseny.
 • TOP-JET: Disseny, funció i casos clínics
 • Estabilitat dels mini-implantis
 • Inserció dels mini-implants en 3D: guiada vs. manual
 • Disjuntors híbrids (DH) i claus en l'estabilitat 
 • Casos clínics combinats: DH + Top-Jet
 • Estabilitat del Disjuntor híbrid / MICRO2-expander: additament i filferros
 • Casos clínics: TOP-JET+DH, intrusió molars, MICRO-TPA (multifunció M4/ M5)
 • Casos clínics: Tx Ortopèdia classe III esquelètica tardana (adolecentes)
 • Estabilitat de MICRO2-expander
 • Casos clínics
 • MICRO4- expander per a adults, claus de l'èxit
 • Estabilitat del Powerscrew, disseny i funció  
 • Fabricació i elaboració del MICRO4-expander Powerscrew 
 • Protocol d'activació i control de la força policíclica (FCPC-protocol)
 • Consentiment informat personalitzat per a l'aplicació del protocol
 • Casos clínics i aplicació del protocol-FCPC
 • MICRO6-expander, indicacions
 • Limitacions de la tècnica: indicacions i contraindicacions
 • Corticopunciones, Corticotomías i disjuncions amb MICRO4-expander
 • Casos clínics complexos: ortognàtica i corticotomías
 • Errors de planificació, procediments i maneres d'evitar-los: discussió
 • RESUM: claus de l'èxit del MAPE per a pacients adults

Contingut Pràctic

 • Taller Pràctic en Tipodonto (TOP-JET)
 • Taller Pràctic Disjuntor Híbrid / MICRO2-expander “Hand on” en tipodonto

8. Cirurgia Implantològic Guiada (8h) (25 de gener de 2025 de 9.30 a 19.30) Presencial SCOE

Dr. Javier Bara/ Dr. José María Barrachina/ Dr. Adrià Jorba. 

 

 • Fonaments de la Cirurgia Navegada
 • Indicacions
 • Procediment: necessitats, planificació i aplicació amb cirurgia en directe
 • Casos Clínics.
 • Discussió.

9. Jornada de Radiologia Oral i Maxil·lofacial (8h) (7 de febrer de 9.30 a 19.30). Presencial SCOE

Dr. Jordi Catalá/ Dra. Mónica Piña D’Abreu. 

 

 • Conceptes tècnics del diagnòstic per imatge dental i Orofacial.
 • Repàs tècnic de la tecnologia *ConeBeam.
 • Conceptes per a no oblidar de Ressonància magnètica.
  Anatomia radiològica bàsica.
 • postprocés en *CBCT. Què volem veure i com?
 • Estudi complet de casos pràctics de patologia dental.
 • Ressonància magnètica: postprocés i noves seqüències d'adquisició.
 • Articulació temporomandibular. Abordatge diagnostico complet.
 • Repàs per imatge a la patologia craniofacial en totes les modalitats d'imatge.

Exodòncies de Dents Incloses (8h)(28 de Febrer de 2025 de 9.30  19.30)

Dr. Eduard Valmaseda/ Dr. Rui Figueiredo 

 • 09.00 – 10.30 Diagnòstic de les dents incloses. Patologia associada a les dents incloses. Infecció odontogènica, quistos i tumors de maxil·lars.

 • 10.30 – 11.00 PAUSA

 • 11.00 – 11.45 PRÀCTICA. Diagnòstic de casos problema.

 • 11.45 – 13.00 Extracció de dents incloses. Indicacions i tècnica quirúrgica.

13.00 – 14.00 MENJAR

 • 14.00 – 15.00 PRÀCTICA. Pràctica sobre models.
 • 15.00 – 16.00 Complicacions de l'extracció de dents incloses. Prevenció i tractament.
 • 16.00 – 17.00 PRÀCTICA.
 • 17.00 – 17.30 PAUSA
 • 17.30 – 18.30 Tractament ortodòntic-quirúrgic de les dents incloses.
 • 18.30 – 20.00 PRÀCTICA. Pràctica sobre models

11. Pràctica de dissecció, presa d'empelts i col·locació d'implants (6h) (26 de març de 2025). Presencial en laboratori d'Anatomia de l'Hospital Clínic de Barcelona

Dr. Javier Bara/ Dr. Federico Margitic/ Dr. José María Barrachina/ Dr. Adrià Jorba

Pràctiques d'Anatomia de la regió Oral i Maxil·lofacial en el laboratori d'Anatomia Virtual de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i en el Departament d'Anatomia de l'Hospital Clínic de Barcelona al costat d'anatomistes i cirurgians maxil·lofacials.


Es realitzarà una dissecció en cadàver de les principals àrees d'interès en el camp de la cirurgia oral i maxil·lofacial.

12. microcaragols per a realitzar moviments dentals (8h) (27 de març de 2025 de 9.30 a 19.30). Presencial SCOE

Dr. Nacho de Nieves. 

Contingut Teòric

 • Principis ortodòntics i quirúrgics dels microimplants.
 • Procediment Quirúrgic.
 • Utilització de microimplants (I).  Ús pas a pas
 • Utilització de microimplants (II).  Casos avançats.
 • Contingut Pràctic
 • PRÀCTICA SOBRE MAXIL·LAR ARTIFICAL I PRÀCTICA SOBRE CAP DE PORC.

13. Regeneració òssia de defectes maxil·lars (12h) (28 i 29 de març de 2025/ Divendres de 9.30 a 19.30 i Dissabte de 9.30 a 14.00). Presencial SCOE

Dr. Javier Bara.

 

 • Fisiologia Òssia
 • Actualització en tècniques de regeneració òssia.
 • Casos clínics
 • Pràctica de regeneració òssia al capdavant d'animal.

14.Farciments labials i perilabiales. (8h) (4 d'abril de 2025 de 9.30 a 19.30). Presencial SCOE

Dra. Elena Delso/ Dra. Rocío Gallego 

Programa

 • Conèixer els fonaments de l'harmonia facial i establir les bases per a un diagnòstic de l'envelliment cutani.

 •  

  Conèixer els diferents materials per a farciments facials i la seva biologia.

 •  

  Conèixer l'anatomia facial i el fonament per a l'elecció del material adequat.

 •  

  Casos clínics amb infiltració de farciments en pacients en directe.

 • Els alumnes poden aportar pacients per a tractament en el curs requerint valoració clínica prèvia.

15. Elevació de si maxil·lar amb tècnica lateral i cirurgia plàstica periodontal en implants. (12h) (25 i 26 d'abril de 2025/ Divendres de 9.00 a 19.00 i Dissabte de 9.00 a 15.00). Presencial SCOE

Dr. Federico Margitic. 

Contingut Teòric 25 d'abril

9.00 - 13.30 

Anatomia del si maxil·lar
Patologia del si maxil·lar
Indicacions de l'elevació del si maxil·lar
Descripció de la tècnica pas a pas
Empelts ossis utilitzats
Tractament de les complicacions

15.00 a 19.00

Principis de Cirurgia Plàstica Periodontal
Indicació dels empelts lliures en implants
Indicació dels empelts de teixit connectiu en implants
Indicació de la tècnica de *Roll-*On en implants
Indicació dels empelts pediculats en implants

Contingut Pràctic 26 d'abril

9.00 a 15.00

Taller d'elevació de si amb tècnica lateral sobre caps de porc amb col·locació d'implants
Taller de presa d'empelts tous en caps de porc
Tractament de defectes mucosos en implants amb empelt lliure en mandíbula de porc
Tractament de defectes estètics en implants amb empelts de teixit connectiu en mandíbules de porc

6.Traumatologia dental i autotrasplantament dental (4h) (30 de maig de 2025 de 9.30 a 14.00). Presencial SCOE:

Dra. Montse Mercadé/ Dr. Xavi Rodríguez 

9:30-11h  1ª parte
 • Etiologia, diagnòstic clínic/radiogràfic i tractament d'urgència en traumatologia dental (protocol actualitzat*IADT).
  Com i quan realitzar el seguiment d'un traumatisme dental.
  Prevenció dels traumatismes dentals.
  Protocol clínic d'actuació enfront d'una fractura coronal, corono-radicular i radicular. Actuació enfront de complicacions: necrosi pulpar, descoloració dental.
  Presentació de casos clínics de cada tipus de traumatisme amb seguiment a llarg termini.
11:00-11:30 Descans
11:30-15:00h 2ª parte

 

 • Protocol clínic d'actuació enfront d'una concussió, subluxació, luxació extrusiva, intrusió, luxació lateral i avulsió.
  Presentació de casos clínics de cada tipus de traumatisme amb seguiment a llarg termini.
  Actuació enfront de complicacions: reabsorció inflamatòria i anquilosi.

17. Simposi de Bruxisme i ATM  (8h) 13 de juny de 2025 de 9.30 a 19.30. Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara/ Dr. Eduardo Vazquez/ Dr. Rafael Martín Granizo/ Dra. Lourdes Maniegas/ Dr. Claudia Restrepo/ Dra. Sara Sabriá/ Sr. Cristian Justribo/ Dr. Miguel Garritz/ Dr. Sebastián Lobos/ Dr. Ernest Mallat

Programa

 • Recepció i lliurament de documentació (30 minuts) 9-9.30h
 • Presentació. Dr. Javier Bara (15 minuts)9.30-9.45h
  Bruxisme i disfunció de ATM. Dr. Eduardo Vázquez Rodríguez (45 minuts) 9.45-10.30h
  Bruxisme en la infància i adolescència. Dra. Clàudia Restrepo. (45 minuts). 10.30-11.15h.
  Diagnòstic de la disfunció temporomandibular amb aparatología digital. Dr. Sebastián Lobos. (30 minuts). 11.15h-11-45h.
  BREAK (30 minuts). 11.45-12.15h.
  Preguntes i debat (15 minuts) 12.15-12.30h
  Fèrules de descàrrega. Estat actual.  Dra. Sara Sabrià. (45 minuts) 12.30h-13.15h.
  Rehabilitació oclusal en pacients bruxistas amb disfunció de la ATM. Dr. Ernest Mallat. (45 minuts). 13.15h-14.00h.
  Preguntes i debat (15 minuts). 14-14.15h.
  MENJAR (1h. 45 m)
  Fisioteràpia i osteopatia en la disfunció de la ATM. Cristian Justribó. (45 minuts). 16-16.45h
  Psicoteràpia i mindfulness. Dr. Miguel Garritz. (30 minuts). 16.45-17.15h
  Tractament quirúrgic mínimament invasiu de la disfunció de ATM. Dra. Lourdes Maniegas. (45 minuts). 17.15-18.00h
  Artroscòpia i pròtesi de *ATM. Dr. Rafael Martín Granizo. (45 minuts). 18-18.45h
  Preguntes i debat (30 minuts). 18.45-19.15h
  Tancament i clausura. Dr. Javier *Bara 19.15-19.30h.

1. Presentación del postgrado. Quistes y Tumores maxilares (2h) (13 Septiembre de 2024)

Dr. Javier Bara/ Dra. Marina Cámara/ Victor Dueso.  ONLINE.

 

2. Láser en odontología interdisciplinar (16h) (20 y 21 de Septiembre de 2024) Presencial FSCOE:  

Dr. Josep Arnabat / Dr. Daniel Abad. 

 

3. Corticotomías (8h) (26 de Octubre de 2024) Presencial SCOE:

Dr. Octavi Camps/ Dr. Jordi Vilarrasa

 

4. Jornada de Actualización en Cirugía Bucal (4h) (9 de noviembre de 2024) Presencial SCOE:

 • Dr. Jorge Bertos (Protocolo 360º de cirugía y prótesis guiada en implantes cigomáticos).
 • Dr. Bassel Trablousi (Cirugía navegada en implantes cigomáticos)
 • Dra. Montserrat Romera (Indicaciones y tratamiento con fármacos en osteoporosis)
 • Dra. Andrea Mur (Tratamiento de osteomielitis y osteonecrosis maxilares)

 

5. Jornada de Actualización en Medicina Bucal (8h) (14 de diciembre de 2024). Presencial SCOE:

 • Dr. Enric Jané - Lesiones Precancerosas. Prevención, diagnóstico y tratamiento
 • Dra. Silvia Cuscó - Cáncer Oral. Diagnóstico y tratamiento
 • Dra. Marina Cámara - Tumores de glándulas salivales. Diagnóstico y tratamiento
 • Dr. Carles Martí - Diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivo de las obstrucciones de las glándulas salivales
 • Dr. Eduardo Chimenos - Boca ardiente. Xerostomia. 

 

6. Apicectomías (8h) (10 de enero de 2025) Presencial SCOE:

Dr. Guillermo Doria 

 

7. Expansión quirúrgica de los maxilares con cirugía mínimamente invasiva (8 h) (24 de enero de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Andy Walter / Dr. Eduardo Crespo 

 

8. Cirugía Implantológica Guiada (8h) (25 de enero de 2025) Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara/ Dr. José María Barrachina/ Dr. Adrià Jorba. 

 

9. Jornada de Radiología Oral y Maxilofacial (8h) (7 de febrero). Presencial SCOE:

Dr. Jordi Catalá/ Dra. Mónica Piña D’Abreu. 

 

10. Exodoncias de dientes incluídos. Fenestraciones (8h) (28 de Febrero de 2025):

Dr. Eduard Valmaseda/ Dr. Rui Figueiredo 

 

11. Práctica de disección, toma de injertos y colocación de implantes (6h) (26 de marzo de 2025). Presencial en laboratorio de Anatomía del Hospital Clínic de Barcelona:

Dr. Javier Bara/ Dr. Federico Margitic/ Dr. José María Barrachina/ Dr. Adrià Jorba 

 

12. Microtornillos para realizar movimientos dentales (8h) (27 de marzo de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Nacho de Nieves. 

 

13. Regeneración ósea de defectos maxilares (12h) 

(28 y 29 de marzo de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara.

 

14.Rellenos labiales y perilabiales. (8h) (4 de abril de 2025). Presencial SCOE:

Dra. Elena Delso/ Dra. Rocío Gallego 

 

15. Elevación de seno maxilar con técnica lateral y cirugía plástica periodontal en implantes. (12h) (25 y 26 de abril de 2025). Presencial SCOE:

Dr. Federico Margitic. 

 

16.Traumatología dental y autotrasplante dental (4h) (30 de mayo de 2025). Presencial SCOE:

Dra. Montse Mercadé/ Dr. Xavi Rodríguez 

 

17. Bruxismo y ATM (Simposio) (8h) 13 de junio de 2025. Presencial SCOE:

Dr. Javier Bara/ Dr. Eduardo Vazquez/ Dr. Rafael Martín Granizo/ Dra. Lourdes Maniegas/ Dr. Claudia Restrepo/ Dra. Sara Sabriá/ Sr. Cristian Justribo/ Dr. Miguel Garritz/ Dr. Sebastián Lobos/ Dr. Ernest Mallat

 

 

 • Director del Instituto Maxilofacial del Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona
 • Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Mutua de Terrasa
 • Director del Postgrado de Cirugía Bucal de FSCOE
 • Co-Director del Postgrado en Implantología Integral de FSCOE

 

Professors
 • Dr. Josep Morán Guasch
 • Dra. Montserrat Mercadé
 • Dr. Ernest Mallat
 • Dr. Xavier Rodríguez
 • Dr. Bassel Trablousi Garet
 • Dra. Marina Cámara
 • Dr. Victor Dueso
 • Dr. Josep Arnabat
 • Dr. Adríà Jorba García
 • Dr. Daniel Abad
 • Dr. Octavi Camps
 • Dr. Jordi Vilarrasa
 • Dra. Elena Delso
 • Dra. Rocío Gallego
 • Dr. Jorge Bertos
 • Dra. Montserrat Romera
 • Dra. Andrea Mur
 • Dr. Enric Jané
 • Dr. Eduardo Chimenos
 • Dr. Carles Martí
 • Dr. Guillermo Doria
 • Dr. Andy Walter
 • Dr. Eduardo Crespo
 • Dr. José María Barrachina
 • Dr. Rui Figueiredo
 • Dra. Mónica Piña D´Abreu
 • Dr. Eduard Valmaseda
 • Dr. Federico Margitic
 • Dr. Nacho de Nieves
 • Dra. Silvia Cuscó
 • Dr. Eduardo Vázquez
 • Dr. Rafael Martín Granizo
 • Dra. Lourdes Maniegas
 • Dra. Claudia Restrepo
 • Dra. Sara Sabriá
 • Dr. Cristian Justribo
 • Dr. Miguel Garritz
 • Dr. Sebastian Lobos
 • Dra. Montserrat Mercadé B.
Col·laboren en esta formación
Sol·licita Informació
Postgrau Cirurgia Bucal

HE LLEGIT I ACCEPTO L'AVÍS LEGAL I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT *