Cirurgia Mucogingival en Periodòncia Avançada i Implantologia

desembre 2024 - juny 2025
Data
Desembre 2024 a Juny 2025
Desembre 2024 a Juny 2025 (Consultar horari per mòdul)
Durada
7 mesos
Preu

Soci FSCOE: 5.700€ 

Col·legis i Entitats Amigues: 5.990€

Altres: 6.200€

Reserva de plaça de 1.000€

Places
20

CIRURGIA MUCOGINGIVAL EN PERIODÒNCIA AVANÇADA I IMPLANTOLOGIA

Aquest programa té l'evidència científica com a fil conductor, i el suport de més de 30 anys d'experiència clínica, sota la prioritat del respecte a la dent natural. Recorrerem des de la periodòncia bàsica fins a les tècniques més avançades de reconstrucció òssia i gingival i la resolució de casos complexos de manera interdisciplinària. Des de les bases biològiques fins al resultat estètic final. El postgrau està estructurat en 7 mòduls, amb contingut teòric i tallers pràctics. Cada tècnica està extensament documentada mitjançant filmacions i fotografies de les tècniques descrites i el seu suport bibliogràfic. També existeix la possibilitat de dur a terme cirurgies en viu. El quadre docent està dirigit pel Dr. Santi Carreras i incorpora ponents especialitzats en les diferents disciplines. Els participants estan convidats a consultar i sotmetre a debat casos clínic dels seus propis pacients. 

 

S'ofereix la possibilitat d'ampliar la formació i realitzar estades en la clínica del Dr. Carlo Tinti. Més informació: info@fscoe.org

Director
Dr. Santi Carreras
Objectius

L'objectiu d'aquest postgrau és dotar als participants del criteri científic per a poder diagnosticar amb precisió cada situació, triar el tractament més adequat, seleccionar la tècnica sobre la base de l'evidència, així com les eines necessàries per a dur a terme amb èxit el tractament, i saber manejar les possibles complicacions.

PROGRAMA DEL POSTGRAU

Dijous, 12 de desembre 2024  de 09.30 a 19:30h i Divendres, 13 de desembre 2024  de 09.30 a 19:30h

A l'hora d'integrar l'equip periodontal sabem la importància de la col·laboració en el treball de dentista i higienista. Per aquest motiu considerem fonamental que per a aquest mòdul pugui venir l'equip d'higienistes a cost zero per a acompanyar en la part pràctica del divendres.

 

CONTINGUT TEÒRIC (INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS)

Introducció i objectius del postgrau

Etiopatogènia de la malaltia periodontal

Anatomia de la dent

Concepte de l'espai biològic i teixit *supracrestal

Diagnòstic i classificació de les malalties periodontals i periimplantares:

 • Anamnesi
 • Examen objectiu
 • Índexs periodontals
 • Avaluació mucogingival
 • Mobilitat dental
 • Anàlisi oclusal
 • Sèrie radiogràfica periodontal i CBCT
 • Periodontograma radiográficamente guiat

Elaboració d'un pla de tractament
Conclusions

 

CONTINGUT TEÒRIC (TRACTAMENT NO QUIRÚRGIC)

Domiciliari
 • Teràpia causal
 • Control del biofilm supragingival
 • Control mecànic domiciliar interdental
 • Control químic de la placa
Professional Mechanical Plaque Removal
 • Instrumentació subgingival
 • Profunditat crítica de sondatge
 • Tècnica d'instrumentació radicular subgingival
 • Abordatges:

Full mouth desinfection

Full mouth debridment

 • Teràpies complementàries:

ATB sistèmics

ATB locals

Teràpia inminomodulante
Reavaluació del cas

 • Avaluació de l'eficàcia de la teràpia causal
 • Valoració del perfil de risc
 • Interpretació del quadre clínic de reavaluació
Formulació del pla de tractament
 • Extraccions
 • Pronòstic de la dentició
 • Canvi de pronòstic periodontal
 • És factible i pronostico d'un pla de tractament quirúrgic
 • Elecció de la tècnica quirúrgica
 • Alternatives a la cirurgia
Seqüeles estètiques del tractament periodontal. Com prevenir-les.

Docents:
Dr. Santi Carreras
Dra. Bufona Ortenga

 

CONTINGUT PRÀCTIC (INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS)

 • Índex de placa
 • Índexs de sagnat
 • Sonda Florida
 • Interpretació de registres radiològics
 • Sèrie radiogràfica periodontal.

Docents:
Dr. Santi Carreras
Sra. Laia Diaz

 

CONTINGUT PRÀCTIC (TRACTAMENT NO QUIRÚRGIC)

 • Selecció i preparació d'instruments


Docents:

Dr. Santi Carreras

Dra. Bufona Ortega

Sra. Laia Diaz

Dijous, 16 de gener 2025  de 09.30 a 19:30h i Divendres, 17 de gener 2025  de 09.30 a 19:30h (Dr. Andrea Tinti)

 

Dijous 16 de gener

Contingut Teòric

Cirurgia Resectiva
 • EPA
 • Prepotético
 • Reducció Borses

Docents:
Dr. Santi Carreras

Contingut Pràctic

 • Pràctiques sobre model animal en cirurgia resectiva.

 

Divendres, 17 gener 2025  de 09.30 a 19:*30h

Monogràfic Dr. Andrea Tinti

L'objectiu de totes restauracions protètica que siguin d'una única dent o una rehabilitació completa és retornar al pacient tant l'estètica menja la funció; per a poder aconseguir aquests objectius hi ha molts factors que hem de tenir en compte a l'hora de restaurar.

Gairebé la majoria de les problemàtiques protètiques tenen una implicació a nivell periodontal i la seva valoració és fonamental per a aconseguir tractaments predictibles: Però on està el limiti?  Fins on podem empènyer els nostres tractaments? Tenim noves eines, noves tecnologies que ens poden facilitar el treball en els casos més complexos?

PROGRAMA:

09.00 – 11.00

 • Introducció
 • Aspectes protètics (ferrule)
 • Biologia periodontal
 • Allargament de corona clínica: indicacions i contraindicacions (altres enfocaments)

11.00 – 11.30   Break

11.30 – 13.00 

 • Manejo teixits tous en allargament de corona clínica
 • Protocols quirúrgics step by step d'allargament de corona clínica (diapositives i vídeos)

13.00 – 14.00  Break

14.00 – 16.00   

 • Deep margin elevation
 • Provisionals
 • Impressió definitiva. Quan?

16.00 – 16.30 Break

16.30-18.00

 • BOPT, aspectes genèrics

Dijous, 20 de febrer 2025  de 09.30 a 19:30h i Divendres, 21 de febrer 2025  de 09.30 a 19:30h

 

Contingut Teòric

 • Quan mantenir i quan extreure
 • Bases biològiques de la regeneració peridontal
 • Factors pronòstics en regeneració periodontal:

ÓseosTejidos tous

 • Importància de la detecció precoç dels defectes ossis regenerables
 • Instrumentació selectiva de l'àrea a regenerar
 • Antibioticoteràpia en regeneració periodontal
 • Biomaterials en regeneració periodontal:

1.Farciment
2.Amelogeninas
3.Membranes

 • Incisions en regeneració periodontal. Tècniques quirúrgiques de preservació periodontal.
 • Incisions adaptades al defecte segons la seva extensió
 • Penjoll d'accés per a tractament de defectes horitzontals en sector anterior
 • Penjolls mixtos per a cirurgies resectiva i regenerativa
 • Aplicació de la cirurgia mucogingival estètica en regeneració peridontal: tècnica del mur vestibular.
 • Diagnòstic i tractament de furcas:

1.Factors pronòstics
2.Teràpia de manteniment
3.Teràpia resectiva
4.Teràpia regenerativa

Contingut Pràctic

 • Pràctica de Cirurgia Regenerativa Periodontal.

 

Docents:
Dr. Santi Carreras

 

 

Dijous, 13 de març 2025  de 09.30 a 19:30h i Divendres, 14 de març 2025  de 09.30 a 19:30h

 

Monogràfic Dr. Sergio García Bellosta:

Maneig de teixits tous amb tècniques de 'tunelización'

Dijous, 21 de març 2024  de 09.30 a 19:*30h

La Cirurgia Plàstica Periodontal és avui dia una eina imprescindible per a cobrir amb èxit les expectatives dels nostres pacients, i sovint marca la diferència en el resultat final dels casos. En una odontologia cada vegada més multidisciplinària, no deixa de créixer el seu ventall d'indicacions, i entre els diferents abordatges disponibles, les tècniques de 'tunelización' destaquen per una versatilitat i una predictabilidad.

Aquest taller està dirigit a odontòlegs i periodoncistas interessats a millorar el seu maneig de teixits tous sobre dents en casos de recessions gingivals o deficiències de volum mitjançant tècniques de tunelización.

 

Programa:
 • El concepte: Abordatge microquirúrgic i cicatrització.
 • L'empelt: Quin és l'empelt més apropiat per a tunelizar en cada indicació?
 • Les indicacions: Quan podem recórrer al túnel? Quins són els seus avantatges i inconvenients enfront d'altres tècniques?
 • Cubrimiento de recessions mitjançant 'tunelización'.
 • Maneig de zones pòntiques mitjançant 'tunelización'.
 • Tècniques alternatives en zones específiques. Tunel vs CAF vs Empelt Lliure.
 • Alternatives a l'empelt autòleg. Nous materials, les seves indicacions i els seus límits.
 • Quines complicacions tindrem? Com les podem resoldre?

Taller Pràctic en model animal:

 • Pràctica de presa d'empelt de teixit connectiu

 

Contingut Teòric Dr. Santi Carreras 

Divendres, 22 de març 2024  de 09.30 a 19:*30h

Erupció Passiva Alterada EPA
 • Diagnòstic
 • Classificació
 • Tractament quirúrgic
Cirurgia Preprotética
 • Allargament de corona clínica

Disseny de penjoll vestibular

Penjoll aprimat palatino

 • Tractament de zones pòntic

 

Tècnica de la plataforma

Empelt bilaminar de teixit connectiu

Utilització de matrius i biomaterials

Cirurgia mucogingival per al tractament de les recessions
 • Etiologia
 • Classificació de les recessions:

Miller i Caire

 • Predictibilitat en recobriment radicular:

Tècniques quirúrgiques

Empelts lliures

Empelts bilaminares

 • Empelts desplaçats lateralment:

Amb ITC
Sense ITC

 • Empelts desplaçats coronalmente:

Amb ITC
Sense ITC

 • Tunelización
 • Recessions en maxil·lar superior:

Unitàries
Múltiples (DR. ZUCCHELLI)

 • Recessions en maxil·lar inferior:

Unitàries
Múltiples

Protocols postoperatoris

Contingut Pràctic

Dr. Santi Carreras
 • Taller en cirurgia estètica mucogingival sobre model animal

 

Dijous, 3 abril 2025  de 09.30 a 19:30h, Divendres, 4 abril 2025  de 09.30 a 19:30h i Dissabte, 5 abril 2024  de 09.30 a 19:30h

MONOGRÀFIC TEÒRIC DR. XAVI VELA I DR. RODRÍGUEZ CIURANA:

CURS BOPT EN IMPLANTS I DENTS (3 d'abril)

La implantologia ha fet un salt important en els últims anys. La integració de la pròtesi amb els teixits tous ha estat un factor decisiu per a aconseguir millors resultats estètics i protegir l'implant de la periimplantits. En aquest curs mostrarem els casos clínics a seguir per a activar els mecanismes tissulars que aconseguiran integrar la pròtesi amb els teixits. Es presentaran casos clínics on es detallaran tots els factors clau i els passos per a aconseguir bons resultats estètics i funcionals:

 • Axiomes del passat-present en implantologia i odontologia restauradora.
 • Canvi de paradigma
 • Bases de la implantologia i odontologia restauradora del present-futur
 • Biodinàmica de la dent, periodonci i implant.  Com fer que els teixits periodontals i periimplantarios creixin i migrin coronalment de manera espontània
 • Casos clínics -vídeo de cirurgia i pròtesi-. Resultats a llarg termini
 • Punts clau per a precedir la resposta dels teixits amb la tècnica BOPT

 

Contingut Teòric

(dijous 3 d'abril)

Dr. Santi Carreras 
Biologia de la regeneració

Pilars de la regeneració òssia:

Vascularització
Gradient proteic
Estabilitat de l'empelt

Classificació dels defectes ossis

 • Alvèol postextracció
 • Fenestración
 • Dehiscència
 • Dèficit horitzontal
 • Dèficit vertical
 • Defectes mixtos
Concepte del contorn ossi

Cirurgia mucogingival en regeneració òssia (maneig de teixits tous)
 • Incisions en maxil·lar superior:

Crestales
En Angulo vestibular
En Angulo vestibular a doble bisell
Desplaçada vestibular
Palatina

 • Incisions en maxil·lar inferior:

Crestal
Crestal + pasivización dels penjolls lingual i vestibular

 • Incisions de descàrrega
 • Tècniques de sutura i materials
Provisionalización en regeneració òssia

Materials de farciment en regeneració
 • Hueso autòleg
 • Al·loempelts
 • Xenoinjertos
Membranes en GBR
 • Reabsorbibles
 • No reabsorbibles
Protocol de cures postquirúrgiques

Tractament
 • Alvèol postextracció:

Preservació alveolar
Implant immediat postextracció (protocol quirúrgic) Quan està indicat?

 • Fenestración
 • Dehiscència
 • Dèficit horitzontal
 • Dèficit vertical
 • Defectes mixtos:
 • Sausage Technique
 • Tent pole Technique
 • Membrana reforçada en titani, malles, …
Sinus Lift
 • Abordatge lateral
 • Abordatge *transcrestal
 • Maneig de complicacions


Curs monogràfic Dr. Antonio Castella

DIVENDRES 4 D'ABRIL DEMÀ
 • Tractament de grans atròfies, des de la GBR a la tècnica Khoury
 • Maneig de teixits tous en tractaments de grans atròfies

 

Contingut Pràctic

DIVENDRES 19 D'ABRIL TARD
 • Implants unitaris postextracció (com i quan). Cirurgia guiada.

Docents: Dr. Santi Carreras

 

 

Curs Monogràfic Dr. Carlo Tinti: 

25 anys de Regeneració Òssia Guiada i Regeneració Tissular Guiada

DISSABTE 5 D'ABRIL
 • Cirurgia mucogingival i cirurgia òssia. Col·laboració quirúrgica per a un resultat òptim

Cirurgia pre-protética resectiva més empelt de teixit connectiu per a optimitzar les nostres pròtesis en dents i implants

 • Gestió del fracàs
 • Regeneració Tissular Guiada (GTR). Avaluació a llarg termini

Maneig de teixit tou com a clau de l'èxit.

 • Mucosa o teixit queratinizado

La geniva depèn de l'os o l'os depèn de la geniva?

 • Regeneració Òssia guiada (*GBR). Avaluació a llarg termini

Com mantenir l'os regenerat

 • Protocol per a conservar l'os obtingut

Control a 25 anys

Dijous, 8 de maig 2024  de 09.30 a 19:30h, Divendres, 9 de maig 2024  de 09.30 a 19:30h, Dissabte, 1 de juny 2024  de 09.30 a 19:30h

Contingut Teòric – Pràctic

Dr. Pablo Pavón

(8 de maig al matí)

El provisional com a ´eina´ per a l'èxit de la restauració final.
 • S'abordaran procediments protètics com provisionalización, perfil d'emergència, conformació i modelatge. Selecció i disseny del pilar adequat, Comunicació clínica-laboratori, transferència contorn del teixit tou i perfil d'emergència. El principal objectiu serà conèixer el correcte disseny de la restauració provisional per a obtenir una òptima adaptació i arquitectura dels teixits tous, així com posar en pràctica el protocol d'elaboració del perfil d'emergència, reproducció del perfil definitiu, i un pin d'impressió personalitzat.
 • Hands on: Es realitzarà un provisional sobre implant. La provisionalización és una fase més del tractament, és la fase prèvia al resultat final i és de summa importància ja que ens serveix com a eina diagnostica, per a valorar grandària, color i funció de la pròtesi.

 

 

Contingut Teòric Pràctic

Dr. Álvaro García

(9 de maig al matí)

Cirurgia guiada. Més enllà de la posició de l'implant
 • Introducció al món digital. Com podem treballar digitalment en la consulta
 • Gestió de fitxers STL
 • Protocols de Gestió de tractament Digital
 • Encerat Digital
 • Planificació 3D ( softwares de planificació en Cirurgia Guiada)
 • Impressió 3D / Fèrules quirúrgiques
 • Protocols quirúrgics en cirurgia guiada

Contingut Teòric Pràctic

Dr. Santi Carreras

8 i 9 de maig a la tarda

Bases biològiques de la cirurgia mucogingival

Concepte de compartiment de teixit ossi i de teixit tou

Tractament de dèficits estructurals de teixit tou
 • En qualitat (ITC subepitelial)
 • En quantitat (ITC subepitelial + matrius + xenoinjertos)
Obtenció de l'empelt
 • Zones donants
 • Tècniques:

Tècnica lineal
Tècnica en L
Tècnica en doble incisió
Tècnica a gruix total + desepitelización
Tècnica per a l'obtenció d'empelt de tuberositat

 • Sutures del llit donant
 • Característiques i qualitat del teixit obtingut segons la tècnica emprada
Tècniques mucogingivales per a optimitzar el teixit tou entorn dels implants
 • Empelts bilaminares
 • Empelts pediculats
 • Empelt pediculat amb tècnica de sutura “rampa”
 • Empelt pediculat “Trap Door Technique”
 • Empelt pediculat “Vestibular *Flap *Technique”
 • “Split” de teixit connectiu
 • “Dònut technique”
 • Empelt lliure epiteli-connectiu
 • Biomaterials substitutius de l'empelt de teixit connectiu
Empelt de teixit tou en els diferents temps quirúrgics
 • Previ a la col·locació de l'implant
 • Simultani a la col·locació de l'implant
 • En fases intermèdies
 • En fase de connexió del pilar
 • Tardà per a maneig de complicacions estètiques
Periimplantitis
 • Prevenció
 • Tractament

 

Contingut Pràctic

 • Taller sobre model animal en cirurgia mucogingival.

 

CURS MONOGRÀFIC DR. FRANCESCO CAIRE 

Tractament de defectes infraóseos amb Regenfast

(DISSABTE 10 DE MAIG)

 • Les directrius clíniques en periodòncia s'han centrat en que la regeneració periodontal és el tractament d'elecció per a les bosses amb defecte infraóseo profund. La recerca clínica moderna ha demostrat que diversos factors relacionats amb el pacient i amb la cirurgia interactuen en l'escenari per a obtenir resultats clínics òptims. Entre les possibles eines regeneratives, diferents substàncies biològiques semblen promoure la regeneració activant una estimulació directa durant el procés de cicatrització de la ferida. El polideoxirribonucleótido (PDRN) és una mescla de polímers de desoxirribonucleòtids que redueixen l'estat inflamatori en la línia cel·lular de macròfags i promouen el procés de cicatrització en el model animal. Les dades inicials van mostrar resultats prometedors en el tractament de bosses residuals amb defectes infraóseos.
 • El present curs destacarà l'ús de PDRN en cirurgia periodontal. Es realitzaran exercicis pràctics específics sobre models utilitzant el penjoll de preservació papil·lar per a la regeneració periodontal (pràctiques en model animal)

 

 

 

 

Dijous, 12 de juny 2024  de 09.30 a 19:30h i Divendres, 13 de juny 2024  de 09.30 a 19:30h

 

Curs monogràfic Dr. Ramón Pons

Tractament de la Periimplantitis 

(12 de juny demà)

 • Prevenció de la malaltia
 • Tractament de les Mucositis Periimplantarias
 • Tractament No Quirúrgic de les Peri-implantitis
 • Tractament Quirúrgic de la Peri-implantitis:

               Teràpia Resectiva

               Teràpia Regenerativa

 

 

 

Curs monogràfic Dr. Juli Martínez

Importància de la provisionalización en el tractament interdiciplinar 

(13 de Juny demà)

 • Disseny de provisionals
 • Objectius dels provisionals
 • Maneig dels teixits tous amb provisionals:

La papil·la interdental
Contorn dental-gingival
Maneig en la cirurgia
Zones pòntic

 

Dijous 12 i divendres 13 a la tarda

 • Presentació de casos clínics a debat per part dels participants.

Docents:
Dr. Santi Carreras

Sol·licita Informació

HE LLEGIT I ACCEPTO L'AVÍS LEGAL I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT *